Kendimi Tanıyorum-I Know Myself eTwinning Projesi

Kuruculuğunu Ülkü ÇAKMAK ve Meryem GÜNEY öğretmenlerimizin üstlendiği Kendimi Tanıyorum eTwinning Projemiz Gardner’ın Çoklu Zeka kuramından yola çıkarak öğrencilerimizi daha yakından tanıyıp yeteneklerini keşfetmek ve yönlendirmemizi doğru yapmak amacıyla planlanmıştır.
Okul öncesinde her alanda 8 zeka alanına uygun etkinlikler planlayarak kendilerine özgü ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek mümkündür. Proje Eylül ayında başlamış olup aktif olarak devam etmektedir. Mayıs ayında ise tamamlanması planlanmaktadır. Projemiz ile öğrencilerimizin ailelerinin de desteği ile bedensel, sosyal, sözel ve içsel zeka alanlarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilmiştir.