İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışması

İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarışması

AMACI
“İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Kalecik, Ankara” hattı Milli Mücadele sırasında cephe gerisinin ana lojistik yolu olarak hizmet vermiş, bu yolda kadınlar, çocuklar ve ihtiyarlar cephaneleri cepheye ulaştırırken destansı bir kahramanlığa imza atmışlardır. Bugün Milli Mücadeledeki önemi nedeniyle tescil edilen yolda, gösterilen kahramanlıklar zaman içinde hak ettiği ilgi ve vefayı göremedi. Bu yarışmanın amacı, tarihin karanlıklarına gömülen İstiklal Yolu’nun hatırlanmasına, tanıtımına yeni görsel materyallerle, sanatsal bir boyut kazandırmak ve özellikle genç nesilde farkındalık, tarih bilinci oluşturmak ve minnet duygusu tesis etmektir.
Bu amaçla görsel sanatların Resim, Heykel/Rölyef, Seramik, Afiş, Fotoğraf, dallarında Türkiye kapsamında yarışmalar yapılacaktır.

YARIŞMANIN TEMASI/KONUSU
Yüce Türk Milleti Millî Mücadele’sini, iki orduyla yapmıştı. Birinci ordu askerlik çağında/eli silah tutabilen erkeklerden oluşan cephede şehit olmak için savaşan görünen orduydu. İkinci ordu kadınlardan, gazilerden, askerlik çağı dışındaki oğlan çocuklarından ve yaşlılardan oluşan, birinci orduya silah, cephane (lojistik malzeme) yetiştirmeye çalışan, görünmeyen Karınca Ordusuydu. Böylece Türk Milleti, vatanın her karış toprağında Ailece savaşmıştı.

Memleketin dört bir tarafı işgal altında iken Milli Mücadelenin Merkezi Ankara’nın dış dünyaya açılan kapısı İnebolu kasabası olmuştur. İnebolu-Ankara yolu en önemli lojistik yol haline gelmiştir. Yüzbinlerce ton malzeme Ankara’ya ve cepheye Türk kadınlarının özverisi ile taşındı. Kağnılarla kar-kış demeden yapılan bu taşıma işi, içinde bin bir kahramanlığı barındıran büyük bir destandı. Karınca Ordusunun ağır adımlara yaptığı bu büyük yürüyüş, Türk Milletini istiklale ve istikbale taşıdı.

“Gençlik İstiklal Yolunda Görsel Sanatlar Yarışmasının” konusu, İstiklal Yolunda gerçekleşen büyük kahramanlıkların hatırlatılması ve yaşatılmasıdır. Milli Mücadele sırasında cephe gerisinde gerçekleşen özverili çalışmalar sayesinde bugüne ulaştık. Cephe gerisinde kadınların, çocukların, ihtiyarların imza attığı bu büyük destanın resim, seramik, afiş, heykel ve fotoğraf sanat dallarında ifade edilmesini ve yeniden yaşatılmasını bekliyoruz.
İstiklal Yolu ile ilgili daha detaylı bilgiler edinmek, tarihi gerçekleri öğrenmek ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmek için www.istiklalyolu.com web sayfasının incelenmesi tavsiye edilir.

KATEGORİLER

Resim
Seramik
Heykel/ Rölyef
Afiş
Fotoğraf

GENEL KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya 14-29 yaş aralığındaki gençler katılabilir ( yaş aralığında son başvuru 27 Ekim 2017 tarihi baz alınacaktır. Son Baş vuru tarihinde 14 yaşından gün almış, 30 yaşından gün almamış olmalıdır). Öğrenci olsun-olmasın bu yaş aralığındaki tüm kişiler yarışmaya katılabilir. Bu yaş aralığının dışında kalan kişilerin gönderdikleri eserler değerlendirmeye alınmaz.
Yarışma, Resim, Heykel/Rölyef, Seramik, Afiş ve Fotoğraf kategorilerinde yapılacaktır. Yarışmacılar birden fazla kategoride yarışmaya katılabilir.
Yarışmaya katılan eserler İstiklal Yolu konusu ile ilişki kurmalıdır.
Yarışmaya katılan eserlerin İstiklal Yolu hakkındaki ilgisi İstiklal Yolu proje danışmanın ön incelemesinden sonra değerlendirmeye alınacaktır.
Her yarışmacı aynı veya farklı kategoriden en fazla üç eserle katılabilir( Her bir esere ayrı rumuz verilmelidir).
Yarışmaya katılan eserler daha önce ödül almamış ve sergilenmemiş olmalıdır.
Yarışmaya katılan eserler daha önce yapılmış, ( yayınlanmış, yayınlanmamış) eserlerin kopyası benzeri olmamalıdır.
Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu beyan ve kabullere aykırı davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki yasalarına aykırı olan herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen her türlü fanatizmi öven ve reklam unsuru taşıyan eserler yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmaz.
Yarışmaya katılmak için gönderilen eserler iade edilmez.
Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi İstiklal Yolu Derneğine aittir.
Jüri üyeleri, Düzenleme Kurulu üyeleri ve İstiklal Yolu Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı İstiklal Yolu Derneğine aittir.

ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
Yarışmaya başvuru, 10 Temmuz 2017- 27 Ekim 2017 tarihleri arasında yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacaktır.
Yarışma başvuruları çevrimiçi fotoğraf yükleme sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
Katılımcılar, çevrimiçi başvuru formu doldurularak yarışmaya katılır.
Katılımcılar hangi kategoride yarışmaya katıldıklarını belirtirler.
Dosya ismi Rumuz_Eser_Adi_No şeklinde ve en çok 31 karakter olmalıdır. (ÖRNEK: Kanarya_İstiklalyolu_2). Dosya isminde Türkçe ç, ğ, ı,İ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.
Eser fotoğrafları jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, kısa kenarı en az 1920 piksel, uzun kenarı en fazla 3200 piksel boyutunda kaydedilmeli, fotoğraf dosyasının boyutu 1-5 mb. aralığında olmamalıdır.
Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından fotoğraflarda renk, kontrast ve kırpma gibi temel düzenlemeler dışında düzenleme yapılmasına izin verilmeyecektir.
Esere ait fotoğraf veya görseller belge niteliği taşıyacağından, çevrimiçi yapılacak başvuruda gönderilen fotoğraf veya görselleri ile eserin aslı uyumlu olmalı, değişiklik yapılmamalıdır.
Ön değerlendirmeyi geçen eserler, yarışmacılar tarafından 06 Kasım 2017-14 Kasım 2017 tarihleri arasında Yarışma Düzenleme Kuruluna kargo ile gönderecektir.
Yarışma eserlerinin kargo ile gönderileceği adres: Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi (GENÇDES Proje Ofisi) Taşmescit Caddesi ÇANKIRI / MERKEZ

YAYIN VE TELİF HAKKI
Yarışmada ödül ve/veya sergileme alan eserleri İstiklal Yolu Derneği arşivine alınacak ve gerekli görüldüğü durumlarda eser sahibinin ismi belirtilerek kendi yayın veya faaliyetlerinde kullanılabilecektir. Ayrıca telif ödenmeyecek, kullanım hakkı İstiklal Yolu Derneği’nin olacaktır.
Gönderilen eserlerin tamamı yarışmacı tarafından üretilmiş olmalıdır. Başkasına ait eserlerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
Yarışmaya gönderilen eserlerde görüntüsü kullanılan kişilerin, görüntüsünün kullanımına ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserler, İstiklal Yolu Derneği’nin www.istiklalyolu.com web sayfasında yayınlanacaktır.
http://gncds.istiklalyolu.com web sayfası çevrimiçi kısmından BAŞVURU FOMU üzerinden eserlerini gönderen tüm katılımcılar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
Yarışmaya katılım için gönderilen her türlü görsel malzeme yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dâhil tüm mecralarda kullanılabilir.
Yarışmada ödül ve sergileme alan eserlerin sahipleri eserlerin telif haklarını İstiklal Yolu Derneği’ne devrettiklerini kabul eder.
Yarışmaya katılmak için gönderilen eserler iade edilmez.
Her katılımcı, bu şartnamede belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.

ÖZEL ŞARTLAR

Resim:
Yarışmaya katılan sanatçılar, tuval üzerine kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
Yarışmaya verilecek olan eserlerin kısa kenarı 35 cm den küçük 100 cm den büyük olmamalıdır.

Seramik:
Yarışmaya katılan eserlerin malzemesi seramik olmalıdır ve çoğaltılabilir şekilde (endüstriyel üretim teknikleriyle) tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
Eserler pişirilmiş ve sırlı olmalıdır.

Heykel:
Yarışmaya katılan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü malzeme ve teknik konusunda sınırlama bulunmamakla birlikte, yarışmacılardan dayanıklı malzeme ile üretilmiş yapıtlar beklenmektedir.
Yarışmaya verilecek olan eserlerin kısa kenarı 40 cm den küçük, yüksekliği 100 cm den büyük olmamalıdır.

Afiş:
Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır.
Afişler, 50×70 cm boyutlarında dikey olarak çalışılacaktır. Farklı boyuttaki afişler yarışma dışı bırakılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir. Ön elemeyi geçerek ikinci elemeye kalan afişler 50×70 cm boyutunda 3 – 5 mm kalınlığında foto bloka veya dekotaya basılı olarak belirtilen adrese posta veya kargo yoluyla gönderilmelidir. Postada veya kargoda doğacak hasarlardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
Ayrıca afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Mac veya Windows ortamında, AdobeIllustrator, AdobePhotoshop programlarından biriyle hazırlanmış olarak, CD’de de teslim edilecektir. (50×70 cm afiş için net baskı alanı 48×68 cm, olmalıdır.) CMYK modunda 300 pixels/ inch çözünürlükte hazırlanacak dokümanın herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmesi gerekmektedir

Fotoğraf:
Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar yarışma dışında tutulur.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
Ön elemeyi geçen fotoğraf kategorisindeki eserler 50x70boyutlarındafotoblok üzerine basılarak gönderilmelidir.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

ÖDÜLLER

Resim Kategorisi
Birincilik Ödülü: 5.000 TL
İkincilik Ödülü: 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL
Jüri özel ödülü: 1.500 TL
Mansiyon Ödülü ( 3 adet): 3×750= 2.250 TL

Seramik Kategorisi
Birincilik Ödülü: .5000 TL
İkincilik Ödülü:3000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL
Jüri özel ödülü: 1.500 TL
Mansiyon Ödülü ( 3 adet): 3×750=2.250 TL

Heykel/Rölyef Kategorisi
Birincilik Ödülü: .5000 TL
İkincilik Ödülü:3000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL
Jüri özel ödülü: 1.500 TL
Mansiyon Ödülü ( 3 adet): 3×750=2.250 TL

Afiş Kategorisi
Birincilik Ödülü: .3000 TL
İkincilik Ödülü : 2000 TL
Üçüncülük Ödülü: 1.500 TL
Jüri özel ödülü: 1.000 TL
Mansiyon Ödülü ( 3 adet): 3 X 500=1.500 TL

Fotoğraf Kategorisi
Birincilik Ödülü: 2.500 TL
İkincilik Ödülü : 2000 TL
Üçüncülük Ödülü: 1.500 TL
Jüri özel ödülü: 1.000 TL
Mansiyon Ödülü ( 3 adet): 3 X 500= 1.500 TL

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Yarışmanın sonucu ve ödül alan eserler 17 Kasım 2017 tarihinde internet üzerinden ilan edilecektir.
Ödül töreni, 29 Kasım 2017 tarihinde Çankırı İlinde yapılacaktır.
Ödüle layık bulunan eserler, Çankırı, Kastamonu ve Ankara illerinde düzenlenecek sergilerde sergilenecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Duyurusunun Başlaması 3 Temmuz 2017
Çevrimiçi Başvuru (Fotoğrafların Yüklenmesi) 10 Temmuz 2017- 27 Ekim 2017
Son Başvuru 27 Ekim 2017
Ön Değerlendirme 30 Ekim 2017-04 Kasım 2017
Seçilen Eserlerin gönderilmesi 06 Kasım 2017-14 Kasım 2017
Ödül Alan eserlerin belirlenmesi 14 Kasım 2017-17 Kasım 2017
Ödül alan eserlerin ilanı 17 Kasım 2017
Telif haklarına ilişkin itiraz süresi 17 Kasım 2017-24 Kasım 2017

Ödül Töreni 29 Kasım 2017
Çankırı Sergisi 29 Kasım 2017- 03 Aralık 2017
Kastamonu Sergisi 5 Aralık 2017- 9 Aralık 2017
Ankara Sergisi 12 Aralık 2017- 17 Aralık 2017

http://gncds.istiklalyolu.com/