Liseli Girişimci Adaylarının Fikirlerini Girişime Dönüştürme Fırsatı

Liseli Girişimci
Liseli Girişimci

Liseli Girişimci Adaylarının Fikirlerini Girişime Dönüştürme Fırsatı Yakaladıkları TOBB Projektör Proje Yarışması’nın 2024 Başvuruları Devam Ediyor!

Liseli Girişimci❕
Sen de Takımını Kur, Projeni Hazırla.
TOBB Projektör ile Hayata Geçirelim.

Lise öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

Liseli Girişimci TOBB Projektör Proje Yarışması

İstanbul girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve öncelik olarak ülkemizde olmayan girişimlerin oluşması için toplumda farkındalık yaratacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedefiyle, Türkiye Odalar Borsalar Birliği İstanbul Genç Girişimciler Kurulu ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Eğitimde Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği” projesi Okul- Sanayi İşbirliği protokolü kapsamında, Valilik Makamının oluru ile İstanbul geneli tüm liseleri kapsayacak şekilde TOBB Projektör projesi hayata geçirilmiştir.

AMAÇ
Gençlerin profesyonel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, inovasyon ve girişimciliğe olan ilgisini artırmak, genç fikirlerin desteklenerek yeni bir girişime dönüşmesi ve ticarileşmesine destek sağlamak için ilk adımda okullardan gelen proje veya iş fikirlerini içeren başvuruların değerlendirilerek en iyi 50 proje finalist olarak belirlenecektir. İkinci adımda; finale kalan proje takımlarına geleneksel girişimcilik ve teknogirişimcilik eğitimleri ile deneyim paylaşımlarını içeren mentörlük programı uygulanarak kapsamlı bir girişimcilik eğitimi almaları sağlanacaktır. Aldıkları eğitimler ve edindikleri deneyimler sonucunda takımlara, projelerine son hallerini vermeleri için süre tanınacak olup, gerçekleştirilecek final oturumunda değerlendirme kuruluna sunum yapmaları istenecektir. Projenin üçüncü adımında ise final oturumunda ilk 10 proje veya iş fikri arasına girmeye hak kazanan takımlara, projelerinin geliştirilmesi, teknolojik girişimler haline getirilmesi ve ticarileşmesi için ihtiyaç duydukları desteğin sağlanarak; hızlı büyüyen ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip “Yeni Bir İş Girişimi” olmaları yolunun açılması amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında odak çalışma alanları; 11. Kalkınma planında yer alan öncelikli sektörler dikkate alınarak, TOBB üyeleri ve sektör temsilcileri ile görüşmeler yapılarak belirlenmiş olup, katılımcıların; çevre, kimya, tekstil ve moda tasarım, biyoloji, ilaç ve tıbbi cihaz, savunma ve elektronik, otomotiv, dijital dönüşüm, makine ve elektrikli teçhizat, yaratıcı endüstriler, spor alanlarında projelerini sunmaları istenmektedir.

TOBB Projektör Projesi 2022 yılından beri düzenlenmekte olup, bu yıl 3.’sü düzenlenmektedir. 2022 yılından bu yana yaklaşık 300 öğretmen ve öğrenciye girişimcilik eğitimi verilmiş, girişimcilik kültürüne katkı yapmaları desteklenmiştir.
TOBB Projektör 2024 yarışması ile girişimciliğe gönül vermiş ve bu emaneti başarıyla muhafaza edip gelecek nesillere taşıyabilecek yepyeni gençlere ulaşarak, ülkemize katma değer sağlayacak proje ve iş fikirlerinin hayata geçirilmesi ve uluslararası alanda milletimizi gururlandıran şirketler kurulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

KATILIM ŞARTLARI
1. TOBB Projektör 2024 Yarışmasına katılım ücretsizdir.

2. Başvuru, etkinlik ve sunum dili Türkçedir.

3. Takımların sundukları fikirler, daha önce hayata geçmiş ya da fikri mülkiyet hakkı başkalarına ait fikirler olmamalıdır.

4. Projelerin telif hakları ile ilgili ihtilaf yaşanmaması adına; finale kalan takımlardan, telif haklarını ihlal etmediğine ve takım üyelerine (öğretmen ve öğrencilerin) ait olduğuna dair ıslak imzalı belge istenecektir.

5. Başvuruda hatalı/yanlış bilgi verdiği tespit edilen ve başvuru şartlarını sağlamayan katılımcıların/takımların başvuruları geçerli olmayacaktır ve kazanmaları halinde kazandıkları ödüller iptal edilecektir.

6. Başvuran takımlardan inovatif-yenilikçi projelerini veya iş fikirlerini istenilen formatta, belirlenen süre içerisinde belirtilen başvuru kanalına göndermeleri istenecektir.

7. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul’daki resmi ve özel tüm liseler yarışmaya katılma hakkına sahiptir.

8. Proje kapsamında sadece takım başvurusu yapılabilecek olup, bireysel başvurular kabul edilmeyecektir. Her takım yalnız bir proje veya iş fikri ile başvuru yapabilecektir.

9. Bir okuldan en fazla 7 takım proje başvurusu yapılabilecektir. Takımlar; öğretmen dahil olarak en fazla 4 kişiden oluşacaktır. (1 öğretmen +1 öğrenci, 1 öğretmen+2 öğrenci, 1 öğretmen +3 öğrenci)

10. Aynı okuldan birden fazla başvuru yapılması halinde, aynı öğretmen okulunun birden fazla takımında yer alabilecek olup, bir öğrenci ise sadece bir takımda yer alabilecektir.

11. Bir okulun birden çok takımının finale kalması durumunda; eğer bir öğretmenin birden çok takımı mevcut ise okul yönetiminin istemesi halinde her takımda bir öğretmen olacak şekilde ek öğretmen ataması yapılabileceği gibi, ilk başvuruda olduğu şekliyle devam da edilebilir. Girişimcilik eğitimi programından önce sunulacak olan telif hakkı belgesinde takımların son hali yer almalıdır.

12. Bir takım kendi okulunun öğrencilerinin dışında başka bir okuldan da her bir takımı için takım listesine 1 öğrenci yazma hakkına sahiptir. ( Veli İzin Formunu imzalatıp yarışmaya katılacağı okul yönetimine teslim etmesi ve okul yönetimi tarafından imzalanarak sisteme yüklenecek olan Katılım Onay Formunda ismi yazması zorunludur. )

13. Bir okul sadece kendi öğretmeni ve başka bir okuldan öğrenci ile yarışmaya başvuramayacaktır. Başvuru yapan okulun kendi öğretmeni ve en az 1 öğrencisi takımda yer almak zorundadır.

14. Farklı bir okuldan öğrencinin takımda yer almış olması toplam takım üye sayısını değiştirmez. 9. Maddede belirtildiği gibi öğretmen dahil toplam sayı 4 kişiyi geçmemelidir.

15. Takımlar tarafından projeleri sisteme yüklendikten sonra girişimcilik eğitimi programına kadar takımlardan öğrenci çıkartılabilecek ancak çıkartılan öğrencinin yerine yeni öğrenci eklenemeyecektir.

16. Takımlardaki danışman öğretmenin geçerli bir mazeret nedeniyle takımdan ayrılması gerektiği durumda , Yarışma Komitesine mazeret bildirimi yapılarak okul yönetimi tarafından yeni görevlendirme yapılabilecektir.

17. Bir takım yalnız 1 öğretmen veya yalnız 1 öğrenci kaldığı takdirde (toplam takım üyesi 1 kişi olduğu takdirde) o takım projenin hangi aşaması olursa olsun diskalifiye edilecektir.
Yarışmacı takımların başvurularını proje yarışmasının resmi web sitesinde (www.istanbulggk.org.tr) yer alan TOBB Projektör 2024 Başvuru Formunu doldurarak yapmaları gerekmektedir. Bu form dışında herhangi bir kanaldan başvuru kabul edilmeyecektir.

