Lise Öğrencileri Arası Sözcük Türetme Yarışması

İZMİR ATATÜRK LİSESİ, LİSELER ARASI “SÖZCÜK TÜRETME YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

1. Etkinlik Konusu Yarışma

2. Etkinlik Türü Sözcük Türetme Yarışması

3. Etkinliğin Amacı
1. Dilimize yeni giren yabancı sözcüklere karşılıklar bulma çalışmalarına öğrencilerin de katılımını sağlamak
2. Öğrencilere dil bilincini erken yaşlarda kazandırmak
3. Türkçenin zenginleşmesine katkıda bulunmak

4. Etkinlik Kapsamı ve Katılımcılar
Türkiye geneli lise öğrencileri

5. Davet Edilen Okullar
Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Resmi Güzel Sanatlar Lisesi, Resmi İmam-Hatip Anadolu Lisesi, Resmi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Resmi Sosyal
Bilimler Lisesi, Resmi Spor Lisesi, Özel Temel Lise, Özel Akşam Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, Özel Güzel Sanatlar Lisesi

6. Genel Katılım Şartları
Türetilen sözcükler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, Milli Eğitim
Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitimi’nin Genel ve Özel amaçlarına
uygun olarak yürürlükte olan tüm yasal düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmemelidir.

7. Mevzuata Uygunluk
Etkinlik; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na Türk Milli Eğitiminin
Genel ve Özel Amaçları’na, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu, 20.06,2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

8. Ücret Durumu Etkinlik, ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.

9. Eğitim ve Öğretim Etkinliğin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretim
aksatılmadan yapılacaktır.

10. Gönüllülük Katılım, gönüllülük esasına göre olacaktır.

11. Veli Muvafakati Öğrencilerin katılımlarında velisinin yazılı olarak izni EK-1 formu ile
alınacaktır.

12. Katılımcılardan İstenenler
1. Öğrenci velisi tarafından imzalanmış EK-1 Veli İzin Belgesi
2. Öğrenci velisi tarafından imzalanmış EK-2 Açık Rıza Onay Belgesi
3. Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış EK-3 Katılım Belgesi ve
Taahhütname
4. Başvuru Formu

13. Yarışma İçin Türetilen Sözcüklerin Nereye ve Nasıl Gönderileceği
Türetilen sözcükler ve cümledeki kullanımları; İzmir Atatürk Lisesi
resmi sitesi https://izmirataturklisesi.meb.k12.tr sayfasında “DUYURULAR” başlığı altındaki “Türkçe Sözcük Türetme Yarışması”
Başvuru Linkinden gerçekleştirilmelidir.

14. EK-1, EK-2, EK-3’ün Nereye
Nasıl Gönderileceği
İzmir Atatürk Lisesi resmi sitesinde “DUYURULAR” başlığı altındaki “Türkçe Sözcük Türetme Yarışması” Başvuru Linkinden gerçekleştirilmelidir. EK-1, EK-2, EK-3 belgeleri doldurulup öğrenci ve
velisi tarafından imzalandıktan sonra başvuru linkinde bulunan “dosya
yükle” bölümüne kolayca yüklenebilir.
https://izmirataturklisesi.meb.k12.tr

15. İzin Süresi 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılıyla sınırlıdır.

16. Pedagojik Esaslara Uygunluk Başvuruya eklenen her türlü materyal öğrencilerin gelişim seviyeleri,
ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygundur.

17. Reklam ve Tanıtım Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamı veya tanıtımını ön
plana çıkaran ifade ve ögelere yer verilmeyecektir.

18. Kişisel Veriler
1. Etkinliğin hiçbir aşamasında katılımcılardan, öğrenci velilerinin
açık rıza onayı alınmadan (EK-2 ile istenecektir.) kişisel verileri istenmeyecektir.
2. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen
hususların dışında başka amaçların dışında kullanılmayacak, üçüncü
kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.

19. Engellilerin Etkinliğe Erişimine
İlişkin Bilgiler
Yarışma başvurularının online (çevrimiçi) gerçekleşecek olmasından
dolayı engelli öğrenciler yarışmaya kolaylıkla katılabileceklerdir. Yarışma sonunda herhangi bir ödül töreni yapılmayacak, kazanan öğrencilerin hesaplarına ödül tutarı yatırılacak, yarışmaya katılan öğrencilerden yarışmayı düzenleyen kurum olan İzmir Atatürk Lisesine gelmeleri istenmeyecektir.

20. Sponsorluk Durumu
Yarışmanın herhangi bir sponsoru yoktur. Yarışma kapsamında yarışmayı kazanan katılımcılara verilecek olan ödül ve katılım belgelerinin
masrafları “ İzmir Atatürk Lisesi Okul Aile Birliği” tarafından karşılanacaktır.

