KOORDİNATSAL YAPBOZ

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

Projenin amacı: Matematik konularından biri olan koordinat sistemini zevkle vakit geçirdiğimiz yapboz oyununa uyarlamak.

Projenin hedefleri:

1)      Matematiğin kavranılması güç konularından biri olan koordinat sistemini yapboz oyunu yardımıyla zevkle öğrenilecek hale getirmek.

2)      Doğa ile matematiğin ayrılmaz bir bütün olduğunu göstermek.

3)      Oyunların matematik öğretiminde ne kadar aktif rol oynadığını göstermek.

Literatür taraması:

http://www.evcil.us/Deniz%20Alt%C4%B1/slides/Deniz%20Atı.html

Gerçekleştirilen faaliyetler:

Yapboz oyunu için hangi matematik konusunun seçileceği düşünüldü. Resimlendirme ve doğayla ilişkilendirme konusunda koordinat sisteminin daha uygun olduğuna karar verildi. Yapboz üzerine uyarlanacak doğa resimleri araştırıldı. Araştırma sonucunda denizaltındaki ve deniz üzerindeki hayat resmedildi. Çizilen resim üzerine koordinat sistemi yerleştirildi. Resimdeki canlılar nokta olarak kabul edilerek koordinat sistemi üzerindeki yerleri belirlendi. Resim mukavva üzerine yapıştırıldı. Mukavva karton küçük çokgensel bölgelerden oluşan yapboz parçalarını oluşturacak şekilde kesildi.

Ulaşılan sonuçlar:

Yapboz oyununun matematik konularını zevkle öğrenilebilecek hale getirebileceğini gördük.

Projenin özeti:

Koordinat sistemi bir doğa resminin üzerine yerleştirilmiş. Resim mukavva karton üzerine yapıştırılıp çokgensel parçalara ayrılarak yapboz parçaları elde edilmiştir. Bu parçalar uygun biçimde birleştirilip bozularak oyunun oynanması sağlanmıştır.