İZMİRİN RENKLERİ RESİM YARIŞMASI

İZMİRİN RENKLERİ KONULU 2.ULUSAL RESİM YARIŞMASI 
  
DÜZENLEYEN KURUMLAR İzmir Üniversitesi

Yarışma ve sergiye katılmak üzere gönderilen eserlerin “İzmir” ile ilgili olması şarttır. 

AMAÇ 

Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünden de hareketle toplumumuzun sanat ve kültür faaliyetlerine katkıda bulunabilmek için bir resim yarışması ve sergi düzenlenmesi planlanmıştır. 
Üç kurumun ortak noktası olan “İZMİR”in farklı yönlerini sanatçı gözüyle yansıtan bir sergi ve bu sergi içinde bir yarışma yapılması düşünülmüştür. 

Ayrıca plastik sanatlar tarihinde önemli bir yer tutan, günümüz sanat dünyasında her gün önem ve değeri artan, “transparan suluboya resim tekniği”nin ülkemizde de hak ettiği yeri bulmasına ve dünya standartlarına çıkmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

KATILIM ŞARTLARI 
Yarışmaya İzmir Suluboya Ressamları Derneği Üyeleri ile resim sanatına gönül vermiş, alaylı veya akademisyenler ve

16 yaşından büyük öğrenciler katılabilir. Suluboya,Likit suluboya, Lavi, Akrilik veya Yağlıboya olacaktır. Baskı, rolyef, dijital, yakma, kazıma gibi teknikler ile yapılan resimler yarışma için teslim alınmayacaktır. 3 eserle katılabilir. 25 cm’den kısa, uzun kenarı 120 cm’den uzun olmamalıdır. Çerçevesiz ve askısı olmayan eserler yarıĢmaya kabul edilmeyecektir. Eser teslimi sırasında bir CD içerisinde sanatçıya ait özgeçmiş, telefon ve adres bilgileri ile birlikte teslim edilen eserlerin yüksek çözünürlükte çekilmiş fotoğrafları yer almalıdır. 05 – 20 ġubat 2011 tarihleri arasında saat 17:00a kadar makbuz karşılığında toplama merkezine teslim edilmelidir. İzmir Özel Fatih Koleji – B Blok Zemin Kat İzmir’in Renkleri Yarışması Resim Toplama Merkezi  

 

18 Sokak No:12 Güzelyalı/İzmir 

Tel: (0 232) 285 53 00 

SEÇĠCĠ KURUL 

Seçici kurul İzmir Üniversitesi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile İzmir Suluboya Ressamları Derneği tarafından belirlenen üyelerden oluşur. 

DEĞERLENDĠRME 
Değerlendirme iki kategoride yapılacaktır. Suluboya, likit suluboya ve lavi tekniği ayrı, Akrilik, yağlıboya teknikleri ile yapılan eserler ayrı kategoride değerlendirilecektir. 

Seçici Kurul 

27 ġubat 2011 günü toplanarak yarışmaya katılan eserleri değerlendirir. Sergilenmeye değer eserler arasından ödüle layık görülen eserleri belirler. ÖDÜLLER (Ġki kategori için) 
1.lik ödülü Plaket ve Sertifika  

 2.lik ödülü Plaket ve Sertifika 

 3.lük ödülü Plaket ve Sertifika 

 4.lük ödülü Plaket ve Sertifika 

 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Özel Ödülü 

 İzmir Üniversitesi Özel Ödülü 

 İzmir Suluboya Ressamları Derneği Özel Ödülü 

 Sergilenmeye Değer Bulunan Eserlere Sertifika 

  

 

 Yarışmayı düzenleyen üç kurum, yazılı-basılı tanıtıcı malzemelerinde yarışmada dereceye giren eserlerin fotoğraflarını telif hakkı ödemeksizin kullanma hakkına sahiptir. 

 Eserler 

 Teslim sırasında verilen form doldurulmalı ve eserlerin arkasına iliştirilmelidir. 

 Kargo ile gelen eserlerin kargo masrafı ve iade kargo ile yapılacaksa gönderim masrafı eser sahibine aittir. 

 Eser sahipleri sergi bitiminde eserlerini geri alabilmek için, eserleri teslim ederken kendilerine verilen eser teslim makbuzunu görevliye vermek zorundadır. 

 

 Sergiye katılacak resimlerde kullanılacak teknik “ 

 “İzmir’in Renkleri” konusu çerçevesinde verilen eserler değerlendirmeye alınacaktır. 

 Her sanatçı yarışmaya en fazla 

 Teslim edilen eserlerin çerçeveli boyutlarının kısa kenarı 

 Eserler sergilenmeye hazır (Çerçeveli, askısı takılı biçimde) ve sanatçısı tarafından imzalanmış olarak teslim edilmelidir. 

 

 İzmir Suluboya Ressamları Derneği 

 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi