İsmail Sivri Çocuk Öyküleri Yarışması

İsmail Sivri Çocuk Öyküleri Yarışması

Türkiye Gazeteciler Federasyonu kurucu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı merhum İSMAİL SİVRİ adına cemiyetimizin düzenlediği yarışmadır.

Ödüllü ve gelenekselleştirilecek yarışmanın amacı; öğrenim çağındaki çocuk ve gençlere yazmayı, yaşamı, doğayı sevdirmek, öykücülüğünü daha iyi tanıtıp yeteneklerini ortaya çıkarmak, ödüllendirmektir. Ortaokul ve lise öğrenimi gören öğrencilerin katılabileceği yarışmayla; yazın sevgisinin kazandırılması ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Yarışmaya katılmak için:
1- Ortaokul ve lise öğrenimine devam etmeleri;

2- Öykünün katılımcı tarafından yazılması;

3- Eserlerin öğretmenleri tarafından okunup, onaylanmış olması gerekmektedir.

4- Eserler, 4 sayfayı geçmeyecek, bilgisayarda (Word belgesi olarak 12 punto, Times New Roman karakteri, tek aralık) yazılacak, elektronik veya normal posta ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti adresine gönderilecektir.

5- Yarışmada konu serbesttir. Her yarışmacı en fazla iki eserle katılabilir.

6- Eserler, cemiyet tarafından çoğaltılarak jüri üyelerine dağıtılacaktır.

7- Eserlerin;
Türkçe dil kurallarına,
Yaratıcılık ve özgünlüğe uygunluğu,
Öykü yazım özelliklerini taşıyor olması gerekmektedir.
8- Eserlerin, bir başka yarışmaya girmemiş olması şarttır. Tespiti halinde, ödül almış olsa bile geçersiz sayılacaktır.

9-Yarışmacı;
1 adet fotoğraf
Kendini kısa bir tanıtım yazısı
Ev ve okul adresi
Veli ve öğretmenin telefon numarası
Varsa kendi ve/veya velisinin e-posta adresini dosyasına ekleyecektir.

10- Yarışmada dereceye giren eserlere;
Birincilere dizüstü bilgisayar
İkincilere tablet bilgisayar
Üçüncülere tablet bilgisayar
Mansiyon dijital fotoğraf makinesi

11- Yarışma Takvimi;
Yarışmaya son katılım tarihi 25 Mayıs 2018’dir.

12- Seçici Kurul;

Hidayet Karakuş (Yazar)
Mavisel Yener (Yazar)
Yunus Bekir Yurdakul (Yazar)
Eşref Karadağ (Yazar)
Ercan Doğu (Yazar)
Ahmet Büyükçulhacı (Yazar)
Misket Dikmen (İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı)

Yarışmaya katılmak isteyenler için yazışma adresi:
Atatürk Caddesi No: 370/1 Basın Apt. Alsancak/İZMİR
E-Posta: [email protected]
Telefon: 0 232 463 32 15 – 463 32 16

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.