Ana SayfaÜniversite Öğrenci BurslarıKadın Matematikçiye Lisans Üstü Öğrenci Bursu

Kadın Matematikçiye Lisans Üstü Öğrenci Bursu

Geleceğin genç kadın matematikçilerine destek olmak amacıyla, Türk Matematik Derneği, Aydın Doğan Vakfı ile her yıl bir kadın matematikçi lisansüstü öğrencisine burs verecektir.

1. Burslar matematikte parlak bir akademik gelecek vadeden ekonomik güçten yoksun
gençlere verilir.

2. Başvuracak adayların aşağıdaki koşullara uymaları beklenir:
a. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bir üniversitenin matematik bölümünde
yüksek lisans seviyesinde okuyacak veya okuyor olmak.
b. Bursun başladığı yılın 1 Ocak günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

3. Başvuru aşamasında eksik veya yanlış bilgi verdiği tespit edilen bursiyerlerin bursu kesilir
ve savcılığa şikâyette bulunulur. Ancak burslar herhangi bir gerekçe gösterilmeden de
kesilebilir.

4. Başvuru dosyası içeriği:
Zorunlu Belgeler:
a. Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu.
(Form http://tmd.org.tr/ADVburs/ adresinden elde edilebilir.)
b. Adayın matematik yeteneğini ölçebilecek kadar yakından tanıyan en fazla iki
kişinin tavsiye mektubu.
c. Lisans ve lisansüstü yıllarına yılına ait tasdikli not çizelgesi.
Dosyaya eklenebilecek belgeler:
a. Aileyi yakından tanıyan ama aile dışından birinin (örnek: muhtar, jandarma,
öğretmen, kaymakam, öğretim üyesi) adayın ve ailesinin ekonomik durumunu anlatan
yazısı.

5. Belgeler adaylara geri yollanmayacaktır.

6. Ulaşılamayan ya da iki hafta içinde yanıt vermeyen adaylar burs haklarını kaybederler.

7. Bursların verilebilirliğini, verilecek burs sayısını, miktarını ve süresini her yıl TMD
Yönetim Kurulu (YK) ve Aydın Doğan Vakfı tarafından belirlenir ve Eylül ayında ilan edilir.

8. Burs komitesi, YK’nin belirleyeceği biri başkan olmak üzere 3 üyeden oluşur. Burs
komitesi her yıl yenilenir.

9. TMD Burs Komitesi tarafından başvurular arasından bir seçim yapılarak
ADV Yönetim Kuruluna bir liste önerilir. Komite ve Kurulun ortak
kararı ile burs verilecek kişi seçilir.

10 ay süreyle verilecek olan bursların miktarları aylık 1200 TL dir.

Son başvuru tarihi 15 Kasım 2020’dir.

Burs Başvuru Formu

Burs Başvuru Formunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Formu doldurup kaydettikten sonra bu pencereden ekleyerek gönderebilirsiniz.

Başvurunun değerlendirme alınması için adayların başvuru formunun bir kopyasını, güncel transkript ve referans mektuplarıyla birlikte:

TÜRK MATEMATİK DERNEĞİ
Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi
Bankalar Cad.No:2
34420 Karaköy/İSTANBUL

adresine göndermeleri gerekmektedir.

Burs link: http://tmd.org.tr/burslar-adv/

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.