İzmir Üniversitesi Matematik Olimpiyatı Hazırlıkları

NECDET DOĞANATA ANISINA
İZMİR ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK OLİMPİYATI ŞARTNAMESİ

www.izu-mo.com

Yarışmanın Adı:
Necdet Doğanata Anısına İzmir Üniversitesi Matematik Olimpiyatı (Kısa adı: İZÜMO )

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
Doğanata Eğitim ve Kültür Vakfı İzmir Üniversitesi

Yarışmanın Amacı
:Ezberi bilgilere dayanmayan sorularla matematik çalışmayı teşvik etmek, gençlerimizin bilimin zarafetinden kopmadan rekabet içinde olmalarını sağlamak, daha ileri çalışmalarla ülkemizin bilim dünyasına katkı sağlayabilecek gençlerle tanışmak ve bu gençlerle akademik kadromuzun bilgi ve tecrübelerini paylaşacak ortamlar hazırlamak.

Yarışmanın Katılımcı Kapsamı:
Düzenlendiği tarih itibariyle İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Muğla ve Denizli illerindeki kurumlarda öğrenim gören 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri.

Yarışmanın Değerlendirme Kapsamı:
Sınav bireysel, ödül sıralaması ise okul bazında uygulanacaktır. Her okul yalnız 1 takım ile temsil edilecektir. Her takımın üç öğrenci üyesi olacaktır. Okul puanı, takım üyelerinin bireysel puanlarının toplamıdır.

Yarışmanın Konuları:
Matematik (Sayılar Teorisi, Cebir, Analiz, Kombinatorik, Geometri)

Başvuru Tarihleri:7 Kasım 2014, 11:00 – 7 Ocak 2015, 17:30
Yarışma Tarihi:19 Ocak 2015, 11:30
Ödül Töreni Tarihi:22 Ocak 2015, 11:00

AÇIKLAMALAR :

Katılım

1. Olimpiyata sınavın düzenlendiği tarih itibariyle İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Muğla ve Denizli illerinde öğrenim gören 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabilir. Diğer illerdeki öğrenciler katılamazlar.

2. Olimpiyata, olimpiyat düzenleme komitesi ve bilim kurulu üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamazlar.

3. Olimpiyatta her okul yalnız 1 takım ile temsil edilecektir. Her takım kesinlike 3 öğrenciden oluşacaktır. Bu öğrencilerin üçü de aynı okul türü müdürlüğü öğrencisi olacaktır. Bünyesinde bağımsız iki veya daha fazla tür barındıran okullar, bu türlerin her biri için farklı takımlarla katılabilirler fakat öğrencileri karma olamaz. Örneğin, bünyesinde fen ve anadolu lisesi barındıran bir okul fen lisesi bünyesinden üç öğrencisi ile fen lisesi takımını, anadolu lisesinden üç öğrencisi ile anadolu lisesi takımını oluşturabilir. Mesela, eksik kalan anadolu lisesi takımını fen lisesi bünyesindeki başka bir öğrenciyle takviye edemez.

4. Olimpiyata katılacak danışman öğretmen ve öğrenciler okul idaresince belirlenecektir. Öğrencilerin okul idaresinden bağımsız olarak yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav ve Değerlendirme

5. Sınav günü öğrencilerin nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gereklidir.

6. Öğrenciler sınava bireysel olarak katılacak ve 100 tam puan üzerinden bireysel puanları oluşacaktır. Bireysel puanların toplamı takım puanı olarak belirlenecektir.

7. Sınavda 5 (beş) soru sorulacak ve klasik yazılı sistemiyle kesin ve ayrıntılı açıklanmış çözümler – yorumlar – ispatlar istenecektir. Toplam 120 dakika süre verilecektir.

8. Bireysel sıralamalar olimpiyat ödül töreni tarihini takip eden 2 hafta içinde İzmir Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü web sitesinden ilan edilecektir. Ödül alan okullar haricinde, okul takım puanları ve sıralamaları ile bireysel puanlar ilan edilmeyecektir.

9. Olimpiyat soruları için Sayılar Teorisi (Doğal sayılar, tam sayılar, asal sayılar ve çarpanlara ayırma, bölme-bölünebilme, en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat, taban aritmetiği, modüler aritmetik, üslü – köklü ifadeler), Analiz (Fonksiyonlar, Polinomlar, Denklemler, Diyafon Denklemler, Eşitsizlikler), Kombinatorik (Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık), Düzlem Geometri ve İspat Yöntemleri konularına ait temel bilgi gerekebilecektir.

10. Sınavda kopya çekmek ve gözetmenlerden çözümlere dair yardım istemek yasaktır. Sınav salonuna cep telefonu, hesap makinesi, elektronik saat ve benzeri bir cihaz ile girilemeyecektir.

11. Sınav salonunu sınav esnasında terketmek yasaktır. Salondan ayrılma saati ve koşulları sınav günü düzenleme komitesince belirlenecek ve sınav esnasında duyurulacaktır.

12. Başvuru durumuna veya olağanüstü mazeretlere dayanılarak sınav sürecinde, düzenleme komitesi bilim kurulu üyelerini değiştirebilir, üye sayısını azaltabilir veya artırabilir.

13. Değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı yoktur.

14. Değerlendirmede, takım puanı eşitliği durumunda, takım sıralamasını, bu takımlardaki en yüksek puanı alan öğrencilerin kendi aralarındaki sırası belirler. Bu puanlarda da eşitlik olması durumunda bu iki öğrencinin sınıf seviyesi küçük olana göre, eşitlik sürerse doğum tarihi sonra olana göre sıralama yapılır. Bireysel sıralamada, puan eşitliği durumunda sınıf seviyesi küçük olana göre, sonra doğum tarihi sonra olana göre sıralama esastır.

Başvuru

15. Başvurular 7 Kasım 2014, 11:00 – 7 Ocak 2015, 17:30 arasında internet üzerinden yapılacaktır. Organizasyon komitesi gerekli gördüğü hallerde adresinden duyurmak kaydıyla başvuru süresini uzatabilir.

16. Her takım, 1 danışman öğretmen ve aynı okul türü müdürlüğünden 3 öğrenci ile başvuru yapmak zorundadır. (Detaylar için 3. maddeyi inceleyiniz.)

17. Başvuru için, adresinden güncel hali temin edilebilecek olan başvuru formunun çıktısı alınarak doldurulacak, ilgili alanlar imzalanacak, okul idaresince mühürlenecek, jpg veya pdf formatında taranacak ve adresindeki BAŞVURU YAP bölümünden sisteme yüklenecektir. İlgili yükleme okul idaresince veya danışman öğretmen tarafından yapılabilir.

18. Başvuru tarihinizi takip eden 3 iş günü içinde, başvurunuzun alındığına dair bir e-posta, başvuru formunda danışman öğretmen e-posta adresi olarak belirttiğiniz adrese gönderilecektir. Başvuru sahibi belirtilen sürede ilgili e-postanın ulaşmaması durumunda 0 232 246 49 49 numaralı telefondan Matematik-Bilgisayar Bölümü ile irtibata geçerek başvurusunun durumunu takip edebilir.

19. Başvuru sürecinde normal posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

20. Sisteme yüklenen imzalı ve mühürlü formun kayıt kabul masalarına sınav günü teslim edilmesi yeterlidir. Daha önceden teslim etmek isteyenler, posta yoluyla veya elden, İzmir Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No:14 Üçkuyular Yerleşkesi Karabağlar-İZMİR adresine ilgili belgeleri ulaştırabilirler.

21. Okullar, sınava katılacak öğrencileri ve danışman öğretmeni başvurunun sona ereceği tarihe kadar değiştirebilirler. Bunun için yeni bir form düzenlemeli ve sisteme tekrar yüklemelidirler. Bu yeni yükleme esnasında online formda yer alan BAŞVURUYU GÜNCELLİYORUM seçeneği işaretlenmelidir. Bu süreçten sonra da 3 iş günü içinde tarafımızdan onay e-postası gelip gelmediği takip edilmelidir.

22. Sınav günü eksik öğrencisi ile sınava gelen takımların diğer öğrencileri sınava alınarak bireysel puan ve sıralamaları hesaplanır. Fakat takım puanı hesabında, eksik öğrencilerin puanı “sıfır” olarak değerlendirilir.

Derecelendirme ve Ödüller

23. Okul (takım) bazında ve bireysel bazda ödüller verilecektir.

24. Okul bazında birincilik, ikincilik, üçüncülük ve ayrıca üç okula teşvik ödülü verilecektir.

25. Bireysel bazda en yüksek puanı alan öğrenciye Necdet Doğanata Genç Matematikçi Özel Ödülü verilecektir.

26. Ödüllerin detayları aşağıda ÖDÜLLER başlığında verilmiştir.

Önemli Hususlar

27. Sınavda kullanılacak kırtasiye malzemeleri, kurumumuz tarafından karşılanacaktır.

28. Sınav günü katılımcı öğrencilerin öğle yemeği sınav sonrasında, danışman öğretmenlerimizin öğle yemeği ise sınav esnasında kurumumuz tarafından karşılanacaktır.

29. Sınav günü tarihinde fuaye alanında ve sınavda; ödül töreni tarihinde ödül töreninde medya merkezimiz tarafından çekilen tüm görüntü ve bilgilerin kullanım hakkı kurumumuza aittir. Öğrenci ve danışman öğretmenler, başvuru formunu doldurup sisteme yükleyerek, kullanılacak tüm görüntü ve bilgilere ilişkin her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmiş sayılırlar.

30. Sınava katılan tüm öğrenci ve danışman öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.

31. Katılım koşullarını sağlamadığı sonradan tespit edilen katılımcıların varsa aldığı derece ve ödül geri alınacak ve yerine yeni bir seçim yapılmayacaktır.

32. Şartnameye aykırı hareket eden, sınavda T.C. kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı yanıtlar veren, sınav sürecinde organizasyon komitesinin kurallarına ve aldığı kararlara uymayan katılımcılar, sınava katılmış ve/veya değerlendirme sonrasında ödül almış olsalar dahi organizasyondan men edileceklerdir. Varsa derece ve ödülleri geri alınacak, yerine yeni bir seçim olmayacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde yasal takip gerçekleştirilecektir. İzmir Üniversitesi yarışma içeriğinde katılımcılardan kaynaklanacak yasa dışı bir olumsuzluk nedeniyle hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

33. Gerek görüldüğünde sınav oturum sayısı artırılacak ve sınav sonuçlarının ilanı ertelenebilecektir.

34. Yarışmaya katılan herkes bu şartname kurallarını kabul etmiş sayılır.

TAKVİM
Başvuruların Başlama Tarihi:7 Kasım 2014, 11:00 www.izu-mo.com
Başvuruların Bitiş Tarihi:12 Ocak 2015, 17:30
Sınav Tarihi:19 Ocak 2015 Pazartesi, 11:30

SINAV GÜNÜ PROGRAM (19 Ocak 2015 Pazartesi)

Karşılama ve Kayıt:10:30 – 11:00
Sınav Salonuna Yerleşme:11:00 – 11:20
Sınav Başlangıcı:11: 30
Sınav Bitişi:13: 30

Yemek (Danışman öğretmenler için):12: 00 – 13:00
Yemek (Öğrenciler için):13: 30 – 14:30

ÖDÜL TÖRENİ GÜNÜ PROGRAM (22 Ocak 2015 Perşembe)

Karşılama:10:30 – 11:00
Tören Başlama Saati:11:00

Birden fazla ödül alan okul ve kişilere ödülleri ayrı ayrı verilir. Ödüller, ödül töreni sırasında açıklanır ve verilir. Törende herhangi bir sebeple verilemeyen ödülün takibi yapılmaz. Olağaüstü hallerde düzenleme komitesi sınav günü programında, sonuçların açıklanması ve ödül töreni tarihinde önceden duyurmak şartıyla değişiklik yapmak hakkına sahiptir.

Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Ayrıca uygun görüldüğü takdirde olimpiyatta başarılı olan öğrenciler arasından, İzmir Üniversitesi’ne yerleşmeleri durumunda, mütevelli heyetince belirlenecek sayı ve oranlarda öğrenim ücreti bursu verilebilecektir. Bu burs, üniversitemizin burs yönergesine tabidir.

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Kayhan ERCİYEŞ (Başkan), İzmir Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Alemdar HASANOĞLU (Başkan Yardımcısı), Matematik-Bilgisayar Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Aydın TİRYAKİ, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURT, Matematik-Bilgisayar Bölümü

Gazanfer GÜLEN, İzmir Üniversitesi Genel Sekreteri

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Alemdar HASANOĞLU

Prof. Dr. Aydın TİRYAKİ

Doç. Dr. Burhan PEKTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURT

Yrd. Doç. Dr. Onur BAYSAL

Öğr. Gör. Sinem ŞAHİNER

Öğr. Gör. Pınar BARIŞ ŞAHİN

YÜRÜTME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURT, Matematik-Bilgisayar Bölümü

Nebahat DİKBAKAN, İzmir Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı

Arş. Gör. Ege TAMCI, Matematik-Bilgisayar Bölümü

Sinem ÇINARLI, İzmir Üniversitesi Halkla İlişkiler Sorumlusu

Onur YONTAR, İzmir Üniversitesi Tanıtım Memuru

İLETİŞİM

–Matematik-Bilgisayar Bölümü Web Sitesi

Yazışma ve Bilgi için

:

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kurt

mehmet.kurt@izmir.edu.tr

Onur Yontar

onur.yontar@izmir.edu.tr

Gürsel Aksel Bulvarı, No:14, Üçkuyular – İZMİR

0 232 246 49 49