İş ve İnşaat Kazaları Temalı Kısa Film Festivali

2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı çerçevesinde düzenlenecek “İş ve İş Kazaları” Temalı Kısa Film Festivali Yönetmeliği aşağıdadır:
ESER TESLİMİ İÇİN SON TARİH: 30 NİSAN 2012

“İş ve İnşaat Kazaları Temalı Kısa Film Yarışması”  “Job and Construction Accidents Short Film Competition

A- GENEL ŞARTLAR
1. Başvuran, filmin temsil, gösterim gibi tüm mali ve manevi haklarını haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
2. Ulusal ve Uluslararası yarışmaya süresi 30 dakikayı aşmayan kısa film, animasyon ve belgesel yapımları katılabilir.
3. Filmde kullanılan başka filmlere ait görüntüler, özgün müzik, görsel efekt ve animasyonlar gibi ilgili eserin sahibinin iznini gerektiren durumlarda bu izinlerin alınmış olması gerekmektedir.
4. Festivale 35mm, 16mm, Dijital ve video formatındaki tüm yapımlar katılabilirler. Festivale katılacak olan filmler, DVD/HD/BLUERAY ve PAL sistemlerinden biri ile kaydedilmiş olmalıdır.
5. Filmlerin İngilizce altyazılı olması ve diyalog listesinin gönderilmesi zorunludur.
6. Yarışmaya birden fazla film ile başvuru yapılabilir.
7. Yarışmaya katılmak üzere başvuran filmler, bir ekip tarafından yapılmış olsa da, başvuru filmin tek bir yönetmeni tarafından yapılmalıdır.
8. Bir film için birden fazla yönetmen adı ile başvuruda bulunulamaz.
9. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalarda ödül almış olmak katılmaya engel değildir.
10.Ön seçici kurul ve jürinin yargısı kesindir.

B- BAŞVURU KOŞULLARI
1. Yarışmaya başvuru ücretli değildir.
2. Başvuru formu adresinden doldurulmalı ve bir örnek çıktısı alınarak; filmin yasal temsilcisi tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
3. Başvuruda bulunan katılımcılar filmlerini (5 kopya halinde) aşağıdaki döküman ve materyalleri en geç 30.04.2012 Pazartesi günü saat 17:00’e kadar, Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampüsü, Eskişehir adresine elden, kurye veya tahaahütlü posta ile teslim etmelidirler.
4. Katılımcı tarafından doldurularak imzalanmış “başvuru formu” , filmin sinopsisi, künyesi, özgün senaryo, özgün müzik, diyalog eserlerinden doğan telif hakları ile ilgili izinlerin alındığına ilişkin belgeler, film görseli, yönetmenin özgeçmişi, fotoğrafı, iletişim adresi ve telefonları gönderilmelidir.
5. Birden fazla filmle başvuru yapanlar her bir film için ayrı başvuru formu doldurmalı ve imzalamalıdırlar.

C- TELİF HAKLARI
1. Filmin yönetmeni, söz konusu sinema filminde, telif hakkı talebinin ileri sürülmesine neden olacak ve FSEK m.8/son’da ifade edilen senaryo, özgün müzik, senaryo eserleri kullanmış ise, bu eserlerin maliklerinden, söz konusu eserlerin kullanımına ilişkin olarak gerekli izin veyahut ile ilgili telifleri almış olmalıdır.
2. Yarışmaya katılan filmlerin ve tüm eserlerin telif hakkı- yönetmeninde saklı tutulmak üzere- FSEK’in ilgili hükümlerinde ifadesini çoğaltma hakkı, işleme hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı münhasıran festival yönetimine ait olacaktır.
D- JÜRİ ÜYELERİ
Prof. Dr. Davut AYDIN (Rektör, Anadolu Üniversitesi)
Dr. Ahmet PAŞAOĞLU (Nurol Holding)
Prof. Dr. Ahmet TUNCAN (Anadolu Üniversitesi)
Ali Baru ALSIRT (Nurol Holding)
Yrd. Doç. Dr. Ali Emre ÖZYILDIRIM (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali Umut TÜRKCAN (Anadolu Üniversitesi)
Barış NAZLIM (Yapı Merkezi)
Beyhan BUTTANRI (ESER Holding)
Birgül GÜLER (Festival Direktörü)
Bünyamin Ayar
Doç. Dr. Dilek BAYBORA (Anadolu Üniversitesi)
Eda Nur GENCER (STFA)
Dr. Ersin ARIOĞLU (Yapı Merkezi)
Fercan YAVUZ (İnşaat Mühendisleri Odası)
Doç. Dr. Fethi KABA (Anadolu Üniversitesi)
Gülcan DEMİRCİ (TOKİ)
Doç. Dr. Gökhan ARSLAN (Anadolu Üniversitesi)
Dr. Gökhan TURAN (Anadolu Üniversitesi)
Hakan KELEŞ (Osmangazi Üniversitesi)
Kazım ÇELİK (Çelik İnşaat)
Mehmet HACIKAMİLOĞLU (ÇİMSA)
Prof. Dr. Mehmet KESİM (Anadolu Üniversitesi)
Mehmet ŞAHİN (ÇİMSA)
Meral CEYLAN (Nurol Holding)
Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Nadir SUĞUR (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Nazlı BAYRAM (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Nezih ORHON (Anadolu Üniversitesi)
Nihan ÖZYILDIRIM
Dr. Rana GÜVEN (ÇSG Bakanlığı)
Reyan Tuvi
Rıza ARSAN (STFA)
Dr. Sani ŞENER (TAV Holding)
Yrd. Doç. Dr. Serkan KIVRAK (Anadolu Üniversitesi)
Sinan ÇAKMAK (Gümüşhane Üniversitesi)
Şükrü KOÇOĞLU (İNTES)
Prof. Dr. Talat BİRGÖNÜL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

 

F- DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
1. Jüri değerlendirmesinde “Temaya Uygunluk”, “Senaryo”, “Görsellik” ve “Kurgu” kriterlerinde puanlama metodu uygulanacaktır.
2. Jüri değerlendirmesine göre en yüksek puanı alan 1. 2. 3. filmlere çeşitli ödüller verilecektir.

 

G- DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

1. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2012 Pazartesi günüdür.
2. Seçici kurul değerlendirmesi: 02 Mayıs-15 Mayıs 2012
3. İnternet sitesinde yapılacak değerlendirme: 15 Mayıs – 17 Mayıs 2012
4. Ödül almaya hak kazananlar 16 Mayıs tarihinde duyurulacaktır.

 

H- ÖDÜLLER
1. Seçilecek filme 3.000 TL
2. Seçilecek filme 2.000 TL
3. Seçilecek filme 1.000 TL
Mansiyon (6 adet) 500 TL

 

HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
1. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri filmlerin FSEK koruma kapsamında yer alan her türlü mülkiyet hakkının hukuki olarak kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Bu nedenle, FSEK kapsamında her ne sıfatla olursa olsun, herhangi bir nam adı altında festival yönetiminden maddi veya manevi tazminat veyahut hak ve alacak talebinde bulunan ilgili üçüncü şahısların taleplerinden ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklardan sorumluluk tek başına ve münhasıran başvuru sahibine (yönetmene) ait olacaktır.
2. Yarışmaya gönderilen filmler, çeşitli etkinliklerde gösterilebilecektir.
3. Başvuru sahipleri tüm bu şartları kabul etmiş sayılırlar.