Küçük Mucitler E-Twinning Projesinde Sona Doğru…

Ekim 2020 ‘de başlayan projemizde mayıs ayı itibari ile artık sona doğru gelmekteyiz. Projemizde bu süreç içerisinde Fen Bilimleri dersini sevdirerek öğrenmeleri kalıcı hale getirmek amacıyla pek çok deney, etkinlik yapılmış web 2.0 araçları ile öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri sağlanmıştır. Öğrenciler iklim değişikliği, Dünya ‘mızdaki değişimler ve yapılabilecekler hakkında bilgilendirilmiş onlarında bu konu ile ilgili bir broşür hazırlamaları sağlanmıştır. Etkinliklerimizden  bazıları hareket çeşitlerinden stres  topu yapımı, yapay çevre STEM köprü yapımı etkinliği, limondan pil yapımı deneyi.

STRES TOPU ETKİNLİĞİ                                  STEM KÖPRÜ YAPIMI ETKİNLİĞİ

sters                stem 2

LİMONDAN PİL YAPIMI DENEYİ

limon