Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav başvuruları başladı

LGS Sınavı
LGS Sınavı

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na göre, fen, sosyal bilimler liseleri ile proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezî sınav, 2 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Merkezî sınav başvuruları, bugünden itibaren 29 Mart’a kadar “e-Okul” üzerinden yapılacak. Sınava katılım isteğe bağlı olup, katılmak isteyen öğrenciler ücretsiz olarak başvurularını elektronik ortam üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Okul müdürlükleri, başvuru sürecinde öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024’e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacaklar.

Öğrenciler, başvurularının yapıldığını elektronik ortamdan takip edebilecekler.

Sınavın kapsamı, her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte soruları içerecek.

Giriş belgeleri, 24 Mayıs’tan itibaren açıklanacak ve sınav il ve ilçelerde belirlenen okullarda gerçekleştirilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs’tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınıp mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler, sınava giderken fotoğraflı onaylı giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

Sınav sonuçları, 28 Haziran’da açıklanacak. Birinci oturum saat 9.30’da başlayacak ve Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve öğrencilere 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak ve öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilere 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024’te “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.