Lise Öğrencileri arası ”Millet Olmak” Afiş ve Slogan Yarışması

AFİŞ ŞARTNAMESİ

Afişler, T.C. Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil etmeyecek olup;

1- Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim okullarının

hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri katılacaktır.

2- Yarışmaya her katılımcı en çok 1 (bir) afiş çalışmasıyla katılabilir.

3- Eser, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, afişin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş ve herhangi bir basılı yayında yer almamış özgün fikir ve tasarımlar olacaktır.

4- Yapılacak afiş çalışmaları 35×50 cm ebadında olacaktır.

5- Afişlerin hazırlanmasında teknik sınırlama yoktur. Karakalem, sulu boya, kuru boya, guaj boya, akrilik, yağlı boya, kolaj, bilgisayar ortamında grafik tasarım vb. olabilir.

6. Afiş, paspartu ve çerçeve yapılmadan okul yönetimine dijital ortamda veya elden teslim edilecektir.

7- Eser üzerinde slogan, yazı vb. olmayacaktır.

8- Eserler, il bazında değerlendirmeye tabi tutulup her ilde birincilik alan eser, ilini ulusal düzeyde temsil etmek üzere taratılarak Müşavirliğimize üst yazıyla beraber basin@meb.gov.tr adresine dijital ortamda gönderilecektir.

9- Afiş çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi, adresi, imzası, vb. bilgi kesinlikle bulunmayacaktır.

(Bu bilgiler EK-1 Formu’nda yer alan künye doğrultusunda doldurularak dijital ortamda il müdürlüklerimize, oradan aynı şekilde basin@meb.gov.tr gönderilecektir.)

10-Afişler, en geç 05 Temmuz 2021 tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüklerine okul yönetimleri tarafından dijital ortamda iletilecektir.

11-İl müdürlüklerindeki değerlendirmenin ardından il birincisi seçilen afiş, il müdürlüklerince en geç 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 17.00’ye kadar Müşavirliğimize iletilecektir.

12- Dereceye giren eserler, 12 Temmuz 2021 tarihinde Müşavirliğimizce ilan edilerek 15 Temmuz günü çıkarılacak özel gazetede yayımlanacaktır.

SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Sloganlar T.C. Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil etmeyecek olup;

1- Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim okullarının

hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri katılacaktır.

2-Öğrenciler, en fazla 1 (bir) sloganla etkinliğe katılabilecektir.

3-Slogan metninde yer alacak sözcüklerin, Türkçe olmasına azami düzeyde özen gösterilecektir. (Başta İngilizce olmak üzere dilimize yabancı dillerden geçen sözcüklerin kullanılmaması hassasiyetimizdir.)

4-Sloganlar en az en fazla 10 (on) sözcükten oluşacaktır.

5- Sloganlar, “millî birlik ve demokrasi” konusunda farkındalık geliştirici içerikte olmalıdır.

6- Sloganlar, belirli bir kişiye, organizasyona, kuruma veya markaya ait olmayıp tamamen özgün nitelikte olacaktır.

7- Sloganlar, yarışmanın amacına ve konusuna uygun olup temel değerlerimizle örtüşmeli; hakaret, siyasi içerik, estetik olmayan duygular vb. içermemelidir.

8- Bir yerden, etkinlikten, yazılı veya görsel bir yayından tamamen ya da kısmen kopyalanan; daha önce herhangi bir slogan yarışmasına katılan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

9- Sloganlar, en geç 05 Temmuz 2021 tarihi mesai bitimine kadar EK-2 Formu’na işlenerek okul yönetimleri tarafından il müdürlüklerine dijital ortamda iletilecektir.

10- İl müdürlüklerindeki değerlendirmenin ardından il birincisi seçilen slogan, il müdürlüklerince en geç 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 17.00’ye kadar Müşavirliğimizin basin@meb.gov.tr adresine (EK-2 Formundaki hâliyle) iletilecektir.

11- Dereceye giren eserler, 12 Temmuz 2021 tarihinde Müşavirliğimizce ilan edilerek 15 Temmuz günü çıkarılacak özel gazetede yayımlanacaktır.

(TELİF HAKKINA İLİŞKİN NOT: Yarışmada dereceye giren ve sergilenmek/yazılı-görsel bir yayında kullanılmak amacıyla seçilen afiş ve sloganların baskı ve kopyaları MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde kalacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği afişin/sloganın kendisine ait olduğunu, alıntı olmadığını kabul ve beyan etmiş olur. Eseri ödül alan veya sergilemeye/herhangi bir yayında kullanılmaya değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül ve her türlü kazanımları geri alınır. Müşavirliğimiz, ödüle ya da sergilenmeye/herhangi bir yayında kullanılmaya değer bulunan afişlerin/sloganların orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini; seminer, tanıtım, konferans vb. faaliyetlerinde ve ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan panoları vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkına sahiptir.

Yarışmaya katılan öğrencilerimiz, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.