IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

21. Yüzyıl, Avrasya coğrafyasındaki siyasi sınırlarda yaşanan büyük çaptaki bir değişimle birlikte başlamış ve bu coğrafyada Türkiye ile aynı tarihi ve kültürel köklere sahip yeni cumhuriyetler bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bu siyasi değişim, beraberinde ekonomik ve sosyo-kültürel boyutta yeni bir siyasi coğrafyanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu yeni siyasi coğrafya ve şartlarla birlikte dünyadaki bütün bilim camiası açısından neredeyse bakir bir saha ortaya çıkmıştır. Bilim dünyası bu bölge hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırmış ve birçok alanda yeni çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (TÜDAS), dünyadaki bilim camiasında Türk Dünyası ile ilgili çalışan bilim insanlarını buluşturarak bilimsel fikir alışverişini sağlamak, yeni bilimsel araştırma ve tartışmaların önünü açmak, Türk Dünyası ile ilgili akademik literatürün nitelikli zenginleşmesine katkıda bulunmak amacıyla ilk olarak 2014 yılında Niğde Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi ev sahipliğinde 2015 yılında Almatı’da ve III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu ise Bakü Avrasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 2016 yılında Bakü’de düzenlenmiştir.

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 26-28 Nisan 2017 tarihleri arasında Niğde’de, Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde Üniversitesi, Eylül 2016’dan itibaren Ömer Halisdemir Üniversitesi adını almıştır) (Niğde, Türkiye), Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi (Almatı, Kazakistan), M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi (Ufa, Rusya) ve Bakü Avrasya Üniversitesi (Bakü, Azerbaycan) işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda, Türk Dünyasını ilgilendiren dil, edebiyat, tarih, eğitim, kültür, sanat, iletişim, uluslararası ilişkiler, bölgesel sorunlar, işletme, ekonomi, din, felsefe, sosyoloji, turizm, kadın çalışmaları ve fen bilimleri gibi alanlarda akademik konuların ve güncel meselelerin tartışılması, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, araştırma yöntemlerinin belirlenmesi, yeni bilimsel araştırma yönelimleri üzerinde fikir paylaşımında bulunulması ve gelecekte Türk Dünyasında gerçekleştirilecek ortak projelere zemin hazırlanması amaçlanmaktadır. Türk Dünyası araştırmalarıyla ilgilenen akademisyen ve araştırmacıların biraraya gelmesini sağlayacak olan bu sempozyumun Türk Dünyasının nitelikli bilgi üretimine katkı sağlaması ve bilim dünyasının tüm paydaşlarına yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.

Bu sempozyum ile bilimsel etkinliklerin yanında gerçekleştirilecek olan kültürel etkinliklerle, bu coğrafya üzerindeki tarihi, dili ve kültürü bir Türk topluluklarının, onlarla aynı coğrafyada yaşayan akraba ve komşu toplulukların birbirleriyle iletişimlerinin ve işbirliklerinin artırılarak, bölgede barışa ve huzura katkı sağlanması da amaçlanmaktadır.

SEMPOZYUM KONULARI

DİL/EDEBİYAT/TARİH
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları- Karşılaştırmalı Çalışmalar
Türk ve Dünya Edebiyatlarının İlişkisi ve Etkileşimi
Avrasya Devletleri ve Toplulukları Tarihi
Avrasya’nın Tarihi Değerleri-Arkeoloji

EĞİTİM/KÜLTÜR/SANAT/İLETİŞİM
Bölgede Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Avrasya’da Kültürlerarası İlişkiler
Türk Topluklarında Folklor
Türk Dünyasında Güzel Sanatlar ve Sanat Tarihi
Türk Dünyasında ve Modern Toplumlarda Medya ve İletişim

BÖLGESEL SORUNLAR/ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Avrasya’da Bölgesel Sorunlar ve Çözümler
Bölge Devletleri ve Topluluklarının Siyasi İlişkileri
Türk Dünyası ve Uluslararası Politika
Avrasya’da Enerji

İŞLETME/EKONOMİ
Türk Cumhuriyetleri’nde İşletmecilik ve Yönetim Anlayışı
Bölge Ekonomisi

DİĞER

Türk Dünyasında Din ve Felsefe
Türk Dünyasında Sosyolojik Sorunlar ve Çözümler
Türk Dünyasında Çağdaş Fen Bilimleri
Bölge Turizmi ve Uygulamaları
Türk Dünyasında Kadın Çalışmaları

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Tam Metni Son Gönderme Tarihi 15 Şubat 2017
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi* 1 Mart 2017
Kayıt Ücreti Yatırma ve Kayıt İçin Son Tarih 20 Mart 2017
Sempozyum Tarihi 26-27-28 Nisan 2017

Detay için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin