İstanbul Liseler Arası Bilgi Yarışması

İstanbul Liseler Arası Bilgi Yarışması

KADIKÖY ANADOLU LİSESİ BİLİM ŞENLİĞİ
İSTANBUL LİSELERARASI BİLGİ YARIŞMASI

1. Bilgi Yarışmasının Amacı
Liseler arası yapılan yarışmamızın temel amacı; içerisinde bulunduğumuz çağın bilgi akışı içerisinde bilgiye olan ihtiyaç ve ulaşma kolaylığı nedeniyle bunu yaygınlaştırarak öğrenciler arasında kolektif bir katılımla bunu sağlamaktır.

2. Yarışmaya Katılım Koşulları
2.1) Yarışmaya her liseden 10. sınıf öğrencileri katılır.
2.2) Okullar yarışmaya 3 öğrenci ile katılacaktır.

3. Yarışmaya Öncesi Kayıt
3.1)Yarışmacılar 16/02/2018 tarihine kadar “kalbilimsenligi.org” adresine bireysel olarak başvurulmalıdır.

4. Yarışmanın Yapılışı ve Kurallar
4.1) Yarışmaya gelen grupların ilk olarak kayıt masasından isimleri kontrol ettirmeleri gerekmektedir.
4.2) Yarışmanın ilk günü şenlik öncesinde tanışma ve ardından çekilecek kura ile yarışma takımlarının oluşturulması ile sonlanır. Şenliğin birinci gün eleme maçları oynanacaktır. İkinci gün ise bir final ile kazanan takım belirlenecektir.
4.3) Maçlar eleme usulü yapılacağından maçın birincileri bir üst tura çıkacaktır.
4.4) Yarışmacıların kullanacağı kâğıt, silgi, su vb. araç ve gereçler masalarında hazır bulunacaktır. Yarışmacıların yanlarında araç ve gereç getirmeleri gerekmemektedir.
4.5) Yarışma günü takımlar yarışma başlamadan 15 dakika önce yarışma salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
4.6) Yarışmacı okullar, düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre yerleştirilecektir.
4.7) Yarışmacılar yarışma gününe kadar işlenmiş 9 ve 10. sınıf müfredatlarından Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya; Fizik, Kimya, Biyoloji alanlarında 2, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinden 1, Genel Kültür alanında 5 soru olmak üzere toplam 20 soru sorulacaktır.
Final turunda güncel konulardan seçilmiş ekstra 10 adet Genel Kültür sorusu sorulacaktır.
4.8) Her doğru cevap karşılığı 10 puan olup, toplamda 200 puan alınabilecektir. Yanlış cevaplanan sorular puan kaybına neden olmayacaktır.
4.9) Her bir soru kâğıtlar halinde yarışmacı takımlara görevliler tarafından verilir. Soru için ayrılan süre bittikten sonra sorular sunucu tarafından bir kez okunur ve ardından cevaplar açılır.
4.10) Yarışmacılara sözel alanlardaki (Türkçe, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sorular için 40 saniye, sayısal alanlardaki (Matematik, Fizik, Biyoloji, Kimya) sorular için 60, Genel Kültür soruları için 30 saniye süre verilecektir.
4.11) Düzenleme kurulu, yarışma süresi içinde kuralların ihlal edilmesi halinde takımların yarışmaya devam etmemesi veya yarışma dışı bırakılmalarına karar verme konusunda tam yetkilidir.
Takımların başlarındaki gözetmenlerin kural ihlaliyle karşı karşıya kalması durumunda, sunucuya bildirir ve şartname gereği uygulanır.
4.12) Yarışmacı takımlar sorulan soruları belirlenen süreler zarfında cevaplandırmak zorundadır. Belirlenen süre dışında cevaplanan sorular geçersiz sayılır. Cevaplar her takım içerisinde önceden seçilen takım sözcüsü tarafından duyurulur.
4.13) Yarışma süresince yarışmacı takımların yanında başka katılımcıların bulunması yasaktır.
4.14) Yarışmacıların yarışma boyunca cep telefonu, kaynak kitap, hesap makinesi, sözlük vb. kullanmaları yasaktır. Bunları kullandığı belirlenen yarışmacı takım yarış dışı bırakılır. Ayrıca salonda bulunan izleyicilerle bilgi alışverişinde bulunamazlar.
4.15) Sorunların veya belirsizliklerin çözümünde gerekli görülen durumlarda şartname, program, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde düzenleme kurulu yetkilidir.

5) DEĞERLENDİRME
5.1)Yarışmanın düzenlenmesinde, yarışma sırasında uyulması gereken kurallarla birlikte takımların sorulan sorulara vermiş oldukları cevaplar temeldir. Değerlendirme sonucunda eşitlik haline düzenleme kurulu tarafından seçilecek yedek sorular Altın Soru kuralına göre sorulacak ve eşitlik bozulana kadar devam edecektir. Altın Soruların süresi 30 saniyedir.

6) SORULARIN KONU DAĞILIMI
Konu dağılımı Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmiş olan 9 ve 10. sınıf müfredatları temel alınarak hazırlanmıştır.

7) FİNAL TURU YARIŞMA PROGRAMI
Saygı duruşu
İstiklal Marşı
Açılış Konuşması
Yarışmacıların Tanıtılması
Yarışma (Soruların Sorulması)
Yarışma Birincisinin İlan Edilmesi
Ödül Töreni ve Kapanış

8) ETKİNLİK TAKVİMİ

02.03.2018 Cuma TANIŞMA
11.00 Kayıt, tanışma ve kura ile takımların belirlenmesi (Konferans Salonu)
12.00 Öğle yemeği (Yemekhane)
13.00 Tanışma atölyesi (Laboratuvarlar)
13.40 Ara
14.00 Bilgi yarışması kurallarının aktarılması ve örnek soruların sorulması (Laboratuvarlar)
15.00 Dağılış

05.03.2018 Pazartesi 1. GÜN
9.30 1. Eleme Maçı
10.45 2. Eleme Maçı
11.45 Öğle Arası
12.50 3. Eleme Maçı
14.05 4. Eleme Maçı

06.03.2018 Pazartesi 2. GÜN
10.00 Final Maçı
11.30 Ödül Töreni
12.00 Öğle Arası
12.50 Kapanış

9) ÖDÜLLENDİRME
9.1) Ödüller düzenleme kurulu tarafından 29/01/2018 tarihinden önce şenlik internet sitesinden (kalbilimsenligi.org) duyurulacaktır.
9.2) Yarışmaya katılan herkese sertifika verilecektir ayrıca yarışmacı gönderen okullara da plaket verilecektir.
9.3) Final turuna kalan her takıma sıralarına göre ödüller dağıtılacaktır. Madalya da takdim edilecektir.