IV. Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi: Üstünler ve Gelecek

“IV. Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi: Üstünler ve Gelecek” temalı ulusal kongre İstanbul Üniversitesi tarafından 22-25 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Bu ulusal kongre, uluslararası davetli konuşmacıların da içinde bulunduğu çok sayıda akademisyen, eğitimci ve alan uzmanlarının katılımıyla gerçekleşecek; üstün zekalı ve yeteneklilerin eğitiminde mükemmellik, liderlik, yaratıcılık ve yeniliğe doğru çıkılacak yolculukta önemli bir adım olacaktır.

“IV. Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi: Üstünler ve Gelecek” kongresinin hedef kitlesi: Akademisyenler, psikologlar, eğitim politikası danışmanları ve yöneticileri, eğitim uzmanları, iş ve endüstri dünyası liderleri ile özellikle üstün zekalı ve yeteneklilerin eğitimine ilgi duyan uzman, akademisyen, program koordinatörleri, okul idarecileri, öğretmenler, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve ailelerdir.

IV. Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi: Üstünler ve Gelecek” kongresinin amaçları arasında;
Üstün zekalı ve yeteneklilerin eğitiminde son gelişmeleri tartışmak.
Üstün zekalı ve yetenekliler için sürdürülebilir eğitim sistemlerini incelemek.
Üstün zekalı ve yeteneklilerin geleceğe yönelik eğitim uygulamalarını tartışmak.
Üstün zekalı ve yeteneklilerin eğitiminde iyileştirme çabalarını arttırma üzerine tartışmak.
Üstün zekalı ve yeteneklilerin eğitiminde gelecekte oluşturabilecek sistem ve modelleri tartışmak.
Üstün zekalı ve yeteneklilerin eğitimine entegre edilebilecek son teknolojileri tartışmak.
Üstün zekalı ve yetenekli bireylerle iş dünyasını bir araya getirecek alternatifleri tartışmak.
Yer almaktadır. İki yılda bir yapılan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan uluslararası konuşmacıların da zenginleştireceği kongremizde İstanbul’da buluşmak dileğiyle.
Yrd. Doç. Dr. Serap EMİR
Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Kurullar
KONGRE BAŞKANI
Yrd. Doç. Dr. Serap EMİR

KONGRE EŞ BAŞKANLARI
Yrd. Doç. Dr. Nihat Gürel KAHVECİ
Yrd. Doç. Dr. Ayça KÖKSAL KONİK

KONGRE ORGANİZASYON KOMİTESİ
Yrd. Doç. Dr. Serap EMİR
Yrd. Doç. Dr. Nihat Gürel KAHVECİ
Yrd. Doç. Dr. Ayça KÖKSAL KONİK
Yrd. Doç. Dr. Marilena Z. LEANA TAŞCILAR
Yrd. Doç. Dr. Melodi ÖZYAPRAK
Öğrt. Gör. Dr. Coşkun KÜÇÜKTEPE
Öğrt. Gör. Dr. Özlem ATALAY
Arş. Gör. Uzm. Esra KANLI
Arş. Gör. Dr. Sezen CAMCI ERDOĞAN
Arş. Gör. Uzm. Şule GÜÇYETER
Arş. Gör. Dr. Yasemin DERİNGÖL
Arş. Gör. Uzm. Yavuz YAMAN
Arş. Gör. Uzm. Savaş AKGÜL

BİLİM KURULU*
Prof. Dr. Ayşe Esra ASLAN ( İstanbul Üniversitesi )
Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN ( Gazi Üniversitesi’nden Emekli )
Prof. Dr. Pınar BAYHAN ( Hacettepe Üniversitesi )
Prof. Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ ( Hacettepe Üniversitesi’nden Emekli )
Prof. Dr. Hülya ÇALIŞKAN ( İstanbul Üniversitesi )
Prof. Dr. Ümit DAVASLIGİL ( Maltepe Üniversitesi )
Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN ( İstanbul Üniversitesi )
Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN ( İstanbul Üniversitesi )
Prof. Dr. Oya GÜNGÖRMÜŞ ÖZKARDEŞ ( İstanbul Ticaret Üniversitesi )
Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU ( Fatih Üniversitesi )
Prof. Dr. Nilgün METİN ( Hacettepe Üniversitesi )
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY ( Gazi Üniversitesi )
Prof. Dr. Uğur SAK ( Anadolu Üniversitesi )
Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ( Hacettepe Üniversitesi )
Doç. Dr. Esra İŞMEN GAZİOĞLU ( İstanbul Üniversitesi )
Yrd. Doç. Dr. Gülşah BATDAL KARADUMAN ( İstanbul Üniversitesi )
Yrd. Doç. Dr. Serap EMİR ( İstanbul Üniversitesi )
Yrd. Doç. Dr. Nihat Gürel KAHVECİ ( İstanbul Üniversitesi )
Yrd. Doç. Dr. Ayça KÖKSAL KONİK ( İstanbul Üniversitesi )
Yrd. Doç. Dr. Marilena Z. LEANA TAŞCILAR ( İstanbul Üniversitesi )
Yrd. Doç. Dr. Üzeyir OGURLU ( Kocaeli Üniversitesi )
Yrd. Doç. Dr. Melodi ÖZYAPRAK ( İstanbul Üniversitesi )

* Kurullar listesi soyadına göre alfabetik sıra ile sıralanmıştır.

Bilimsel Konu Başlıkları
Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Tanılanması
Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Eğitim Programlarının Farklılaştırılması
Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitiminde Yaratıcılık ve Eleştirel Düşünme
Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitiminde Materyal Tasarımı ve Teknoloji Kullanımı
Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitiminde Yönetimsel Önlemler
İki Kere Farklı Çocukların Eğitimi
Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Eğitimi
Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Eğitimi
Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Rehberlik Hizmetleri
Üstün Zekalı ve Yeteneklilere Kariyer Danışmanlığı ve İş Dünyası ile Entegrasyonu

Kongre Merkezi
Beyazıt Yerleşkesi, Besim Ömer Paşa Cad. 34452 Beyazıt – İstanbul

İletişim Bilgileri

Bilimsel Sekreterya Organizasyon Sekreteryası

Arş. Gör. Dr. Sezen CAMCI ERDOĞAN
Tel: 0212 440 00 00 – 13043
E-posta: ustunler2014@gmail.com

Arş. Gör. Şule GÜÇYETER
Tel: 0212 440 00 00 – 13044
E-posta: ustunler2014@gmail.com