21. Telif Hakkı
1. Telif hakları ile ilgili tüm işlemler, 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı
Sınai Mülkiyet Kanunu’na uygun olarak yürütülecektir.
2. Türkçe Sözcük Türetme Yarışması, Türkçeye yeni sözcükler kazandırmak amacıyla kamu yararı düşünülerek hazırlanmış bir etkinliktir.
Bu etkinliği kazanan öğrencilerin türettikleri sözcükler; basın yayın
kuruluşlarında yer alabilecek, paylaşılabilecek; sosyal yaşamda kullanılabilecek, sözcüklerin tanıtımları yapılabilecektir. Yarışmayı kazanan öğrenciler, sözcüklerin kullanımı ile ilgili herhangi bir telif hakkı
istemeyeceklerini EK-3 Katılım Belgesi ve Taahhütname’yi imzaladıklarında kabul etmiş olurlar.

22. Etkinlik Tarihi 28 Nisan 2022

23. Etkinlik Yeri https://izmirataturklisesi.meb.k12.tr/icerikler/turkce-sozcuk-turetmeyarismasi_12434468.html

24. Başvuru Başlama Tarihi 28 Nisan 2022

25. Başvuru Bitiş Tarihi 16 Mayıs 2022

26. Başvuru Yeri https://izmirataturklisesi.meb.k12.tr/icerikler/turkce-sozcuk-turetmeyarismasi_12434468.html

27. Başvuru Usulü
Web sitesi üzerinden (online) yapılacaktır. Başvurular, İzmir Atatürk
Lisesi resmi sitesi yarışma sayfasındaki başvuru formu ile yarışma
şartnamesine ulaşılarak gerçekleştirilir. Başvuruyla birlikte EK-1, EK2, EK-3 yüklenmelidir.

28. Sonuçların Açıklanacağı Tarih 26 Mayıs 2022

29. Sonuçların Açıklanacağı Yer https://izmirataturklisesi.meb.k12.tr

30. Yarışma Sonuçlarına İtirazın
Nasıl yapılacağı
Türetilen sözcüklerin değerlendirilmesi, şartnamede yer alan ölçütler
doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Yarışmanın her aşamasında jüri
kararları nihai olup sonuçlara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

32. Ödül Verilecek Kişiler ve Ödül
Miktarı ile Özellikleri
Kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön
plana çıkaran ödül verilmeyecektir.

33. Etkinlik Bütçesi ve Bütçe Kaynakları
Etkinliğin bütçesi, İzmir Atatürk Lisesi Okul Aile Birliği tarafından
karşılanacaktır. İzmir Atatürk Lisesi Okul Aile Birliği 2022 yılı bütçesinden, yarışma için 12 Bin TL ayırmıştır.

34. İletişim Telefon 0232 464 80 61

35. İletişim e-posta Adresi [email protected] [email protected]

36. İletişim Adresi Kültür Mahallesi, Lozan Meydanı No:4 Posta Kodu: 35220
Alsancak Konak İzmir

37. İnternet Sayfası https://izmirataturklisesi.meb.k12.tr

38. Sosyal Medya Hesabı https://twitter.com/resmiial1888
https://www.instagram.com/izmirataturk1888/

39. Yarışma Şartları
1. Yarışmacılar, komisyonun belirlediği on sözcüğe Türkçe karşılıklar
bulacaktır. Komisyonun belirlediği her sözcüğe karşılık bulma zorunluluğu yoktur. Yarışmacılar, yarışmaya komisyonun belirlediği on
sözcükten istedikleri kadarına karşılık bulabilirler. Her sözcüğün bir
kazananı olacaktır.
2. Yarışmacılar, komisyonun belirlediği her sözcük için bir sözcük
önerebilir. Önerilen sözcükler, mutlaka cümle içinde kullanılmalıdır,
cümle içinde kullanılmayan sözcükler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa türetilen sözcükler yarışmaya
kabul edilmez.
4. Yarışmacılar tarafından türetilen sözcükler; herhangi bir basın yayın
kuruluşunda, sosyal medyada, internet ortamında ya da sözlükte yer
almamış olmalıdır. Türkçe kurallarına uygun olmalıdır.
5. Yarışmacılar tarafından türetilen sözcükler; yarışmacının kendi buluşu olmalıdır. Yarışma için türetilen sözcüklerin orijinalliğinden, sözcüğü türeten yarışmacı sorumludur.
6. Birden fazla yarışmacı tarafından aynı Türkçe karşılık önerildiğinde, yapılan başvurulardan, başvuru tarihi daha önce olan yarışmacı
ödüle hak kazanacaktır.
7. Yarışma için türetilen sözcüklerin; eğitim, tanıtım, kültür ve sanat
faaliyetlerinde kullanılması, basın yayın organlarında yer alması,
halka sunulması, paylaşılması yarışmacılar tarafından kabul edilmiş
sayılacaktır. Yarışmayı kazanan öğrencilere, türettikleri sözcüklerin
kullanımı ile ilgili herhangi bir telif hakkı ödenmeyecektir.
8. Başvurular, İzmir Atatürk Lisesi resmi sitesinde “DUYURULAR”
başlığı altındaki “Türkçe Sözcük Türetme Yarışması” Başvuru Linkinden gerçekleştirilmelidir. https://izmirataturklisesi.meb.k12.tr/
9. Başvuruyla birlikte EK-1, EK-2, EK-3 yüklenmelidir.
10. Ödül töreni yapılmayacağından yarışma sonunda kazanan öğrencilere başarı belgeleri posta ile gönderilecek, para ödülü ise kazanan
öğrencilerle iletişime geçilip velisinin hesabına aktarılacaktır.
11. Yarışmaya katılımın yarışmacı için herhangi bir zorunluluğu söz
konusu değildir. Yarışma, katılımcıların gönüllülük esasına dayanmaktadır.
12. Katılımcılar için yarışmacılardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.
13. Yarışma başvurularının internet ortamında gerçekleşecek olmasından dolayı engelli öğrenciler yarışmaya kolaylıkla katılabileceklerdir.
Yarışma sonunda herhangi bir ödül töreni yapılmayacak, kazanan öğrencilerin hesaplarına ödül tutarı yatırılacak, yarışmaya katılan öğrencilerden yarışmayı düzenleyen kurum olan İzmir Atatürk Lisesine gelmeleri istenmeyecektir.

40. Değerlendirme Ölçütleri
1. Yabancı sözcüğe karşılık olarak türetilen Türkçe sözcüğün o varlığı, kavramı karşılama gücü
2. Türetilen sözcüğün Türkçe kurallarına uygunluğu
3. Türetilen sözcüğün Türkçenin ses ve yapı ahengine uygunluğu, kolay okunup kolay söylenmesi

41. Değerlendirme Komisyonu
YARIŞMA YÜRÜTME / SEÇİCİ KURULU
TÜRK DİL KURUMU TEMSİLCİSİ:
Türk Dil Kurumu Başkanı: Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/AKADEMİSYEN:
Ege Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi: Mehmet Yasin KAYA
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/AKADEMİSYEN:
Ege Üniversitesi Dr. Arş. Görevlisi: Ebru KABAKÇI
MÜDÜR BAŞYARDIMCISI: Dr. Yasin ÇELER
TÜRK DİLİ VE ED. ÖĞRETMENİ: Cem KAYA
TÜRK DİLİ VE ED. ÖĞRETMENİ: Nermin Emine DUMAN
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ: Başar KARATAŞ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ: Neslihan ÇELİKKANAT
ALMANCA ÖĞRETMENİ: Yadigar DEMİRTAŞ
FRANSIZCA ÖĞRETMENİ: Beril HASDEMİR
MÜZİK ÖĞRETMENİ: Selver ERÇEN
FELSEFE ÖĞRETMENİ: Deniz İlkay KOCABALKAN
TARİH ÖĞRETMENİ: Murat KARABUDAK
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ: Fatma Beyza BAŞ

42. Ödül
1. Seçici kurul tarafından kabul edilen her sözcük için 1000 Türk lirası
ödül verilecektir.
2. Bir yarışmacı, birden çok sözcük için ödül alabilecektir.
3. Ödül töreni yapılmayacağından yarışma sonunda kazanan öğrencilere posta ile başarı belgesi gönderilecek, para ödülü ise kazanan öğrencilerle iletişime geçilip velisinin hesabına aktarılacaktır.

 

meb_iys_dosyalar/35/01/454761/dosyalar/2022_03/12145549_TURKCE-SOZCUK-TURETME-YARISMASI_son-hali.pdf

meb_iys_dosyalar/35/01/454761/dosyalar/2022_03/12145549_tsu_katilim_belgesi_taahhutname_EK3.pdf

meb_iys_dosyalar/35/01/454761/dosyalar/2022_03/12145549_tsu_aydinlatma_metni.pdf

meb_iys_dosyalar/35/01/454761/dosyalar/2022_03/12145549_tsu_acik_riza_onayi_EK-2.pdf

meb_iys_dosyalar/35/01/454761/dosyalar/2022_03/12145549_sorular.pdf

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

seven + five =