Lise öğrencileri için FIFA Simülasyonu

MODEL BİLGİSpor FIFA Simülasyonu, içerisinde FIFA Kongresi, FIFA Konseyi ve FIFA Alt Kurullarını barındıran bir modelden oluşmaktadır.

Katılımcılar seçtikleri konseylerde temsil ettikleri ülkelerin ve kurumların çıkarları doğrultusunda 2 gün boyunca belirlenen konu başlıklarını tartışarak, çözüm önergesi çıkarmaya ve sorunları çözmeye çalışacaktır. Bu doğrultuda katılımcılar dünya sporunun sorunları ile ilgili hem farkındalık sahibi olacak hem de bu sorunların çözüm yollarını düşünecek ve kendi fikirlerini yaratacaktır. Organizasyon sayesinde katılımcılar resmi bir ortam tecrübesi edinerek kendi özgüvenlerini ve topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirme imkanı bulacaktır.

MODEL BİLGİSpor FIFA Simülasyonu, içerisinde FIFA Kongresi, FIFA Konseyi ve FIFA Alt Kurullarını barındıran bir modelden oluşmaktadır. Katılımcılar seçtikleri konseylerde temsil ettikleri ülkelerin ve kurumların çıkarları doğrultusunda 2 gün boyunca belirlenen konu başlıklarını tartışarak, çözüm önergesi çıkarmaya ve sorunları çözmeye çalışacaktır. Organizasyonun hedefi; katılımcılara daha önce yaşamadıkları, eşsiz bir deneyim yaşatılarak spor yöneticiliği ve spor diplomasisinin ne olduğunu, nasıl işlediğini göstermek ve bu konuda fikir sahibi olmalarını sağlamak bu hedeflere paralel olarak toplumda yer alan yanlış spor yöneticiliği algısını kırmaktır.

HEDEF KİTLE
Gençlerin kafasında bir spor yöneticiliği algısı oluşturmak, onlara ilgi alanları doğrultusunda çalışabilecekleri yeni bir alan sunmak, yol göstermek ve bölümümüze aday öğrenci yetiştirmek adına organizasyonumuz lise düzeyinde yapılacaktır.

23 – 24 Mart 2019

Detaylı bilgi ve kayıt için modelbilgispor.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Etkinlik lise öğrencilerinin katılımına açıktır.