Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen fakülte ve bölümlere tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Müracaat dosyasının son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
Başvuru süresi onbeş (15) gündür. Eksik belgeli dosyalar ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Duyurulur.

 

BİRİM BÖLÜM/ALAN  ÜNVANI SAYISI   UZMANLIK ALANI 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak. Grafik Tasarım Böl. Yrd. Doç. Dr. 3 Adet Güzel Sanatlar alanında Doktora yapmış olmak