İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü Resim ve Mektup Yarışması

Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Âkif Ersoy

İSTİKLÂL MARŞI’NIN KABULÜ VE MEHMET ÂKİF ERSOY’U ANMAGÜNÜ KAPSAMINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI RESMÎ ÖZEL
ORTAOKUL VE LİSELER ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN
RESİM VE MEKTUP YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. YARIŞMANIN ADI:
“Müdürlüğümüze bağlı resmî- özel Ortaokullar ve Liseler arasında düzenlenecek olan RESİM ve Mektup yarışması”

2. KONUSU:
Müdürlüğümüze bağlı resmî_özel ortaokullarda Liselerde İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü’ne ilişkin ‘ Türk’ün Özü Akif’in Sözü’ temalı günün anlam ve önemini belirten RESİM ve Mektup dallarında yarışma düzenlenmesi.

3. SÜRESİ:
05.01.2024- 05.03.2024

4. ALANI: Yalova İl Geneli Ortaokul Lise

5. HEDEF GRUBU: Müdürlüğümüze bağlı resmî -özel Liseler ve Ortaokullar RESİM Yarışması Ortaokullar 5,6,7, 8. sınıf öğrencileri, MEKTUP Yarışması Liseler 9,10,11,12 sınıf öğrencileri

6. AMACI:
• Geleceğin teminatı olan çocuklara ve öğrencilere, millî, manevi ve insani değerleri ile tarihsel ve kültürel hassasiyetleri kazandırmak,
• Öğrencilerimizin, geçmiş ile gelecek arasında tarihi, milli ve manevi köprü kurabilmelerini,vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak,
• Öğrencilerde vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olmaları konusunda farkındalık oluşturmak.

7. UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
• Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
• Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
• Okullarda “RESİM ve MEKTUP” dallarında branş öğretmenlerinden oluşturulacak iki ayrı komisyon tarafından eserler değerlendirilecektir.
• Okul müdürlüklerinde kurulan komisyon tarafından; yarışmaya katılan öğrencilerin hazırlamış oldukları eserlerin özgün olmadığı tespit edilenler tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Okul Müdürlüğünce her dalda birinci olan eserler tutanakla onaylanarak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir.
• Okullardan gelen eserler ilçe millî eğitim müdürlüğünce kurulacak komisyonlar tarafından (ilgili yarışmanın değerlendirme tablosu göz önünde bulundurularak) değerlendirmeye alınacak ve her dalda birinci olan eser İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecektir.

8. YARIŞMA TAKVİMİ

1 Tanıtım ve Duyuru 05.01.2024
2 Okullarda Eserlerin seçilmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Tarihi 01.03.2024
4 İlçe birincilerinin seçilmesi 04.03.2024
5 İlçeden seçilen sözlüğün İl Mili Eğitim Müdürlüğüne Teslimi 06.03.2024
6 İl birincisinin seçilmesi 08.03.2024

8. DALLARA GÖRE YARIŞMA ŞARTNAMELERİ

9.1 RESİM DALINDA YARIŞMA ŞARTLARI :

Konusu: “ Türk’ün Özü Akif’in Sözü” temalı RESİM yarışması

Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
Öğrenciler yarışmaya, 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kağıdına yapılmış resimlerle
katılabilirler.
Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.)
Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Yarışmaya gönderilen resimler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
Özel Eğitim okullarımızdan gelen eserler ayrı değerlendirilip ayrı ödül verilecektir.
Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır.
Okulda dereceye giren eserlerden SADECE BİRİNCi olan ilçeye, İlçede dereceye giren eserlerden SADECE BİRİNCi olan İl Milli Eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. (Merkez ilçedeki okullar birinci olan eseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir. )
Katılan tüm öğrenciler için KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME (Ek-3) ve veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
Katılımcılar http://yalova.meb.gov.tr/ adresinden, “Katılım Formu” ve “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir. “Katılım Formu”nu doldurmak ve eserlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde EK-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

EK 1- Etiket

İLİ
İLÇESİ
Öğrencinin:
Adı ve soyadı:
Sınıfı
Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi
Telefon No:

Katılımcılardan İstenilenler :
• Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname” (EK-3)
• Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

Değerlendirme:
• Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
• Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda il Milli Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir

Tablo -2 Değerlendirme Kriterleri

RESİM Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi (En Fazla)
Temaya uygunluk 30
Yaratıcılık ve özgünlük 40
Teknik kullanımı ve sanatsal değer 30
TOPLAM 100

9.2. MEKTUP YARIŞMASI Yarışma Şartları:
• Konusu: “ Türk’ün Özü Akif’in Sözü ”
• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
• Yarışma koşulları okul müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
• Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde eserleri değerlendirmek ve birinci olan eseri seçmek için bir komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak Türk Dili Edebiyatı öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.
• Okulda dereceye giren eserlerden SADECE BİRİNCi olan ilçeye, İlçede dereceye giren eserlerden SADECE BİRİNCi olan İl Milli Eğitim müdürlüğüne gönderilecektir. (Merkez ilçedeki okullar birinci olan eseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir. )
• Yarışmaya katılacak MEKTUP (A4) dosya kâğıdına ve BİR (1) sayfayı geçmeyecek
şekilde okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
• Eser şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.
• Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
• Teslim tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak
• Yarışmaya katılacak öğrenciler mektupları kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir.
• Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır.
– Başlık (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması),
– Anlatım düzeni :
Giriş : Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkileyicilik,
Gelişme: Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri, yardımcı fikirlerin ana fikri desteklemesi,
Sonuç : Ana fikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme,
– Anlatım Zenginliği : sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle yapıları, paragraf arasındaki geçişler.
– Yazım Kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi, noktalama, paragraf düzeni)
– Bir bütün olarak yazılı anlatım ( verilmek istenen mesaj)
– Yaratıcılık (özgün olma) konularında değerlendirme yapılacaktır.
• Katılan tüm öğrenciler için KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME (Ek-3) ve veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
• Katılımcılar WEB adresinden, “Katılım Formu” ve “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilir. “Katılım Formu”nu doldurmak ve yazmış oldukları mektupları teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde EK-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
• Yarışmaya gönderilen mektuplar daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
• Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

Katılımcılardan İstenilenler :
• Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname” (EK-3)
• Katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı (orijinali)

EK -1 : Etiket
Yarışma kapsamında il millî eğitim müdürlüğüme gönderilen eseler aşağıda belirtilen “etiket” formatına göre yapılacaktır.
(Etiket Doldurularak Gönderilecek Eserin Arka Yüzüne Yapıştırılacak)!
İLİ
İLÇESİ
Öğrencinin:
Adı Soyadı:
Sınıfı
Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi
Telefon No:

Değerlendirme:
• Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından aşağıda belirtilen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
• Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda İl Millî Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

• Tablo -2 Değerlendirme Kriterleri
Mektup Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi (En Fazla)
1- Başlık 20
2- Anlatım düzeni 20
3- Yazım kurallarına uygunluk 20
4- Bir bütün olarak yazılı anlatım 20
5- Yaratıcılık(özgün olma) 20
TOPLAM 100

9. ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI

• Eserlerin basım, yayın ve telif hakları eser sahibine ait olacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlükleri eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
• Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.
• Yarışmada dereceye giren eserler Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü arşivinde muhafaza edilecektir.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlu değildir.

Yarışma şartnamesi ve ekler için tıklayınız.