18. Takımlarda yer alacak öğrencilerin TOBB Projektör 2024 Proje Yarışması Veli İzin Formunu (EK-1) imzalatıp danışman öğretmene teslim etmesi gerekmektedir. Belgelerin tam ve eksiksiz olması danışman öğretmenin sorumluluğundadır. Veli İzin Formları sisteme yüklenmeyecektir.

19. Projeye başvurmak isteyen okullar, TOBB Projektör 2024 Proje Yarışması Katılım Onay Formunun (EK-2) okul müdürü/vekili veya danışman öğretmen tarafından imzalanmış nüshasını başvuru esnasında ilgili alana tarayarak yüklemelidir.

20. Takvimde belirtilen eğitim ve sunum günlerinde tüm takım üyeleri eksiksiz tam katılım sağlamalıdır. Üyeleri mazeretsiz olarak eksik olan takımların katılımları ve sunumları kabul edilmeyecektir.

21. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstanbul Genç Girişimciler Kurulu önceden ilan etmek kaydıyla Proje takviminde ve şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Proje veya İş Fikrinin Bilgileri
– Projenin veya İş Fikrinin Adı,
– Projenin veya İş Fikrinin Odak Alanı,
– Projenin veya İş Fikrinin Özeti,
– Projenin veya İş Fikrinin Amacı,
– Projenin veya İş Fikrinin Hedef Pazarı/Kitlesi,
– Projenin veya İş Fikrinin Yenilikçi Yönü/ Yaratacağı Değer,
– Projenin veya İş Fikrinin Çözüm Ortakları/İş Birlikleri (varsa STK, Kurum/Kuruluşlar),
– Projenin veya İş Fikrinin Sürdürülebilirliği,
– Projenin veya İş Fikrinin Projenin Bütçesi,
– Proje veya İş Fikri (En fazla 5000 karakter)
– Resimler (En fazla 5 adet), Video (En fazla 1 dakika)

ODAK ALANLAR
OA.1. Çevre
1. Çevre Kirliliğini Önleme, Karbon Emisyonunu Azaltma, Döngüsel Ekonomi, Endüstriyel, Simbiyoz, Kaynak Verimliliği, Sürdürülebilirlik, Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm,

2. Aşırı Hidroklimatik Olaylar Karşısında Afetlere Karşı Dirençlilik, İklim Değişikliğine Uyum, Toprak ve Su Kaynakları İle Tarımsal Ürünlerin Etkili ve Verimli Kullanımı.
OA.2. Kimya
1. Temel Petrokimyasallar, Biyokimyasallar, Yapı Kimyasalları,
2. Ferrobor, Bor Nitrür ve Bor Karbür Alanında Geliştirilen Ürünler,
3. Biyokütle ve Atıkların Verimli Kullanılması,
4. Birçok Doğal Üründen Üretilebilen ve Doğada Tamamıyla Çözünen Biyoplastikler.

OA 3. Tekstil ve Moda Tasarım
1. Tekstil Makinası, Tekstil Kalite Kontrol,
2. İplik Teknolojisi, Kumaş Teknolojisi, Konfeksiyon Teknolojisi,
3. Tekstil Moda Tasarım,
4. Tekstil İşletmeciliği.

OA 4. Biyoloji, İlaç ve Tıbbi Cihaz
1. Tıbbi Cihazların Pre-Klinik Çalışmaları, Prototip Geliştirilmesi, Üretimi,
2. Doku Mühendisliği, Hücresel ve Moleküler Mühendislik, Sentetik Biyoloji,
3. Kimyasal, Bitkisel, Biyolojik ve Radyofarmasötik (Nükleer) Hammaddelerin Üretimi,
4. Biyoteknolojik İlaçlar, İlaç Teknolojileri, Kanser İlaçları, Aşılar.

