Kentimi Okuyorum Çocuk Kitapları Yarışması 2

Okul öncesi çocuklara ve ilköğretim okullarındaki çocuklara yönelik olarak yürütülen “Çocuk ve Mimarlık” çalışmaları kapsamında, çocuk kitaplarında mimarlık, kent, çevre, kültürel miras konularının çocukların anlayacağı dilde öykü ve masallarla anlatılması amacıyla düzenlenen “Kentimi Okuyorum”  Çocuk Kitapları Yarışması’nın ikincisi “oyun” temalı olarak gerçekleştirilecektir. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından  “3–6” ve “7–12”  yaş grubu hedef kitlesine yönelik olarak düzenlenen yarışmada;

Çocuklarda yaşadıkları çevreye, kente ve mimarlığa karşı duyarlılık oluşturulması,
Çocukların kitap okumaya karşı ilgilerinin arttırılması,
Oyun kavramının ve mekanlarının yeniden gündem haline getirilmesi,amaçlanmaktadır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi

“Kentimi Okuyorum” Çocuk Kitapları Yarışması 2

TEMA: “OYUN”

A-YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:

Okul öncesi çocuklara ve ilköğretim okullarındaki çocuklara yönelik olarak yürütülen “Çocuk ve Mimarlık” çalışmaları kapsamında, çocuk kitaplarında mimarlık, kent, çevre, kültürel miras konularının çocukların anlayacağı dilde öykü ve masallarla anlatılması amacıyla düzenlenen “Kentimi Okuyorum”  Çocuk Kitapları Yarışması’nın ikincisi “oyun” temalı olarak gerçekleştirilecektir. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından  “3–6” ve “7–12”  yaş grubu hedef kitlesine yönelik olarak düzenlenen yarışmada;

•Çocuklarda yaşadıkları çevreye, kente ve mimarlığa karşı duyarlılık oluşturulması,
•Çocukların kitap okumaya karşı ilgilerinin arttırılması,
•Oyun kavramının ve mekanlarının yeniden gündem haline getirilmesi,
amaçlanmaktadır.

B- YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI VE BİÇİMİ:

Yarışma tek kademeli olarak düzenlenmiş olup herkese açıktır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya katılım  için aşağıdaki bilgi ve belgelerin sağlanması gerekmektedir.

•Yarışmaya katılanların http://cocuk.mimarlarodasiankara.org adresi üzerinden, tek kişi iseler yarışmacı adayının;adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi, yarışmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, ekip liderinin adı, soyadı, açık  adresi, telefon faks numaraları, e-posta adresi bilgilerinin olduğu katılım formlarını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
•Yarışmaya ekip halinde girilmesi durumunda, ekibin içerisinden bir kişinin katılım formunu doldurması yeterlidir
 

C- YARIŞMA TAKVİMİ VE ESERLERİN TESLİMİ:

1-Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı ……………………………………………………………………………   4 Mart 2011

Eserlerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne
ulaşması veya teslimi için son tarih…………………………………………………..     9 Eylül 2011

Kazananların açıklanması……………………………………………………………….    26 Eylül 2011

Eserlerin sergilenmesi, kolokyum ve ödül töreni  ……………………………….  30 Eylül 2011

2-Eserlerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları:

•Eserlerin ve kimlik zarflarının en geç 9 Eylül 2011 Cuma günü saat 18.30’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin aşağıdaki adresine ulaşmış olması gerekmektedir:
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA

D-YARIŞMACILARA SAĞLANAN VERİLER:

Yarışmacılar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi çocuk ve mimarlık çalışmalarına yönelik bilgi ve belgelere http://cocuk.mimarlarodasiankara.org adresi üzerinden ulaşabilirler.

E-YARIŞMACILARDAN İSTENENLER, KİMLİK ZARFI, AMBALAJ, YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA ve GİZLİLİK:

1-İstenenler:

1) Yarışmaya katılan eserlerde, ana tema mimarlık, kent, çevre ve kültürel miras çerçevesinde “Oyun” olacaktır.

2) Eserler 3- 6 yaş grubu için en çok 16 sayfa, 7–12 yaş grubu için en çok 200 sayfa olacaktır.

