İSMAİL SİVRİ 2. ÇOCUK ÖYKÜLERİ YARIŞMASI

İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ
İSMAİL SİVRİ 2. ÇOCUK ÖYKÜLERİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Türkiye Gazeteciler Federasyonu  kurucu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı merhum İSMAİL SİVRİ adına cemiyetimizin düzenlediği yarışmadır.
Ödüllü ve gelenekselleştirilecek yarışmanın amacı; öğrenim çağındaki çocuk ve gençlere yazmayı, yaşamı, doğayı sevdirmek, öykücülüğünü daha iyi tanıtıp yeteneklerini ortaya çıkarmak, ödüllendirmektir. İlk (9-14) ve ortaöğretim (15-17) yaş grubu öğrencilerin katılabileceği yarışmayla; yazın sevgisinin kazandırılması ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Yarışmaya katılmak için:

1- 9-14 yaş ilköğretim birinci ve  ikinci kademede (çocuk) ve 15-17 yaş (genç kalem) orta öğretimde eğitime devam etmeleri;

2- Öykünün katılımcı tarafından yazılması;

3- Eserlerin öğretmenleri tarafından okunup, onaylanmış olması gerekmektedir.

4- Eserler, 4 sayfayı geçmeyecek, bilgisayarda (Word belgesi olarak 12 punto, Times New Roman karakteri, tek aralık) yazılacak, elektronik veya normal posta ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti adresine gönderilecektir.

5- Yarışmada konu serbesttir. Her yarışmacı en fazla iki eserle katılabilir.

6- Eserler, cemiyet tarafından çoğaltılarak jüri üyelerine dağıtılacaktır.

7- Eserlerin;
Türkçe dil kurallarına,
Yaratıcılık ve özgünlüğe uygunluğu,
Öykü yazım özelliklerini taşıyor olması gerekmektedir.

8-  Eserlerin, bir başka yarışmaya girmemiş olması şarttır. Tespiti halinde, ödül almış olsa bile geçersiz sayılacaktır.

      9-Yarışmacı;
1 adet fotoğraf
Kendini kısa bir tanıtım yazısı
Ev ve okul adresi
Veli ve öğretmenin telefon numarası
Varsa kendi ve/veya velisinin e-posta adresini dosyasına ekleyecektir.

10- Yarışmada dereceye giren eserlere;
Birincilere dizüstü bilgisayar
İkincilere masaüstü bilgisayar
Üçüncülere dijital fotoğraf makinesi
Mansiyon elektronik sözlük

11- Yarışma Takvimi;
Yarışmaya son katılım tarihi 1 Mayıs 2011’dir. Seçici Kurul 16 Mayıs 2011’de toplanacak ve Ödül Töreni 1 Haziran 2011 tarihinde yapılacaktır.

12- Seçici Kurul;
Muzaffer İzgü (Yazar)
Hidayet Karakuş (Yazar)
Hüseyin Yurttaş (Yazar)
Mavisel Yener (Yazar)
Yunus Bekir Yurdakul (Yazar)
Mehmet Atilla (Yazar)
Eşref Karadağ (Yazar)
Misket Dikmen (İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri)

Dereceye giren ve seçilen eserler, kitap haline getirilerek okullara dağıtılacaktır.

Yarışmaya katılmak isteyenler için yazışma adresi:
Atatürk Caddesi No: 370/1 Basın Apt. Alsancak/İZMİR
E-Posta: [email protected]
Telefon: 0 232 463 32 15 – 463 32 16