OA 5. Savunma ve Elektronik
1. 5G ve Ötesi Teknolojiler Dâhil Olmak Üzere Yerli Elektronik Haberleşme,
2. Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri,
3. M2M ve İOT Ekosisteminde Kullanılan Donanım ve Yazılım Ürünleri.
4. Robotik Malzeme Teknolojileri, Deniz Hava Kara Platformları, Roket, Füze.

OA 6. Spor
1. Akıllı Teknolojiler,
2. Giyilebilir Teknoloji,
3. Akıllı Spor Ekipmanları.

OA 7. Dijital Dönüşüm
1. Endüstri 4.0, Digital Twin, Akıllı Fabrikalar,
2. Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri,
3. Ulaşım, Enerji, Tarım, Sağlık, Çevre, Afet Yönetimi Gibi Konularda Uygulamaların Geliştirilmesi,
4. Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Blockchain vb.,
5. Akıllı Şehirler İçin Yapılacak Uygulamalar, Yeni ve Yükselen Teknolojiler.

OA 8. Makine-Elektrikli Teçhizat
1. Akümülatör ve Pil Üretimine Yönelik Mevcut Kapasite Yeni Teknolojilere Uygun Olarak Geliştirilecek, Bu Teknolojilere Ait Alt Bileşenlerin (Yazılım, Donanım, Hammadde, Vb.) Altyapıların Geliştirilmesi,
2. Yenilenebilir Enerji; Güneş ve Rüzgâr Enerjisinin Kullanımı,
3. Yenilenebilir Enerjide Yerli Ekipman Kullanımı,
4. İl, İlçe ve Belde Belediyelerinin Açık Alan Aydınlatmasında Enerji Tasarrufu Yapmasına ve Yerli Üretim Teçhizatının Kullanılmasına İlişkin Yeni Nesil Aydınlatma Cihazları,
5. Enerji Verimliliği, Enerji Verimli Binalar,
6. Isıtma Soğutma Sistemlerinde Yenilenebilir Enerjinin Kullanımı.

OA 9. Otomotiv
1. Otomotiv Sektörü ile Elektronik, Yazılım, Elektrikli Makine,
2. Çevre Teknolojileri ile Bağlantılı ve Otonom Araçlar, Akıllı Hareketlik Gibi Kritik Teknolojilerin Geliştirilmesi,
3. Alternatif Güç Sistemli Araçlar,
4. Otonom ve Bağlantılı Araçların Geliştirilmesi,
5. Elektrikli Otomotiv Üretimine Yönelik Batarya,
6. Yeni Nesil Araçlardan Veri Toplanması, Kullanılması.

OA 10. Yaratıcı Endüstriler
1. Reklamcılık, Mimarlık, Sanat,
2. Tekstil, Tasarım, Moda,
3. Müzik, Film, Çizgi Film ve Video,
4. Oyun Sektörü, Yazılım ve Bilgisayar Hizmetleri,
5. Yayıncılık ve Kütüphanecilikte Dijital Teknoloji.

Projenin ilk aşamasında ilk 50 proje aramasına girmeye hak kazanan takımlar ikinci aşamaya geçmeye hak kazanacaktır. İkici aşamaya geçen takımlardan prototip, maket, uygulama, 3D çıktı ve/veya 3D çizim ile proje veya iş fikirlerini sunmaları ve poster hazırlamaları istenecek olup, sunulacak posterlerin örneği takımlarla paylaşılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yarışmanın İlk Aşamasındaki Başvuruların Değerlendirilmesi
Takımlar tarafından yapılan proje veya iş fikri başvuruları; ilgililik, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşım, paydaşlara ve sektöre katkı, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik, bütçe ve maliyet etkinliği üst kriterlerine göre her bir üst kriterin puanı 20 puan olacak şekilde değerlendirme kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Puanlama sonucunda ilk 50 proje takımı ikinci aşamaya geçmeye hak kazanacaktır.

Başvuru İçin istanbulggk.org/projektor Adresinden Başvuru Formunu Doldur, Fikrini Girişime Dönüştürmeye Bir Adım Daha Yaklaş!

Son Başvuru Tarihi 31 Ocak