3) 3–6 yaş grubuna yönelik eserler sayfa düzeninde teslim edilecektir. Her sayfada metin ve metnin içeriğine uygun resim ya da resmin tanımlanması da yer alacaktır.

4)Eserler daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.

5)Yarışmaya gönderilecek eserler CD ortamında ve yedi adet çıktı olarak teslim edilecektir. Metinlerin bilgisayarda 12 punto çift aralıklı yazılmış olması gerekmektedir. Kitapta kullanılacak görsel malzemeler ise kısa kenarı en az 20cm, 300 dpi çözünürlükte jpg ya da tif formatında olmalıdır.

7) Yarışmaya en çok iki eser gönderilebilir.

2-Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar; eserlerin teslim edildiği ambalajın içine, eser ile aynı rumuzu taşıyan, kategorisi belirtilmiş ve üzerinde “Kentimi Okuyorum ” Çocuk Kitapları Yarışması 2 Kimlik Zarfı” yazılı bir zarf koyacaklardır.

•Yarışmaya katılan kişinin, yarışmaya ekip olarak katılınması durumunda da ekip liderinin ve tüm ekip elemanlarının tam ve açık kimlikleri ve yazışma adresleri iki kopya olarak düz bir kâğıda yazılacak, bunlar içini göstermeyen zarfa konulacaktır.
3-Ambalaj:

Ambalajların üzerine; eser ile aynı rumuz kullanılıp,
“Kentimi Okuyorum ” Çocuk Kitapları Yarışması 2

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3  06650 Yenişehir, ANKARA” adresi yazılacaktır.

4-Yarışma Dışı Bırakılma:

a-Eserin, CD-ROM’un, ambalajın veya kimlik zarfının herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması
b-Kimlik zarfının veya içeriğinin eksik olması
c-Rumuzda eksiklik veya yanlışlık yapılması halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

F – Gizlilik: 

Yarışmanın tüm aşamalarında, gerek eserlerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında katılanların kimliği gizli tutulacaktır.

•Teslim edilen tüm belgelerde (eser, kimlik zarfı, CD ROM,  ambalaj) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
•Her eserde bir RUMUZ olacaktır. Rumuz, 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak ve teslim edilen bütün belgelerin(eserin, CD-ROM’un, kimlik zarfının, ambalajın) sol üst köşesine yazılacaktır.
•Eserlerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar kapatılacak ve  rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri eserleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.
G- SEÇİCİ KURUL VE RAPORTÖRLERİN  İSİM VE KİMLİKLERİ:

1.Asıl Seçici Kurul Üyeleri:

Gülten Dayıoğlu, Yazar

Cengiz Bektaş, Mimar, Yazar

Behiç Ak, Mimar, Yazar

Atilla Şenkon, Mimar, Yazar

Elvan Altan Ergut, Mimar

Nuray Bayraktar, Mimar

Tülin Şener,  A.Ü Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyesi

2- Danışman Seçici Kurul Üyeleri:

Eyüp Muhçu, TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı
Fatih Söyler, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı

Tezcan Karakuş Candan, Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi Proje Koordinatörü
3-Raportörler:

Pelin Özgümüş, Mimar

Sinem Yıldırım, Mimar

Evrim Çınar, Mimar

H –ÖDÜLLER /HER İKİ KATEGORİ İÇİN AYRI OLMAK ÜZERE,

1.Ödül                                 5000 YTL
2.Ödül                                 4000YTL
3.Ödül                                 3000YTL      

I- SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

•“Kentimi Okuyorum” Çocuk Kitapları Yarışması 2 sonuçları 26 Eylül 2011 tarihinde açıklanacaktır.
•Ödül kazanan, özel ödül grubuna giren ve yarışmaya katılan  tüm  eserler için  ödül töreni 30 Eylül 2011 tarihinde gerçekleşecektir.
K – TELİF HAKKI VE ESERLERİN GERİ VERİLMESİ

•Tüm eserlerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile eserleri yayınlama hakkına sahip olacaktır. 
•Yarışmaya katılan eserler, katılımcılara geri verilmeyecektir.
•Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.