Lise Öğrencileri Arası “Geleceğin Yeni Meslekleri ve Eğitim” Kompozisyon Yarışması

Geleceğin Yeni Meslekleri
Lise Öğrencileri Arası “Geleceğin Yeni Meslekleri ve Eğitim” Kompozisyon Yarışması

Türkiye genelindeki liseleri kapsayacak olan yarışmamıza, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı liseler katılabilecektir. Yarışmada öğrencilerden konusu “Geleceğin Yeni Meslekleri ve Eğitim” olarak belirlenen bir kompozisyon yazmaları istenecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda, ilk 10’a giren öğrenciler ödül, ikinci 10’a giren öğrenciler de mansiyon almaya hak kazanacaktır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim-Tercümanlık Bölümleri tarafından ve Yabancı Diller Anabilim Dalı’nın desteğiyle 28. 05. 2021 tarihinde X. İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması düzenlenecektir.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
X. İNGİLİZCE YARATICI YAZIN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Konusu: “Vanishing/Emerging Professions and Proper Education”

Vast and rapid developments in international and national economies as well as groundbreaking advancement in science and technology have led to profound changes in professional life. Brand new occupations and career opportunities have been emerging at incredible speed to meet the requirements of the new economy and social life. On the other hand, the same process has been causing some well-established professions to disappear very quickly. While some professional skills are becoming obsolete, some new ones are emerging to set new standards in business life.

Write a 450-500 word well-organized essay discussing the prospective changes in future careers, and elaborating on the necessary actions that should be taken in the field of education to provide students with proper skills to adapt themselves to the requirements of the new economy and advancement in technology.

Write your thesis statement in the introductory paragraph and support your argument by providing specific examples and suggestions in the developmental paragraphs. Wrap up your argument effectively in the concluding paragraph. Your essay will be graded on the following criteria:

Comprehension of the given prompt
Creativity and originality
Organization, unity, and coherence
Ability to use a wide range of grammatical structures and vocabulary
Use of relevant examples
Accurate use of spelling and punctuation
Strength of the argument
Kompozisyon Konusu : “Geleceğin Yeni Meslekleri ve Eğitim”

Ulusal ve uluslararası ekonomideki büyük ve hızlı gelişim ile bilim ve teknoloji alanındaki başdöndüren ilerlemeler iş yaşamında çeşitli değişikliklere neden olmakta. Yeni ekonomik düzenin ve sosyal yaşamın gereksinimlerini karşılayabilmek adına yepyeni meslek ve kariyer olanakları hızla ortaya çıkmaya başladı. Öte yandan aynı süreç, kök salmış bazı mesleklerin yok olmasını da bereberinde getiriyor. Bir takım mesleki becerilere duyulan ihtiyaç ortadan kalkarken, bazı yeni becerilerin hem iş hem de sosyal yaşamda ortaya çıktığı gözlemleniyor.

Bütün bunları dikkate alarak, iş yaşamında gelecekte ortaya çıkması olası değişimler, yeni kariyer olanakları ve öğrencilerin bu sürece kendilerini uygun bir biçimde hazırlayabilmeleri için eğitim alanında atılması gereken adımlar konusunda 450-500 sözcükten oluşan bir kompozisyon yazın. Üzerinde farklı görüşlerin olabileceği bu konuda düşüncelerinizi açıkça ifade etmeden önce konunun olumlu ve olumsuz yönlerini tarafsız bir bakış açısıyla yorumlayın.

Kompozisyonun giriş paragrafında, savunacağınız ana fikri bir tez cümlesi yazarak ifade ettikten sonra gelişme bölümlerinde bu tezi desteklemek üzere somut örnek ve öneriler ortaya koyun. Kompozisyonun sonunda görüşlerinizi özetleyerek bir sonuç paragrafı yazın.

Yazınız aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:

Kompozisyon konusunun doğru anlaşılması
Yaratıcılık ve orijinallik
Yazıda giriş, gelişme, sonuç bölümlerinin uygun şekilde düzenlenmiş olması, paragraftaki cümleler arasında anlam bütünlüğünün sağlanması, cümlelerin mantıklı ve akıcı bir biçimde sıralanması
Anlatımda farklı dilbilgisi yapılarının ve uygun sözcüklerin kullanılması
Verilen örneklerin ortaya atılan görüşü destekler nitelikte olması
Sözcüklerin doğru şekilde yazılması ve noktalama işaretlerinin yazım-imla kurallarına uygun biçimde kullanılması
Tezin güçlü bir biçimde savunulması

 

Yarışmanın Amacı:

Gençlerin öğrenmekte oldukları bir yabancı dilde (İngilizce) düşünebilmelerine ve yazılı olarak kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlamak,
Yabancı dilde yazmayı, okumayı sevdirmek ve yabancı dilin önemi hakkında farkındalık oluşturmak,
Yabancı dili yaratıcı biçimde kullanmayı becerebilen yetenekli öğrencileri ödüllendirmek.
Yarışmaya katılım koşulları ve diğer bilgiler:

Yarışma, Türkiye’deki tüm lise öğrencilerinin katılımına açık olacaktır.
Yarışma, 2020 yılındaki yarışmanın devamı olduğundan 2020 yılındaki yarışmaya katılmak üzere kompozisyon gönderen öğrencilerin yazıları değerlendirmeye alınacak ancak bu öğrenciler yeni bir kompozisyonla bu yılki yarışmaya katılamayacaklardır.
Yarışmacılar yarışmaya sadece bir eserle katılabilirler.
İngilizce metin katılımcının kendisi tarafından yazılmış olmalıdır. (Yazılan metin intihal programları aracılığıyla kontrol edilecektir.)
İngilizce metin yarışmacının eğitim gördüğü okulun İngilizce öğretmenlerinin en az biri tarafından okunup, onaylanmış olmalıdır.
İngilizce metin 450-500 kelime arasında, bilgisayar ortamında yazılmış olmalı ve eserin sonunda toplam kaç kelime ile yazıldığı belirtilmelidir.
Metin “Calibri” formatında 11 punto ve iki satır aralığı verilerek oluşturulmalıdır.
Metnin bir başlığı olmalıdır.
Metinde İngilizce dilbilgisi kurallarıyla noktalama işaretlerinin doğru kullanılması gerekmektedir.
Öğrenciler İngilizce olarak yazmış oldukları kompozisyonla daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olmalıdır (Böyle bir durum saptandığında, öğrencinin yazmış olduğu eser ödül almış olsa bile, ödülü geri alınacaktır).
Katılımcılar kompozisyonlarını http://yaraticiyazin.cankaya.edu.tr adresindeki ilgili sekmede bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra aynı sayfadan yükleyeceklerdir.

Ödüller:
Değerlendirme sonucunda ilk 20’ye giren öğrencilere aşağıdaki ödüller kargo yoluyla iletilecektir.
Birinciye: Apple Ipad
İkinciye: Laptop
Üçüncüye: Bisiklet
Dördüncüye: Akıllı Saat
Beşinciye: Scooter
Altıncıya: e-Reader
Yedinciye: Hediye Paketi (Mavi)
Sekizinciye: Waveboard
Dokuzuncuya: Bluetooth Kulaklık
Onuncuya: Bluetooth Hoperlör
İkinci On Kişiye 10 Adet İngilizce Kitap

Yarışma Takvimi
Kompozisyonların Gönderilmesi İçin Son Katılım Tarihi : 22 MART 2021
İlk ve İkinci 10’a Girenlerin Açıklanması ve Ödül Töreni: 28 MAYIS 2021
olarak belirlenmiştir.

Yarışma İletişim Adresi:
Çankaya Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Mütercim Tercümanlık Bölümü
Yukarı Yurtçu Mah. Mimar Sinan Cad. No:4 Etimesgut-ANKARA
Telefon: 0 312 233 14 13 (İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Sekreterliği)
0 312 233 14 40 (Mütercim-Tercümanlık Bölüm Sekreterliği)
e-posta: [email protected]

Detaylı bilgi için Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı (http://ell.cankaya.edu.tr) ile Mütercim-Tercümanlık (http://mtb.cankaya.edu.tr) bölümlerinin Web sayfalarını ziyaret ediniz.

ÖNEMLİ NOT:
22 MART 2021 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

two × five =