International Conference on New Trends in Education and Their Implications

(ICONTE/ 26-28 April, 2012)

Değerli meslektaşlarım, değerli eğitimciler,

Eğitimde yeni yönelimler ve etkilerinin tartışılacağı Kongremizde, eğitim bilimlerinin bütün uzmanlık alanlarında var olan durum, yeni gelişmeler ile karşılaşılan sorunlar ve çözümleri üzerinde odaklanılması hedeflenilmektedir. Eğitim bilimlerinin tüm uzmanlık alanları, disiplinler arası çalışmaları da gerektirdiğinden Kongremiz, diğer alanlarda çalışan meslektaşlarımızın da katkılarına açıktır. Tüm Dünyadaki eğitimcilerin birbirlerini tanıması yanında işbirliği yapabilmeleri de Kongremizin bir başka hedefidir.

Kongremiz, sözlü ya da poster bildiri ile katılımınızın yanı sıra, sizlerin önerileri doğrultusunda düzenlenecek panellerle de katılımınıza açıktır.

Yaklaşık 400 civarında özgün çalışmanın tartışılacağı ve 100’den fazla oturumun yapılacağı bu kongreye, dünyadaki tüm ülkelerden çok sayıda katılımcı da beklenmektedir. Değişik salonlarda düzenlenecek oturumların dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongre bildiri özetleri ve bildirilerin tam metinleri ayrı ayrı basılacaktır. Daha ayrıntılı bilgilere Kongre Web Sitesinde (www.iconte.org) yer verilmektedir.

Katılımızla güçleneceğine inandığımız uluslararası kongremizi onurlandırmanızı dileriz.

Adres:
Porto Bello Hotel Resort & SPA
Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey

Düzenleme Komitesi Adına
Prof. Dr. Zeki Kaya