“Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması 2015

Hayallerinizi gerçekleştirmek için
1 günde zengin olmayı beklemeyin!

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), geçen yıl ilk kez gerçekleştirdiği “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması’nın ikincisini düzenliyor. Bu yıl “Varlıklı Geleceğin Sırrı” temasıyla yola çıkan yarışmada, 15.000 TL’ye varan ödüller sahiplerini arıyor.

Hayallerinizi gerçekleştirmek için 1 günde zengin olmayı beklemeyin ve kameranızı elinize alarak 3 dakikada varlıklı geleceğin sırrını anlatmaya hazır olun. Bu yıl da yarışmaya başvuran filmlerin, tasarruf ederek yapılan birikimleri yatırıma dönüştürmenin önemini vurgulaması ve varlıklı geleceğin sırrını anlatması bekleniyor.

Geçen yıl ilki gerçekleşen “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması’nın bu yılki başvuru tarihleri 1 Nisan–30 Haziran 2015 olarak belirlendi.

Bol şans!

“Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması Katılım Koşulları ve Gizlilik Politikası

1. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (bundan böyle “TSPB” olarak anılacaktır) tarafından düzenlenen “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasına katılan katılımcılar aşağıdaki şartları ve koşulları kabul etmiş sayılırlar.

2. Kısa film yarışmasının teması; para biriktirme, tasarruf etme, birikim yaparak geleceği güvence altına alma, varlıklı geleceğin sırrını anlatma, birikimi yatırıma dönüştürme, düzenli para biriktirme ve planlı harcamadır.

3. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar www.kameraelindegelecegincebinde.com adresli internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak başvuru yapacaklardır. Katılımcının bu formlarda belirteceği ad-soyad ve adres bilgileri, TSPB tarafından esas alınacaktır. Bu nedenle bu bilgilerin doğruluğundan tamamen katılımcı sorumlu olup, kimlik bilgilerini doğru vermediği tespit edilen katılımcılar yarışma dışı bırakılacak ve dereceye giremeyecektir.

4. Birden fazla filmle katılmak isteyen kullanıcıların başvuru formunda belirtmek koşuluyla başvuru formunu bir kere doldurmaları yeterlidir.

5. Yarışma, yurt içi ve yurt dışından bütün katılımcılara açıktır. Gönderilen filmin dilinin Türkçe olması veya Türkçe altyazılı olması zorunludur.

6. Katılımcıların 18 yaşını doldurmuş olmaları gereklidir. 18 yaşından küçük olanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi ödül kazanmaları halinde, bu ödül kendilerine verilmez.

7. TSPB çalışanları, Marjinal Reklam ve Pazarlama Hizmetleri Ltd. Şti. ortakları, yöneticileri ve çalışanları, aXiyon takımı üyeleri ile birlikte bunların 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar ve ödül kazanamazlar.

8. Yarışmaya başvurular 01.04.2015 tarihinde başlayacak ve 30.06.2015 tarihinde sona erecektir.

9. Yapılan başvurular sonrasında, filmlerin son teslim tarihi 30.06.2015’tir.

10. Filmlerin uzunluğu en fazla 3 dakika olmalıdır. Her filmin ayrı DVD’ye kaydedilerek yüksek çözünürlükte .avi veya .mov formatlarında olması gerekir. www.kameraelindegelecegincebinde.com sitesi üzerinden doldurulan başvuru formu print alınarak, imzalı bir şeklide, kimlik fotokopisi ve film(ler) ile birlikte kapalı bir zarfta teslim edilmelidir. Teslimler, elden, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kurye/kargo aracılığıyla yapılacaktır. İmzasız ve formsuz başvurular yarışma dışı bırakılacaktır.

11. Kargo ve posta yoluyla gönderilerde son teslim tarihinden önce belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen son teslim tarihinden sonra gelen filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. Katılımcı, gönderi zarfı üzerine kendisinin isim, soyisim, iletişim bilgilerini, başvuru formunda belirttiği e-posta adresini yazmalıdır.

13. “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması için film gönderenler, filmlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Başkasına ait filmlerin kullanımından dolayı oluşabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük, katılımcıların kendi sorumluğundadır.

14. TSPB uygunsuz olabileceğini ya da hakaret içerdiğini düşündüğü filmleri (örneğin, şiddet, suç, dini, politik, ırkçı, cinsel ya da sömürü içeren) yegane takdir yetkisine dayanarak yarışma dışına çıkarma hakkını saklı tutar.

15. Katılımcının verdiği bilgilerin yanlış, eksik veya hatalı olmasından dolayı TSPB hiçbir sorumluluk kabul etmez. Her katılımcı yarışmaya istediği sayıda farklı kısa film ile katılabilir. Ancak, bir yarışmacı en fazla bir para ödülüne hak kazanabilir.

16. Yapılan başvurular aşağıda yer alan jüri tarafından 31.08.2015 tarihine kadar değerlendirilecektir. Kazananların belirlenmesinde yarışma temasına ve teknik hususlara uygunluk şartı aranacaktır.
Jüri Üyeleri
SİYAD Üyesi ve Radikal Gazetesi Spor Servisi Şefi Uğur Vardan, Sinema Yazarı ve Haber Editörü Selin Gürel, BirGün Gazetesi Yazarı ve Sinema Eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Alp Birol ve TSPB Finansal Eğitim Çalışma Komitesi Başkanı Attila Köksal.

17. Yarışma sonuçları ve ödüle hak kazananlar www.kameraelindegelecegincebinde.com sitesi üzerinden 2015 Eylül ayı içerisinde ilan edilecektir. Ödül kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek, katılımcıların kendi sorumluluğundadır.

18. İlan edilecek yarışma sonuçlarına ilişkin karar nihaidir, bağlayıcıdır ve karar sonucunun gözden geçirilmesi söz konusu değildir.

19. Para ödülleri, sonuçların ilanından sonra açıklanacak bir tarihte İstanbul’da sahiplerine verilecektir.

20. Para ödülleri kazananlara net olarak ödenecektir.
Birincilik ödülü 15.000 TL,
İkincilik ödülü 10.000 TL,
Üçüncülük ödülü 7.500 TL olarak belirlenmiştir.

21. TSPB, yeterli nicelik ve nitelikte film gelmemesi halinde ödüllerin bir kısmını vermeme hakkını saklı tutar.

22. Ayrıca ilk on (10) dereceye giren yarışmacılara 1.09.2016 tarihine kadar TSPB’nin düzenlediği bir günlük eğitimlerden istediği birine ücretsiz katılma imkanı verilecektir. Eğitim ödülü, kazanan katılımcıdan başkasına devredilemez.

23. Ödül kazanan katılımcılar kişisel olarak katılım formunda vereceği e-posta adresleri aracılığıyla bilgilendirilecektir. Ödül kazanan katılımcılar, bilgilendirildikleri tarihten itibaren 14 gün içinde iletisim@tspb.org.tr e-posta adresinden veya TSPB’nin her türlü telefon, faks ve posta adresinden TSPB ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Ödül kazananın, bilgilendirilme tarihinden itibaren 14 gün içinde TSPB ile iletişime geçmemesi halinde ödül geri çekilecektir.

24. Yarışma katılımcıları arasında katılım koşullarını ihlal edenleri ya da uygulamada istismar, sahtekarlık veya hatalı katılım yapanları TSPB yarışmadan çıkarabilir. Yarışmada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, TSPB’nin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının tazminini talep etme hakkı saklıdır.

25. Ödül sahibi, kazanılan ödülle ilişkin veraset ve intikal vergisi dışındaki diğer vergi, kanuni yükümlülükler ve/veya ilave maliyetlerden kendisi sorumlu olacaktır.

26. TSPB, “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” yarışmasında katılımcılardan aldığı kişisel verileri (e-posta adresi vb. bilgileri içerir) kullanabilir. Ancak, katılımcılarla ilgili kişisel veriler üçüncü şahıslara aktarılmayacak ve onların kullanımına sunulmayacaktır.

27. TSPB, önceden haber vermeksizin yarışmanın kurallarını değiştirme, süresini kısaltma veya iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda asla TSPB aleyhine bir iddia oluşturulamaz. Koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için www.kameraelindegelecegincebinde.com adresini düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.

28. Burada belirtilen şart ve koşulların herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Geçersiz hale gelen hüküm yerine yarışmanın ve kuralların amacına daha uygun yeni bir hüküm getirilebilecektir.

29. Yarışmaya katılan herkes, yarışma şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların yarışma şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran TSPB tarafından yapılacaktır.

30. Yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta TSPB’nin kayıtları esas alınacaktır.

31. Bu şartlardaki herhangi bir hüküm konusunda yaşanacak anlaşmazlığı çözme konusunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri tek yetkili olacaktır.

32. “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması Milli Piyango İdaresi’nin izin ve onayı kapsamında değildir.

33. Aksi katılımcı tarafından belirtilmedikçe; ad, soyad, e-posta adresi ve diğer tüm kullanıcı bilgileri sadece TSPB tarafından toplanacak, işlenecek ve saklanacaktır.

34. Katılımcılar, www.kameraelindegelecegincebinde.com adresindeki formu doldurup, filmleri web sitesinde belirtilen posta adresine gönderdikten sonra “Yarışmadan Geri Çekilme” konu başlığıyla iletisim@tspb.org.tr adresine 31.08.2015 tarihine kadar e-posta atarak, göndermiş oldukları filmin ve bilgilerinin kullanılmasına ilişkin verdikleri onayı geri çekebilirler. Bu durumda katılımcı yarışmadan da çekilmiş olur ve değerlendirmeye katılamaz.

35. “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışmasına katılım amacıyla gönderilen tüm filmler TSPB tarafından, tanıtım amaçlı olarak web sitesinde, görsel medyada, televizyonlarda, internette veya her türlü tanıtım malzemesinde ve mecrada kullanılabilecektir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan filmler için herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.

36. “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışmasında dereceye giren filmlerin telif, kullanım ve sergileme hakkı TSPB’ye ait olacaktır. Filmler TSPB tarafından, tanıtım amaçlı olarak web sitesinde, görsel medyada, televizyonlarda, internette veya her türlü tanıtım malzemesinde ve mecrada kullanılabilecektir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan filmler için herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.
KAYIT YAPTIRMADAN ÖNCE KATILIM KOŞULLARINI LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ. ‘KABUL EDİYORUM’ KUTUCUĞUNA TIKLAYARAK BU UYGULAMANIN ŞARTLARINI VE KOŞULLARINI ONAYLAMIŞ OLACAKSINIZ.
İYİ ŞANSLAR!

Sıkça Sorulan Sorular

Yarışmanın teması nedir? Film ne anlatmalı?
Filmin teması varlıklı geleceğin sırrı, birikimi yatırıma dönüştürmenin, tasarrufla geleceği güvence altına almanın ve planlı harcamanın önemi olmalıdır.

Film en fazla kaç dakika ve hangi formatta olmalı?
Yarışmanın temasına uygun olarak kendi bakış açınızla hazırladığınız filmin “cast akışı” ve “intro” gibi detaylar dahil 3 dakikayı geçmemesi gerekmektedir ve .avi veya .mov formatında olmalıdır.

Ödül kime verilecek?
Ödül başvuru sahibine verilecektir. Başvuruyu yapan kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

2014’te yarışmaya katıldım ve ödül kazandım, tekrar katılabilir miyim?
Evet, yarışma katılım koşullarındaki şartlara uygun tüm katılımcılara açıktır.

Film hangi formatta, nereye gönderilmeli?
Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar www.kameraelindegelecegincebinde.com adresli internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurup imzalayarak kimlik fotokopisiyle birlikte kapalı bir zarfta aşağıda belirtilen adrese teslim etmelidir. Teslimler, elden, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kurye/kargo aracılığıyla yapılacaktır. İmzasız ve formsuz başvurular yarışma dışı bırakılacaktır. Katılımcının bu formlarda belirteceği ad-soyad ve adres bilgileri, TSPB tarafından esas alınacaktır. Bu nedenle bu bilgilerin doğruluğundan tamamen katılımcı sorumludur.

Teslimler için:
Marjinal Porter Novelli
Cumhuriyet Caddesi
El Irak Apt. 165/5
Harbiye 34373 İstanbul

Yarışmanın son başvuru tarihi nedir?
30 Haziran 2015, saat 18.00’e kadar filminizi gönderebilirsiniz.

Yarışmanın ödülleri nelerdir?
Birincilik ödülü 15.000 TL (On Beş Bin TL), İkincilik ödülü 10.000 TL (On Bin TL), Üçüncülük ödülü 7.500 TL’dir (Yedi Bin Beş Yüz TL). Ayrıca yarışmada ilk 10’a giren yarışmacılar, sonuçlar açıklandıktan sonra 01.09.2016 tarihine kadar TSPB’nin düzenlediği bir günlük eğitimlerden birine ücretsiz katılım hakkı kazanacaktır.
Ödüller başvuruyu yapan kişi / kişilere verilecektir.

Filmin kullanım hakkı TSPB’ye mi ait olacak?
Evet, yarışmaya katılan tüm filmlerin kullanım hakkı TSPB’ye aittir.

Yarışmaya birden fazla filmle katılmak mümkün müdür?
Evet, birden fazla filmle katılmak isteyen kullanıcıların başvuru formunda belirtmek koşuluyla başvuru formunu bir kere doldurmaları yeterlidir.

Yarışmaya masa başı, animasyon veya stop motion filmlerle katılabilir miyim?
Evet katılabilirsiniz.

Filmde kullandığım müziklerin telif hakkı olmak zorunda mı?
Hayır, filmler ticari bir amaca hizmet etmeyeceği için telif hakkı almak zorunda değilsiniz.

Başvuru formuna nasıl ulaşabilirim?
“Katıl” butonuna tıkladığınızda yarışma katılım formu bilgisayarınıza inecektir. Aksi halde ozgure@marjinal.com.tr adresine mail atarak formları temin edebilirsiniz.