Kısa Film Destek Programı

Acil durumlar, afetlerle mücadele ve farkındalığın artırılması konusunda ülkemizin çatı kurumu olan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu sefer de gençlerle işbirliği yapıyor. Kısa Film Destek Programı (KFDP) ile üniversite gençlik kulüplerinin ve ilgili üniversitelerde oluşturulan öğrenci proje gruplarının yapacakları, girişimci ruhlarını ön plana çıkaracakları kısa film projelerine destek sağlıyor. “Afete Hazır Türkiye” hedefiyle yola çıkan AFAD, toplum olarak farkında olmamız gereken afet gerçeğinin algılanmasında, sosyal sorumluluk duygularının, hayal güçlerinin ve becerilerin birleşerek kapasite yükselteceği bu önemli programa Afete Hazır Gençler sloganıyla Mayıs ayında başladı.

BAŞVURU TARİHİ 10 HAZİRAN’A KADAR UZATILDI

Adsız

Pek çok farklı afetin yaşanabildiği ülkemizde Depremler, yaşanma sıklığı ve sebep olduğu zarar bakımından en üst sıradaki afet riskini oluşturuyor. Depremle birlikte yaşama bilgisinin ve farkındalığının artırılması amacıyla başlatılan KFDP, özellikle gençlerimizin dikkatini çekmeyi ve bilginin hızla paylaşılarak çoğalmasını hedefliyor.

NE KADAR DESTEK SAĞLANACAK

KFDP kapsamında ödenecek olan her hibe maksimum 10.000 Lira (OnBinLira) olacak.

KATILIMCILARA ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Hibe programına sadece;

Türkiye’deki üniversitelerde halihazırda kurulu ve üniversite yönetimi tarafından resmen tanınan tüm öğrenci kulüpleri ile, İletişim Fakültesi vb. fakültelerin ve meslek yüksek okulu öğrencileri tarafından oluşturulucak 2-7 kişilik proje grupları başvurabilecekler. Proje koordinatörlüğü için istenen özellikler ve daha fazla önemli ayrıntı hakkında detaylı bilgiyi afişteki iletişim adresinden mutlaka öğrenin.

Kimler katılabilir?

Hibe programına üniversite yönetimi tarafından resmen tanınan tüm öğrenci kulüpleri ile İletişim ve Görsel Sanatlar Fakültelerinde eğitim gören öğrenciler en az iki kişiden oluşan proje gruplarıyla başvuru yapabilir.

Başvurularda proje grubunu yasal olarak temsil edebilecek bir proje koordinatörünün bildirilmesi zorunludur. AFAD, projelerle ilgili iletişimini proje koordinatörleri üzerinden gerçekleştirecektir. Proje koordinatörleri 18 yaşlarını doldurmuş kanunen sorumluluk alabilen, gerçek kişiler olmak zorundadır.

Değerlendirme kriterleri

Deprem başta olmak üzere afet ve acil durumlar hakkında bilgi paylaşan, farkındalık oluşmasına katkı sağlayan, bu konularda yol gösteren, mevcut durum eleştirisi sunan, sorun tespiti yapan, çözüm önerisi sunan, model geliştiren, afetin insan ve toplum üzerindeki etkilerine değinen kısaca genel ve detay afet bilgisi kapasite artırımına uygun senaryolardan, progam bütçesine uygun projeler desteklenecektir.

Senaryonun uygunluğu ve gerçekleştirilebilir bütçe değerlendirme kriterlerinde ön sıralarda yer alacaktır. Konunun işlenme biçimi ve toplumsal fayda ile hedef kitleye erişilebilirlik dikkate alınan diğer kriterler olacaktır.

Kısa filmlerde teknik (canlandırma deneysel, kurmaca, animasyon vb.) serbesttir. KFDP’ye eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Gönderilen kısa filmlerde kullanılan ses, müzik vb öğelerin telif haklarından katılımcı sorumludur.

Başvurular Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), TRT ve AFAD tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek ve destek verilmeye uygun görülen projler taraflara ilan edilerek sözleşmeye bağlanacaktır. TRT kanalları, yapılan protokol çerçevesinde uygun gördüğü filmleri 17 Ağustos günü ve sonrasında yayınlayacaktır.

Program kapsamında destek alan filmlerin kısa parça kullanımı ve yayını yapılan sözleşme kapsamında 17 Ağustos 2014’e kadar yalnızca AFAD’a ait olacaktır. Ancak filmlerin daha sonra çeşitli kısa film yarışmalarına gönderilmesinde, genişletilmesi veya sosyal ortamlarda paylaşılmasında engel bulunmamaktadır.

