International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education

International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference

Uluslararası “Öğretmen Eğitiminde Yeni Yönelimler” Konferansı’na hoş geldiniz.

Dünyanın her yerinden eğitimcileri, öğretmenleri, araştırmacıları, yöneticileri ve öğrencileri Uluslararası “Öğretmen Eğitiminde Yeni Yönelimler” Konferansı’nda görmeyi dört gözle bekliyoruz. Konferans Dicle Üniversitesi (Türkiye), St. Gallen Öğretmen Eğitimi Üniversitesi (İsviçre) ve Dortmunt Üniversitesi tarafından ortak olarak düzenlenmektedir. Konferans 2-4 Ekim 2013 tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenecektir.

Prof.Dr. Sait YÜCEL
Dicle Üniversitesi, Z.G. Eğitim Fakültesi Dekanı
IPALTE Konferansı Koordinatörü

Amaç ve Kapsam

Konferans öğretmen eğitimi araştırmaları konusunda uluslararası işbirliğini geliştirmeyi hedeflemektedir. Değişik ülkelerde her düzeyde öğretmen eğitiminde öğretme ve öğrenme konusunda hareket planları geliştirecek oturumlarla bu hedefe ulaşılacaktır. Özellikle 21. Yüzyılın başında, öğretmenlerin bu kadar hızlı değişen yerel ve global bağlamda gelişip mükemmelleşmeleri için öğretmen eğitiminde öğrenmeye yönelik yeni yaklaşımların hedeflerini, içeriğini ve uygulamasını geliştirmek için çabalarımızı en üst seviyeye çıkaramamız eğitim reformalarında acil bir uluslararası meseledir.

Bu konferansın hedefleri aşağıdaki konularda işbirliğini geliştirmek; bir tartışma ortamı oluşturmak; belgi, deneyim ve uzmanlık paylaşımı sağlamaktır:

* Öğrenci Merkezli Öğrenme
* Karşılaştırmalı Çalışmalar
* Öğretmen Eğitiminde Zorluklar
* Öğretim Metotları/ Öğretim Yaklaşımları
* Yetkinlik Temelli Öğrenme
* Performans Temelli Öğrenme
* Öğretmen Eğitimi Uygulamaları

İLETİŞİM
Bildiriler ve Posterlerle ilgili sorularınız ve görüşleriniz için : editor@ipalte.org
Kayıt ve Kayıt ücretleri ile ilgili sorularınız ve görüşleriniz için : registration@ipalte.org
Sosyal Progamlar ile ilgili sorularınız ve görüşleriniz için : socialprogram@ipalte.org
Ulaşım ve Konaklama ile ilgili sorularınız ve görüşleriniz için : accommodation@ipalte.org