KARADENİZ İÇİN SENDE ARIT

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

Proje Amacı: Çok zengin biyolojik çeşitliğe sahip olan ve hiç arıtılmadan ya da yeteri kadar arıtılmadan kendisine dökülen şehir kanalizasyon sularıyla her geçen gün daha fazla kirlenen Karadenize bir yardım eli uzatmak.

Projenin Hedefleri:

.Şehir kanalizasyon sularının arıtılma işlemine, atığın üretim yeri olan evlerde başlamak

.Arıtım sonucu elde edilmiş atıktan yenilenebilir bir enerji kaynağı olan biyogaz üretiminde faydalanmak.

.Karadenizin kirlenmesini yavaşlatmak

.Dünyadaki su kaynağı kirliliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak.

Kullanılan Yöntemler: Gözlem, Gezi, Araştırma  İnceleme, Beyin Fırtınası, Deney

Proje Bütçesi: 50 TL

Proje Çalışmaları Sırasında Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Yaşadığımız çevrenin sorunları üzerine yaptığımız araştırmalarda yanı başımızda bulunan Karadenizin kirliliği dikkatimizi çekti. Özellikle sahilde bulunan yerleşim yerlerinden doğrudan denize açılan kanalizasyon suyu boşaltım kanallarını gözlemledik. Ayrıca bu durumun sahilde yapılabilecek hoş bir yürüyüşe bile fırsat vermeyecek kadar kötü bir koku oluşturduğunu tecrübe ettik. Yaptığımız araştırmalarda kirlenme sorunu için aralarında Türkiyenin de bulunduğu Karadenize kıyısı olan ülkelerin birlikte bazı eylem planları oluşturduklarını  fakat uygulanmasında yeterince hassasiyet göstermediklerini tespit ettik. Bunun için nasıl bir çözüm yolu bulabiliriz diye düşündük ve beyin fırtınası yöntemiyle oluşan atığı tam da atığın üretildiği yer olan evler, apartmanlar ve işyerlerinde  arıtılabileceği fikri üzerine yoğunlaştık. Büyük şehirlerde var olan arıtma tesislerinden yola çıkarak her ev için yapılabilecek basit bir arıtım işlemi yapan bir düzenek tasarladık. Yaptığımız düzenekte bir apartmanda uygulanabilecek model üzerinde yoğunlaştık. Apartmanın en alt katında, bütün katlardan gelen atık suların kesiştiği noktada bir tesisat borusu içerisinde yaptığımız süzme işlemiyle atık suyu bir kısım kirleticiden arındırdık ve kanalizasyona öncekine göre daha temiz atık su bıraktık. Ayrıca süzme sonucu elde ettiğimiz atık malzemeyi, her türlü organik atıktan üretilebilecek olan ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul edilen BİYOGAZ üretimi için değerlendirmeyi hedefledik. Bunun içinde bir mahallenin ortak atığını depolayıp biyogaz üretimi yapan bir tesisi modelimize ekledik.

Ulaşılan Sonuçlar:

1 Yapılan süzme işlemiyle denize daha az kirli suyun gitmesini sağladık.

2 Süzme işlemiyle elde edilen organik atıktan biyogaz üretiminde faydalanma fikriyle alternatif bir enerji kaynağı oluşturduk.

Sonuçların Değerlendirilmesi:

Her apartmanda uygulanabilecek bu basit sistemle Karadenize giden atık malzemeyi azalttık. Bu sistemin bütün sahil kentlerinde uygulandığını düşünürsek Karadenize getirisinin ne kadar büyük olduğu ortaya çıkacaktır. Bunun yanında atık olan  malzemeyi insanların faydalanabileceği bir hale dönüştürdük. Böylece ülke ekonomisine de katkıda bulunulabileceği sonucuna vardık.

Karadenizden hareketle diğer kirlenme tehdidi altındaki denizler için bir çözüm önerisi niteliğinde olduğu kanısındayız.

Proje Konusu ile İlgili Kaynak Taraması:

Güneş, Şule,Karadenizde Çevresel İş Birliği 1992 Bükreş Sözleşmesi, ODTÜ Gelişme Dergisi,  2001

Sarıkaya, Hasan, Karadenizi Kurtarmak, Karadenizde Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu ve Karadeniz Ekosisteminin İyileştirilmesi Projesi Resmi Dergisi, Haziran 2005.

Tolay, Mustafa, Yamankaradeniz, Hüseyin, Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES 2008 .