Kaçkar Dağları Milli Parkı Doğa Eğitimi 2014

Projenin Amacı

Proje, Kaçkar Dağları Milli Parkı ile yakın çevresindeki bazı korunan alanların sunduğu doğal ve kültürel kaynakları eğitim amacıyla kullanarak çevre bilinci yüksek eğitimli insan grupları oluşturmak üzere tasarlanmıştır.

Gerçekleştirilecek olan eğitim, katılımcı ve sorgulayıcı bir yaklaşımla bizzat doğanın içinde “doğal denge” denilen olağanüstü uyumun algılanmasına ve bu uyumun bozulmasını önleyici kimi önermelerin olduğu, ekosfer merkezli bir eğitim uygulamasıdır. Böylece ekosistemler, tüm öge ve işlevleri ile bir bütün olarak anlatılacak ve anlaşılacaktır. Bu işlevlerin insan bağlantısı, başka bir deyişle yaşam için gerekliliği ve öneminin kavranması da sağlanmış olacaktır.

Projenin temel amacı, ekosistemlerde meydana gelebilecek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve biyolojik çeşitliliğe yönelen tehditleri doğru algılayabilen, yüksek çevre duyarlılığına sahip insanlar yetiştirmektir. Bu eğitimi alan kişilerin, yakın gelecekte karar mercilerinde bulunduklarında doğa üzerinde gerçekleştirecekleri her türlü proje ya da uygulamanın çevresel etkilerini göz önünde bulunduracakları beklenmektedir. Eğitime katılan akademisyen adaylarının ise yapacakları çalışmalarda doğa koruma ve doğa-insan ilişkisini değerlendirmesi ve çalışmalara yansıtması doğal ve beklenen bir sonuç olacaktır.

Eğitim, Ülkemizin doğa koruma bakımından en ayrıcalıklı coğrafyası konumunda olan Rize-Artvin bölgesinde yapılacaktır. Rize-Artvin yöresinde doğa eğitimleri için son derece uygun 3 milli park, 1 tabiat parkı, 3 tabiatı koruma alanı ve ülkemizin tek biyosfer rezervi bulunmaktadır. Ayrıca turizm merkezlerinin yanı sıra doğal, kentsel ve arkeolojik sit alanları ile tohum meşcereleri gibi pek çok koruma ve eğitim alanları mevcuttur. Yörede bunların dışında Türkiye’nin en bozulmamış doğal ekosistemleri ve geleneksel yayla yaşamının en özgün örneklerinin bulunduğu yerleşim yerleri bulunmaktadır

Konu Başlıkları

1. Uygulamalı Temel İlk Yardım – Kurs Doktoru: Dr. Salih TÜZÜNER
2. Ekoloji-Enerji, Ekoturizm, Doğa Koruma İlişkisi – Yrd. Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU
3. Bitkilerin Dünyası, Flora- Vejetasyon İlişkisi – Yrd. Doç. Dr. Sefa AKBULUT
4. Milli Parkların İşlevleri – Yrd. Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU
5. Değişen İklim, Değişen Dünya, İklim Değişiminin Olası Etkileri – Prof. Dr. Mehmet KARACA
6. Genel ve Buzul Jeomorfolojisi, Yeryüzü Şekillerini Nasıl Okumalıyız? – Prof. Dr. Ali Fuat DOĞU
7. İnsan-Doğa İlişkisi, Milli Park Etkin Yönetiliyor Mu? – Yrd. Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Bülent TURGUT
8. Anakayadan Canlı Karaya Toprağın Oluşumu – Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ
9. Biyoçeşitliliğin Temelleri, Genel Ekoloji, Ekolojik Kavramlar – Prof. Dr. Ali DEMİRSOY
10. Gökyüzünde Neler Var? – Prof. Dr. Ali DEMİRSOY
11. Böcekler Önemli Midir?, Böceklerin Gizemli Dünyası – Doç. Dr. Göksel TOZLU
12. Doğa ve Mimari, Ekosistemin Yerel Yaşam ve Geleneksel Mimarideki Yansıması – Yrd. Doç. Dr. Reşat SÜMERKAN
13. Horon Eğitimi – Yrd. Doç. Dr. Reşat SÜMERKAN
14. Doğa-Çevre Felsefesi ya da Doğa Bilgeliği – Yrd. Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU
15. Doğa Eğitiminin Drama İle Değerlendirilmesi, Çevrenin Betimlenmesinde Drama – Öğr. Gör. Burcu SALİHOĞLU

Programa kimler katılabilir?
Lisans, Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda çalışan 40 yaşından gün almamış teknik personel eğitim programından yararlanabilir.

Herhangi bir ücret verecek miyim?
Program kapsamında sizlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Sadece eğitim merkezine geliş ve dönüş ulaşım giderleri katılımcılara aittir.

Proje Ekibi

1. Proje Yürütücüsü:Yrd. Doç. Dr. Oğuz KURDOĞLU

2. Uzman: Yrd. Doç. Dr. Bülent TURGUT

3. Uzman: Arş. Gör. Ertan DÜZGÜNEŞ

http://www.dogaegitimi.net/