KİMYA PROJESİ – BAL VE BALDAN ELDE EDİLEN ATIK SIVININ ASİDİK ORTAMDA DEMİRİN KOROZYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

BAL VE BALDAN ELDE EDİLEN ATIK SIVININ ASİDİK ORTAMDA DEMİRİN KOROZYONU
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
KİMYA PROJESİ

Endüstride kullanılan metallerle ilgili olarak karşılaşılan en büyük sorunlardan birisi korozyondur. Metallerin içinde bulundukları ortamın veya şartların etkisiyle kimyasal tepkime sonucu çözünerek aşınmasına korozyon adı verilir.

Korozyon endüstri ve sanayide istenmeyen bir olaydır. Bu istenmeyen etkiden korunmak için bilim insanları
tarafından çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden birisi inhibitör kullanımıdır. Ortama katıldığında
korozyon hızını düşüren maddelere inhibitör denilmektedir. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada, balın ve balmumu
elde edilirken oluşan ekonomik değeri olmayan atık sıvının demirin korozyonu üzerindeki etkisinin incelenmesi
amaçlanmaktadır. Çalışma deneysel yöntemde tasarlanıp yürütülmüştür. Çalışma yaklaşık 0,5 M’lık HCI çözeltisi
ve demir çiviler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan çözelti 9 farklı beherglasa etiketlenerek konulmuştur. 4 beherglasa inhibitör olarak 0,4 gr, 0,6 gr, 0,8 gr ve 1 gr saf bal konulmuştur. Diğer 4 beherglasa ise inhibitör olarak 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml ve 10 ml balmumu elde edilirken oluşan atık sıvı eklenmiştir. Bir beherglasta ise sadece hazırlanan 0,5 M’lık çözelti bulunmaktadır. Deneyde kullanılan çiviler hassas bir terazi ile deneysel işlemden önce tartılarak beherglasların içerisine eklenmiştir. Bütün çiviler 72 saat süre ile beherglaslar içerisinde bekletilmiştir.

Deneysel işlem sonrası çiviler tekrar tartılmış ve ölçümler kaydedilmiştir. Ayrıca deneysel işlem sonrasında veri
toplamak amacıyla çivilerin fotoğrafları çekilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen bulgular inhibitör olarak
kullanılan maddelerin korozyon önleyici etkilerinin olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında elde edilen
en önemli bulgu balmumu elde edilirken oluşan atık sıvının korozyon önleyici etkisidir. Elde edilen veriler inhibitör olarak kullanılan atık sıvının oldukça iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir.

Yazgı İlayda KAYSADU
Taha ÇAHAN

Danışman
Yunus KÜÇÜKÖNER