İzmir Ortaokul ve Lise Öğrencileri Arası Öykü Şiir Yazma Yarışması

Öykü Şiir Yarışması
Öykü Şiir Yazma Yarışması

EÇEV 7. İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri

Gençler Öykü-Şiir Yazma Yarışması

Amaç:
İzmir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri kapsamında yer alacak yarışmayla, yazmayı seven, öyküye ve şiire ilgi duyan ortaokul ve liseli gençleri bir yarışma heyecanına ortak etmek,

Şiir ve öykü türleriyle daha yakın ve sıkı bağlar kurmalarına aracı olmak,

Gençlere, dilimiz ve yazınımız (edebiyatımız) üzerine düşünme ve yazma yolculuğuna çıkma olanağı vermek…

Katılım Koşulları:

Yarışma öykü ve şiir; ortaokul (5, 6, 7, 8. sınıflar) ve lise (9, 10, 11, 12. sınıflar) olmak üzere iki dal ve iki kategoride düzenlendi.
Yarışma, İzmir il sınırları içinde yer alan resmi-özel ortaokul ve liselerin öğrencilerine açıktır. Her okul, yarışmaya dilediği/ uygun gördüğü sayıda öğrencinin birer öyküsü ve/ veya şiiriyle katılabilir. Bir öğrenci isterse iki dalda da yarışabilir. Öğrencinin, ödüle iki dalda da değer görülmesi durumunda, daha yüksek derecesi ödüllendirilir (Bir öğrenciye iki dalda birden ödül verilmez).
Yarışmaya gönderilecek yapıtlar için belirlenen üst sınır (öykü için en çok 1000/ bin sözcük, şiir için en çok otuz dize) aşılmamalıdır.
Öykü ve şiirlerde işlenmesi istenen ana tema “Yaşa(t)mak”tır.
Metnin başında yapıtın adı, hemen altında metni yazan öğrencinin adı/ iletişim bilgileri yer almalıdır.
Öykü ve şiirlerde Türkçenin anlatım olanaklarına ve yazım (imla)-noktalama kurallarına özen gösterilmelidir.
Dosya yükleme bölümüne gelindiğinde başvurulan eser dosyasınınPDF formatında”Lise/Ortaokul, Öykü/Şiir, Öğrenci Adı Soyadı, “olarak kaydedilmesi gerekmektedir.(Örneğin;Ortaokul – Şiir- Ersin Yüce gibi)

Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen başvurular, ön değerlendirme kurulu ve seçici kurul tarafından değerlendirilir.
Yarışmaya gönderilen şiir ve öykülerin telif hakları eser sahibine aittir. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, eser sahibinden izin almak kaydıyla yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır.
Yarışmaya katılan öykü/ şiirlerin; başka herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
Eserlerde işlenen düşüncelerden doğabilecek hukuki sorumluluklar eser sahiplerinindir.
Yarışmaya katılan öykü/ şiir üzerinde, seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir. Fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren başvurular değerlendirme dışı bırakılabilir.
Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler/ şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurulardan Ege Çağdaş Eğitim Vakfı sorumlu değildir, başvuru sahipleri bunu kabul etmiş sayılır.
Veli izin yazısı ve Kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında korunmasına yönelik Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni belgesi, yarışmanın internet sayfasından indirilebilir.
Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır.

Yarışma Takvimi:

Son Başvuru Tarihi: 22 Mart 2021, 17.00

Değerlendirme: 23 Mart – 9 Nisan 2021

Ödül Töreni: 15 Nisan 2021

Öndeğerlendirme Kurulları:

(Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Eğitim Çalışma Grubu üyelerinden oluşmaktadır)

Ortaokul:Batıgün Sarıkaya (edebiyat öğretmeni), Reyhan Özmen (edebiyat öğretmeni), Şahizer Senem Telli (sınıf öğretmeni), Yıldırım Karakaş (sınıf öğretmeni), Zafer Parlak (akademisyen)

Lise: Dilek Bozan (Türkçe öğretmeni), Hakan Tokdemir (Türkçe öğretmeni), Selcen Özdil (Türkçe öğretmeni), Selin Artun (Türkçe Öğretmeni), Ufuk Âşık (Türkçe öğretmeni)

Seçici Kurullar:

Öykü: Ahmet Büke (yazar), Hacer Kılcıoğlu (yazar), Özgür Danışman (yazar), Tufan Çapar (yazar), Y. Bekir Yurdakul (editör, gazeteci)

Şiir: Dilek Özkan (şair), Arslan Sayman (yazar), Mavisel Yener (şair, yazar), Özlem KılınçarslanSözbilir (şair, yazar), Seçil Avcı (şair)

Ödüller:

Şiir Dalında:

Ortaokul:

– Üç Başarı Ödülü (başarı belgesi ve birer adet [çeyrek altın muadili] tablet)

– Yedi Özendirme Ödülü (başarı belgesi ve öykü-şiir türünde üçer kitaplık setler)

Lise:

– Üç Başarı Ödülü (başarı belgesi ve birer adet [çeyrek altın muadili] tablet)

– Yedi Özendirme Ödülü (başarı belgesi ve öykü-şiir türünde üçer kitaplık setler)

Öykü Dalında:

Ortaokul:

– Üç Başarı Ödülü (başarı belgesi ve birer adet [çeyrek altın muadili] tablet)

– Yedi Özendirme Ödülü (başarı belgesi ve öykü-şiir türünde üçer kitaplık setler)

Lise:

– Üç Başarı Ödülü (başarı belgesi ve birer adet [çeyrek altın muadili] tablet)

– Yedi Özendirme Ödülü (başarı belgesi ve öykü-şiir türünde üçer kitaplık setler)

*Eksik başvurularda başvuran yükümlüdür.

*Kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Yarışmayla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ya da başvuruların ulaşıp ulaşmadığını kontrol
etmek için, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’yla telefon ve e-posta adresiyle iletişim kurulabilir.

Bize Ulaşın
Adres: Şair Eşref Bulvarı Huzur İşhanı No:27/2 K:7 Montrö, İzmir/Türkiye
E-Posta: info@ecev.org.tr
Tel: 0 232 425 97 97
Fax: 0 232 425 62 38