Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri

Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri

Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından, Teknoloji Transfer
Ofisi katkılarıyla üniversitemizde “Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve
Tanıtım Günleri 2018” gerçekleştirilecektir. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve
geleneksel olarak her bahar yarıyılının sonunda gerçekleştirilecek bu etkinlikte;
üniversitemiz lisansüstü programlarının tanıtılması, lisansüstü öğrencilerinin tez
konuları kapsamındaki proje fikirlerini veya yaptığı çalışmaları paylaşarak
farkındalık oluşturması ve sektör temsilcileri ile işbirliğini sağlaması
hedeflenmektedir. Ayrıca etkinliğe katılan firma ve kurumlara araştırma
faaliyetlerini tanıtma olanağı sağlanacaktır.

Katılım ücretsizdir.

Tarih: 14-16 Mayıs 2018

Yer: GTÜ Mimarlık

AMAÇ

· Farklı bölümlerden akademisyenler ve öğrencilere, sanayi, özel sektör ve
kamu kurum temsilcilerine lisansüstü programlarını tanıtmaktır.

· Lisansüstü programları yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, tez konuları
kapsamındaki araştırmaları ve proje fikirlerini paylaşması, işbirliğini sağlaması ve
araştırma projeleri üretebilmek için bir ağ kurması hedeflenmektedir.

· Anabilim dallarında gerçekleştirilen lisansüstü araştırmalar konusunda
farkındalık yaratmak ve öğrencilerin birbiriyle iletişim kurmasını sağlamaktır.

· Lisansüstü tez çalışmalarının uygulanması sürecinde risk faktörlerinin
azaltılması, özgün değer ve yaygın etkisinin artırılması beklenmektedir.

KAPSAM

Sempozyuma yapılan özeti başvuruları; çalışma alanlarına, sektör temsilcilerinin
ve ilgili öğretim üyelerinin görüşlerine göre değerlendirilerek sözlü oturumlar
planlanacaktır. Belirlenen öncelikli alanlarda çalışan sektör temsilcileri, panel
oturumlarına katılacak ve davetli konuşmacı olarak sözlü oturumlara başkanlık
yapacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER

Araştırma Özetlerinin Gönderimi: 01 Mart-23 Nisan 2018
Özet değerlendirme sonuçlarının ve sunum formatlarının ilanı: 30 Nisan 2018
Posterlerin panolara asılması/sunumların teslimi: 11 Mayıs 2018
-Birinci gün poster oturumu resmi açılışında tüm posterlerin panolarda yer
alması zorunludur.

-Sözlü sunumlar, *.ppt formatında olmalıdır ve ilgili sözlü oturum başlamadan
önce sunum bilgisayarına yüklenmelidir.

Sempozyum tarihleri: 14-16 Mayıs 2018

SÖZLÜ ve POSTER SUNUMLAR

o Poster ve Sözlü Sunumlar, Türkçe veya İngilizce dili ile hazırlanıp sunulabilir.
Yazarlar; lisansüstü öğrencisi, danışmanı ve katkısı olduğu düşünülen
araştırmacılardan oluşmaktadır. Lisansüstü öğrencinin sunum yapması
öngörülmektedir.

o Sözlü sunumlar, belirlenen sempozyum programına göre giriş, amaç,
metodoloji, (beklenen) sonuçlar ve kaynaklar gibi bölümleri içerecek yapıda
düzenlenmelidir. Başlıca yazar, programa göre belirlenen oturumlarda 15 dak.
içinde sunumunu (Sunu+soru/cevaplar) gerçekleştirmelidir.

o Alanında uzman sektör temsilcileri, sözlü oturumlara başkanlık yaparak sektör
olarak yaptığı çalışmaları ifade edecektir.

o Poster sunumu kabul edilen tüm lisansüstü araştırmacılar; posterlerini etkinlik
başlamadan önce sunum numarasına göre panolara asmalıdır, programda
belirlenen zamanda etkinlik temsilcisi ve katılımcılara en fazla 5 dak.lık sunum
yapmalıdır ve soruları cevaplamak için etkinlik alanında bulunmalıdır.

o Office360 üzerinde GTÜ kullanıcı adı ile giriş yapılarak, A1 (dikey) boyutlu
Powerpoint poster şablonu web üzerinden veya kaydederek hazırlanabilir
(Erişmek için tıklayınız). Ayrıca A1 (dikey) boyutlu Powerpoint poster şablonunu
indirmek için tıklayınız.

o Etkinlik kapsamındaki tüm sunumlar için sosyal medya bilgi paylaşımı ve
video çekimi yapılacaktır.

o Bu çalışmalar, GTÜ lisansüstü yönetmeliği senato esaslarında belirlenen,
yüksek lisans öğrencilerinin mezun olması için gerekli yayın olarak kullanılabilir.

İLETİŞİM

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim

Tel: (262) 605 12 23 – 41

Faks: (262) 605 12 21

Web: www.gtu.edu.tr/fbe

E-Posta: fbe@gtu.edu.tr

Twitter: @GtuFbe

Adres:

Gebze Teknik Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü P.K : 141 41400 Gebze/KOCAELİ