İstanbul Lise Öğrencileri Arası XI. Aktif Deney Yarışması

Deney Yarışması
Lise Öğrencileri Deney Yarışması

Ülkemizde bilim insanı yetiştirmeye katkı sağlamak, lise fen eğitimini (Fizik-Kimya-Biyoloji) desteklemek, bu alanda yetenekli öğrencileri araştırmaya yöneltmek ve aynı zamanda buluş yapmanın temeli olan deneysel çalışmalara ilgiyi artırmak amacıyla ‘’İstanbul Liselerarası XI. Aktif Deney Yarışması’’okulumuzda 21.03.2020 tarihinde düzenlenecektir.

Ülkemizde Fen eğitimini desteklemek, bu alanda yetenekli öğrencileri bilimsel çalışmalara yöneltmek ve onların “GELECEĞİN BİLİM İNSANLARI” olarak yetişmelerini, buluş yapmanın temeli olan deneysel çalışmalara ilgilerini artırmak amacıyla İstanbul’daki Liselerarası AKTİF DENEY YARIŞMASI düzenlenmiştir.

Yarışmaya İstanbul’daki tüm liseler; 9.sınıf öğrencileri “Fizik ve Biyoloji” alanında, 10. sınıf öğrencileri “Kimya” alanında, 11. sınıf öğrencileri ise “Fizik, Kimya ve Biyoloji” alanında katılabilecektir.

YARIŞMA ŞARTLARI

 1. Yapılması istenecek DENEYLER ( Fizik, Kimya, Biyoloji) müfredat konularından seçilecektir.
 2. Okullar birden fazla takımla yarışabilirler. Her takım yalnızca bir kez yarışabilir ve her branş seviyesine bir kez katılım yapılabilir. ( 9. sınıf biyolojiye bir kez katılım yapılabilmesi gibi)
 3. Gruplar en az iki, en fazla üç öğrenciden oluşacaktır.
 4. Değerlendirme aşağıda belirtilen akademik komisyon tarafından yapılacaktır.
 5. Yapılacak deneyler müfredat programı çerçevesinde Fen Bölümü öğretmenlerince belirlenecektir. Öğrenciler, yapacakları deneyleri yarışma günü öğrenerek uygulayacaklardır.
 6. Deneysel çalışmalarda deneyi anlama, yöntem ve tekniğe karar verebilme, uygulayabilme, zamanlama, sonuç, etkili rapor yazabilme, verim ve hata payı hesaplama gibi başlıklar değerlendirme kriterlerini oluşturacaktır.
 7. Yarışmaya katılacak öğrencilerin yanlarında laboratuvar önlüğü getirmeleri gerekmektedir.Öğrenci güvenliği açısından gözlük eldiven,maske,yalıtılmış malzemeler deneylere uygun olarak öğrenci tarafından kullanılacaktır.Deneyler tüm branşlarda hazırlayan öğretmenler tarafından denenmekte ve her türlü güvenlik kontrolü yapılmakta ve risk yaratan deneylere yer verilmemektedir.
 8. Yarışma başvuru formlarının en geç 13.03.2020 Cuma gününe kadar kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 9. Yarışmada fizik, kimya, biyoloji alanlarında birinci ,ikinci, üçüncü ve teşvik ödülü alarak dereceye giren öğrencilere madalya , tüm öğrencilere ise ağaç fidanı ve katılım sertifikası verilecektir.
  Ayrıca okul müdürlüklerine anı plaketi hediye edilecektir.
 10. Yarışma okulumuzun konferans salonunda gerçekleştirilecektir.
 11. Yarışma günü öğle yemeği ihtiyacı okul yemekhanesinde kurumumuzca karşılanacaktır.
 12. Katılıma bağlı olarak ödül töreni saatinde yarım saatlik değişim gözlenebilir.

ÖDÜLLER
Yarışmada fizik, kimya, biyoloji alanlarında birinci ,ikinci, üçüncü ve teşvik ödülü alarak dereceye giren öğrencilere madalya , tüm öğrencilere ise ağaç fidanı ve katılım sertifikası verilecektir.
Ayrıca okul müdürlüklerine anı plaketi hediye edilecektir.

SEÇİCİ KURUL
Doç.Dr.Günseli Bayram Akçapınar
Dr.Öğr.Üyesi Özlem Yalçın Çapan
Dr.Öğr.Üyesi Deniz Arslan Burak
Doç.Dr. Özlem Tarı İlgin
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Özbil
Dr.Öğr.Üyesi Emrah Koç

Son Başvuru Tarihi: 13.03.2020 (Cuma )
Yarışma Günü : 21.03.2020 (Cumartesi)
Yarışma Saati : 9.00
Ödül Töreni Tarihi ve saati: 21.03.2020 (Cumartesi) / 13:30

Katılımcı okullar başvurularını isterse “Başvuru Formu” adresi üzerinden online veya bilgisayarlarına indirebilecekleri “Aktif Deney Yarışması Başvuru Formunu” okul faksımıza göndererek gerçekleştirebileceklerdir.