İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi bir yıllık bir ön çalışmanın ardından İstanbul Üniversitesi Senatosu kararı ve Yüksek Öğrenim Kurumu onayı ile Şubat 2010 da kurulmuştur. Bu ön çalışmada öncelikle dünyadaki iyi uygulamalar yerlerinde incelenmiş ve başta İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi olmak üzere Türkiye’de ilköğretim ve lisedeki öncü kamu ve özel kuruluşlarından görüşler alınmıştır. Dünyada ilk 500’e giren tek üniversite olan İstanbul Üniversitesi’nin alanlarında öncü olan bilim adamlarının katkıları alınmış ve proje geliştirilmiştir. Yönetim ve organizasyon başlığı altında görülebileceği gibi üniversitemizin yüzlerce mensubunun özenle yaptıkları çalışmaların sonucu ortaya çıkan programın dünyadaki bu alanda yapılan faaliyetlerin en iyisi ve en kapsamlısı olduğu rahatça söylenebilir. İstanbul Üniversitesi bu çerçevede yapılacağı geniş çaplı faaliyetler ile birçok öğrencinin hayatını olumlu yönde değiştirmeyi amaçlamaktadır. Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin genel amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

a) Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırma,
b) İlköğretim ve lise düzeyindeki öğrencilerin, ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim adamlarından alması. Öğrenciler, herhangi bir alanda, hâlihazırda gördükleri müfredatın ötesinde bir bilgi sahibi olmak istediklerinde, bu bilgiyi ülkemizin önde gelen üniversitesinden sağlaması,
c) Bilimsel meraka sahip olan öğrencilerin İstanbul Üniversitesine bir bağlılık geliştirmesi ve gelecekte yapacağı tercihlerde İstanbul Üniversitesi’ni tercih etmesi
d) Ülkemiz eğitim sistemi içerisinde sıklıkla görülen,  öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken yapılan hataların önceden giderilmesi ve bu yolla oluşacak kaynak dağılımı ve emek piyasası problemlerine katkı sunulması
e) Üniversitelerin, kamuoyu nezdindeki imajına katkıda bulunması
f) Herhangi bir alanda sıra dışı bir yeteneğe sahip bir öğrenci tespit edildiğinde, ilgili öğrencinin ailesine gerekli bildirimin ve yönlendirilmenin yapılması ve bu çerçevede ülke insan kaynaklarının etkin dağılımına katkıda bulunulması
g) Öğrencilerin erken yaştan genç bilim adamı yetiştirme projelerine alınarak üstün donanımla yetiştirilmesi
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çocuk Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Kampüsü
34452 Beyazıt – İstanbul – Türkiye
Tel : 0 212 440 02 78
Tel : 0 212 440 00 00/11723
Faks : 0 212 440 02 79

[email protected]