Life Skills in Nature (Doğada Yaşam Becerileri)

Life Skills in Nature (Doğada Yaşam Becerileri) Bu proje ile yürütmenin doğayla etkileşimde bulunmaları, doğal yaşamı keşfetmeleri, doğa etkinliklerine katılmaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda projede yer vermesi web2 araçlarını kullanacakları kişilerde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı becerisinin de kazanımlarımız de hedeflerimizdedir.  Doğada nasıl vakit geçireceklerini öğrenmek ve doğayı muhafaza etmek için keyifli bir ev sahipleri. Doğal yaşamını, bitki ve hayvanların özelliklerine, doğal kaynaklara ve doğal döngülere bireylerinin muhteşem özelliklerine sahip. Doğada vakit geçirmenin güzelliği yanında, doğal yaşamı koruma ve sürdürmeyi sağlama koruması da muhafazasıdır. Doğanın korunması, Çevrenin temiz yayılımı ve doğal kaynakları kullanımı konusunda türler nesiller yetişmesi en önemli hedeflerimizdendir. Bu süreçteki çocukların doğal malzemelerle oynamasına olanak sağlamalıyız. Taşlar, dallar, yapraklar, çamur ve doğal malzemelerle elde edilen el işleri, sanat yapıları ve oyunlar, doğal materyallerle çizimlerini geliştirebilirler. Doğada vakit geçirirken güvenli yaşama konusu da çok önemli. Doğa, hayvanlar genişna ve yaban hayatı hakkında bilgilendirmeler yaparak içlerinde güvende kalmalarını sağlayacak temel bilgilere sahip yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Doğada vakit geçirme, çocukların yaşam kazanmaları için harika bir yol. Ayrıca kullanıcı araştırması, düzenleme, Depolama ve depolama sırasında depolama aracı olarak kullanım kayıpları oluşturacaktır.   Life Skills in Nature (Doğada Yaşam Becerileri) Bu proje ile yargılamanın doğa ile ilgili olarak, doğal yaşamı keşfetmesi ve doğa olaylarına katılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda projede yer alması web2 araçlarını öğrencilerinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı kendine genişletmek de hedeflerimiz var. Doğada nasıl vakit geçirilecek ve doğayı muhafaza edenler için keyifli bir şekilde yararlanılacak. Canlıların doğal yapı yapıları, bitki ve hayvanların özellikleri, doğal kaynaklar ve doğal döngüler uçuş uzmanlarının genel özellikleri yoktur. Doğada vakit geçirmenin güzelliğini yanında doğal yaşamı koruma ve sürdürmeyi sağlama koruyucusu da olacaktır. Doğayı koruma, çevreyi temiz tutma ve doğal kaynakları kullanma konusunda bilgi kartları nesiller yetiştirme en önemli hedeflerimiz arasında. Bu süreçteki ana hatların doğal yöntemlerle oynamasına izin vermeliyiz. Taş, dal, yaprak, çamur ve doğal cihazlarla donatılan el sanatları, sanat yapıları ve oyunlar, doğal malzemelerle geliştirmelerini geliştirebilirler. Doğada vakit geçirirken güvende olma konusu da oldukça önemlidir. Doğa koşulları, hayvanları geniş ve yaban hayatı hakkında bilgi vererek onları içlerinde güvende tutabilecek temel bilgilere sahip olmayı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Doğada vakit geçirmek, çocukların yaşamlarını kazanmak için harika bir yol. Ayrıca kullanıcı araştırmak, Düzenleme, depolama ve depolama için taşımayı bir araç olarak kullanarak çocukların tasarrufunu yaratacaktır. Kızılcasöğüt İlkokulu olarak projeye üye olan 2/C sınıfının ilk çalışması logo ve afişimizdir.

Life Skills in Nature
Life Skills in Nature