Konuralp Çeltik Çalıştayı

Gen merkezinin Güneydoğu Asya’da Hindistan ve Çin olduğu tahmin edilen çeltik en eski kültür bitkilerinden biridir. İnsanlar için temel besin kaynağı olarak, tahıllar içinde buğdaydan sonra gelen en önemli ürün olan çeltik dünyadaki insanların yarıdan fazlasının ana besin kaynağıdır.
Çeltik üretimi açısından ülkemiz çok uygun iklim şartlarına sahiptir. Sulama suyu bulunduğu sürece çeltik ülkemizin bütün bölgelerinde yetiştirilebilir. Türkiye’de çeltik üretimi son on yılda sürekli bir artış içerisindedir. Üretim artışı, ekiliş alanındaki artış ile birlikte özellikle birim alandan alınan verim artışından kaynaklanmaktadır. Verimde artış 2000 yılından 2010 yılına kadar % 44 olmuştur. Bu yılda (2000) 58 bin ha ekim alanında 350 bin ton üretim ve 6,04 ton/ha verim elde edilirken, 2010 yılında 99 bin ha ekim alanından 860.000 ton üretim ve 8,69 ton/ha verim elde edilmiştir.
Çeltiğin kolay paraya çevrilebilen ve kârı yüksek bir ürün olduğu, üreticiler bakımından tercih sebebi olsa da; ruhsatlandırma ücretinin ödenmemesi için ekim alanlarının düşük gösterildiği ifade edilmektedir. Çeltik ulusal konsey raporunda çeltikteki bu durumlar sebebi ile Türkiye’nin gerçek ihtiyacından daha fazla ithalat yapmak durumda kaldığı, bu durumun da çeltik fiyatlarının düşmesine ve çeltik üreticilerinin mağduriyetine sebebiyet verdiği belirtilmektedir. Bu durumlar da göz önüne alındığında çeltik üretiminde; çeşit seçiminden ekiliş durumuna, sulamadan ilaçlamaya, hasattan pazarlamaya kadar tüm aşamalarda çeltiğin tüm yönleri ile ele alınacağı faaliyetler önem arz etmektedir.
Düzce gibi küçük bir yüz ölçüme sahip olan ve ekim alanı itibariyle çeltik üretiminde önem taşımıyormuş gibi görünen bir ilde gerek sulama alanlarının fazlalığı gerekse yetiştirme ortamının uygun durumu dolayısıyla çeltik üretiminin önemi haizdir. Özellikle yöreye has olduğu dile getirilen ve geçmişi ile “Osmanlı saray mutfağının çeltiği” olarak adlandırılan “Konuralp çeltiği”, başta Düzce olmak üzere Türkiye’nin gerek kültürel değerleri gerekse biyolojik zenginliği açısından önemlidir. Düzce ilinde şu an başka çeşitler fazlaca üretiliyor olsa da yerel bir popülasyon olan Konuralp çeltiğinin korunması, “kasaba pilavının” tadının kaçmaması için çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Bu çalıştay bir yönüyle dünya çeltik üretimi ile ülkemiz çeltik üretimi arasındaki ilişkilerin ele alınacağı, diğer yönüyle de yöresel değerlerin ve özelde Konuralp çeltiğinin korunması, geliştirilmesi, üretilmesi, pazarlanması hususlarının ortaya konulacağı bir ortam oluşturacaktır. Mahallî, millî ve evrensel bakış açılarının bir arada olacağı, uluslararası katılımlı bu çalıştayda ziraatın her dalında çalışan, çevre, ekonomi ve kültür konularıyla ilgilenen uzmanların, Düzce halkının, yöneticilerinin ve çiftçilerinin bizlerle birlikte bulunarak katkıda bulunması beklenmektedir.

Düzenleme Kurulu Adına

http://celtikcalistayi.zdbf.duzce.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.