GALA

Proje sonucunda üretilecek kısa filmlerin büyük Marmara Depreminin yıl dönümü olan 17 Ağustos’ta kamuoyu ile paylaşılması için bir Gala Programı öngörülmektedir. Tüm proje katılımcıları ve yürütücüleri ile üst düzey devlet yöneticilerinin katılımı öngörülen Gala Programında seçilen en iyi 5 filmin gösteriminin yapılması planlanmaktadır.

SENARYO İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 10 HAZİRAN

Kısa Film Destek Programı Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerine açıktır. Üyesi olduğunuz üniversite topluluğundaki arkadaşlarınız veya bölümünüzdeki arkadaşlarınızla en az 2 kişilik bir grup oluşturun. Ekibinizi toplayıp afetlerle ilgili etkileyici bir senaryo hazırlayın. Senaryo, film çekiminde kullanılacak teknik ekipman, oyuncular ve detaylı bütçeyi içeren başvuru formunu doldurarak posta, faks yoluyla ya da şahsen başvurarak AFAD’a ulaştırın.

Projeler için son başvuru tarihi 10 Haziran 2014’tür. KFDP’den yararlanmak isteyen başvuru sahiplerinin projelerini en geç bu tarihte kargoya vermiş olmaları gerekmektedir. Başvurularda projelerin AFAD’a geliş tarihi değil, projenin kargoya veriliş tarihi esas alınır. Başvuru tarihinden sonra kargoya verilen bütün projeler şekil şartlarına aykırılık gerekçesiyle, içeriğine girilmeden reddedilecektir.

Başvurularda proje grubunu yasal olarak temsil edebilecek bir proje koordinatörünün bildirilmesi zorunludur. AFAD, projelerle ilgili iletişimini proje koordinatörleri üzerinden gerçekleştirecektir. Proje koordinatörleri 18 yaşlarını doldurmuş kanunen sorumluluk alabilen, gerçek kişiler olmak zorundadır.

HİBE ALACAK PROJELER 22 HAZİRAN’DA İLAN EDİLECEK

Proje başvuruları Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAP), TRT ve AFAD tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek. Hibe programından faydalanmasına karar verilen projeler ve belirlenen hibe miktarı 22 Haziran 2014 tarihinde ilan edilecek.

SÖZLEŞME TARİHİ 1 TEMMUZ

Hibe desteği almaya hak kazanan projelerin sahipleriyle 1 Temmuz 2014 tarihinde sözleşme imzalanacak. Sözleşmenin imzalanmasından sonra belirlenen hibe desteği katılımcı grupların hesaplarına aktarılacak.

FİLMLERİN SON TESLİM TARİHİ 14 AĞUSTOS

Filmlerin ön teslimi 1 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak. Değerlendirme komisyonu gönderilen filmlerin bütçe, senaryo, içerik ve teknik uygunluk gibi alanlarda denetimini yaparak tavsiyelerini sunacak.

Düzenlemeleri ve son değişiklikleri yapılmış, nihai teslim ise 14 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleşecek. Kısa filmler temsil edilirken beraberinde sahne arkası fotoğrafları da talep edilecek.

Program sonucunda üretilecek kısa filmlerin büyük Marmara Depremi’nin yıldönümü olan 17 Ağustos’ta kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.

Program sonucunda üretilecek kısa filmlerin büyük Marmara Depreminin yıl dönümü olan 17 Ağustos’ta kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.

KFDP ‘den yararlanmak isteyen başvuru sahiplerinin projelerini en geç bu tarihte kargoya vermiş olmaları gerekmektedir. Başvurularda projelerin AFAD ‘a geliş tarihi değil, projenin kargoya veriliş tarihi esas alınır. Başvuru tarihinden sonra kargoya verilen bütün projeler şekil şartlarına aykırılık gerekçesiyle, içeriğine girilmeden reddedilecektir.

10 Haziran 2014 :Projeler için son başvuru tarihi
22 Haziran 2014 : Kazanan projelerin ilanı
1 Temmuz 2014 : Yararlanıcılarla Sözleşme imza töreni
1 Ağustos 2014 : Filmlerin ön teslimi
14 Ağustos 2014 : Filmlerin nihai teslimi

BAŞVURU FORMU