KOCAELİ 2015 RESİM YARIŞMASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

 1. ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU KOCAELİ 2015

RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU: DEPREM VE ETKİLERİ

AMAÇ: Deprem kavramının toplum ve sanatçı üzerindeki etkilerinin resim sanatına yansımaları kapsamında “Resim Yarışması” düzenlenecektir. Yarışmanın amacı; Türk sanatçılarının “Deprem” kavramı üzerine eserlerini sergilemek, sanat ortamımıza yeni eserler kazandırmak ve buna bağlı olarak da sanatçılarımızı teşvik etmektir.

DÜZENLEYEN KURUM: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

YARIŞMA KATEGORİSİ: RESİM

KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışmaya seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları hariç, 18 yaşından gün almış amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş bir (1 adet) eseriyle katılabilir.
 • Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler. Ancak eserlerin dayanıklı malzemeden üretilmesi önerilir.
 • Yarışmaya verilecek eserlerin uzun kenarı 120 cm’den fazla olamaz.
 • Eserler, sergilenmeye hazır, sanatçısı tarafından imzalı olarak elden, kargo ve posta ile teslim edilmelidir.Her eserin arkasına eserin teknik bilgileri yazılmalıdır.
 • Sanatçının kısa özgeçmişinin ve eserin teknik bilgilerinin yer aldığı CD eserin arkasına iliştirilecektir.
 • Postada hasar gören veya CD’den kaynaklanan (okunamayan, açılamayan CD vb.) herhangi bir problemden dolayı, düzenleyici kurumlar sorumlu değildir.
 • Gönderilen CD’ler iade edilmez.
 • Ekteki Form doldurulacak ve eserlerin arkasına iliştirilecektir.
 • Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.

KULLANIM HAKLARI

Katılımcı, ödül ve mansiyon alan ya da sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının düzenleyen kurumun yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin / muvafakat name verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanım hakları düzenleyici kuruma ve eser sahibine ait olacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi: 15 Nisan 2015 – Çarşamba günü saat: 17:00’dir.

Sonuç Bildirimi: 30 Nisan 2015 tarihinde http://www.kocaeli2015.org/ adresinde duyurulacaktır.

Ödül Töreni ve Sergi: 10-12Haziran 2015

SEÇİCİ KURUL

 • Resim Yarışması, Seçici Kurul’u aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur.
 • Seçici Kurul üyelerinin isimleri soyadı alfabetik sırasına göre yazılmıştır.
 • Seçici Kurul toplantısı için en az yedi üyenin katılımı gereklidir.
 • Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi bulunmaması halinde yeterli sayıda yedek üye çağrılabilir.

 

 • Bünyamin ÖZGÜLTEKİN Beykent Üniversitesi
 • Devabil KARA Marmara Üniversitesi
 • Devrim ERBİL Kemerburgaz Üniversitesi
 • Ertuğrul TUNA Kocaeli Üniversitesi
 • İsmet ÇAVUŞOĞLU Yalova Üniversitesi
 • Mehmet KAVUKÇU Atatürk Üniversitesi
 • Orkun MÜFTÜOĞLU Mimar Sinan Üniversitesi

ÖDÜLLER

Dağıtılacak ödüller;

Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.

1.lik ödülü +plaket 2.500._TL
2.lik ödülü +plaket 1.500._TL
3.lük ödülü+plaket 1.000._TL
Mansiyon +plaket 500._TL
Sergileme (36 Adet)  

GÖNDERİM ADRESİ

Begüm AYDIN veya Çağla ABANOZ

0530 175 6546

The NESS HOTEL Kocaeli

Yeniköy Merkez Mah. Mine Çiçeği Sk. No:1

Başiskele – KOCAELİ

 

Sorular ve Sorunlar İçin İletişim Adresi: resim@kocaeli2015.org

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

 1. ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU KOCAELİ 2015

RESİM YARIŞMASI KATILIM FORMU

KATILIMCININ

Adı Soyadı  
Rumuzu  
Doğum Yeri ve Tarihi  
Telefon  
Mesleği  
E-Posta  
Adres  

 

 

 

 

 

 

Rumuzu

ESERİN
Sıra No: Adı Tarih
1

 

Yarışma şartnamesini okudum. Koşulları kabul ediyorum.        Tarih:                              İmza: