Lise Öğrencileri “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık” Kompozisyon Yarışması

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK
KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
(LİSE DÜZEYİ)

Yarışmayı Düzenleyen Birim: Pendik Belediyesi ve Pendik İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü Türü : Kültürel Faaliyet

Hedef Kitle : Pendik İlçesindeki Ortaöğretim (Lise) öğrencileri Yarışmanın Konusu : “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık”

Başlangıç Tarihi : 31 Mayıs 2021 Pazartesi
Son Başvuru Tarihi : 21 Haziran 2021 Pazartesi
Sonucunun Açıklanması : 25 Haziran 2021 Cuma

Katılım Şartları :
1- Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Sayfanın sol alt köşesine öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, ulaşılabilecek okul telefonu ve adresi, cep telefonları mutlaka yazılacaktır.
3- Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayınlanmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, internetten indirilmemiş ve yardım alınmamış kompozisyonlar ile katılabilir.

Değerlendirme İlkeleri:

Okullarda;
1- Yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru ve rehberlik yapılacaktır.
2- Başvurular oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.
3- Birinci olan eser Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.
4- Her öğrenci, yarışmaya en fazla bir (1) eserle katılacaktır.

İlçede;
1- Okullarda yapılan değerlendirme sonucu birinci seçilen ve gönderilen eserler kurulacak komisyon tarafından değerlendirilerek ilk üçe giren eserler belirlenecektir.
2- Yarışmada ilk üç derecede yer alan eserler ödüllendirilecektir.

Değerlendirme Puanları:
Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır.
Başlık (Başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması) 20 Puan
Anlatım düzeni:
Giriş: Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı,
Gelişme: Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri, yardımcı fikirlerin ana fikri desteklemesi, konuyu yeni fikirlerle destekleme,
Sonuç: Ana fikri bir sonuca götürme, çarpıcı bir sonuç 30 Puan
Anlatım Zenginliği:
(Kelimelerin yerli yerinde kullanımı, cümle yapıları, paragraf arasındaki geçişler (metnin orijinal ifadelerle zenginleştirilmesi), etkileyicilik, 30 Puan
Yazım Kurallarına uygunluk ve biçim: (imlâ ve noktalama, paragraf düzeni) 20 Puan
Diğer Hususlar: Pendik Belediyesi ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu teknik şartnamede belirtilen hususları, yer, zaman, şahıs olarak (gerektiğinde tüm şartları) değiştirme yetkisine sahiptir.

Yürütme Kurulu:
Pendik Belediyesi-Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Jüri Üyeleri: Daha sonra belirlenecektir.

Ödüller:
1. Olan öğrenciye Bisiklet
2. Olan öğrenciye Tablet
3. Olan öğrenciye Akıllı Saat