KOA PARADİGMALAR

Etwinning projeleri kapsamında başlatılan KOA Paradigmalar atölye çalışmaları öğrencilerimiz tarafından tamamlandı. Proje içeriğinde atölyeler düzenlendi,web2.0 araçlarını uygulamalı öğretildi, etkinlik buluşmaları ile geniş kitlelere ulaşıldı.

Projede kapanış webinarı yapılmıştır.LOGOMUZ