İlkokul Öğrencileri Dede Korkut Hikayelerinden Hareketle Yeni Bir Hikaye Yazma Yarışması

Dede Korkut
Dede Korkut

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında “Dede Korkut Hikayelerinden Hareketle Yeni Bir Hikaye Yazma Yarışması” düzenleniyor.

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ KAPSAMINDA “DEDE KORKUT HİKAYELERİ’NDEN HAREKETLE YENİ BİR HİKAYE YAZMA YARIŞMASI”

 

 1. Konu

“Dilimizin Zenginlikleri Projesi” Eylem Planı kapsamında Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel tüm eğitim kurumları ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen “Dede Korkut Hikâyelerinden Hareketle Yeni Bir Hikâye Yazma Yarışması”

 

 1. Amaç

Türk Millî Eğitimin temel amaçları doğrultusunda; çocuklarımızın Dede Korkut Hikayelerini okumaları, anlamaları ve yazma becerilerinin, duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin, Türkçeyi yazım kurallarına uygun olarak kullanmalarının geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşması, buna bağlı olarak da dili iyi kullanması ve düşünce dünyasını geliştirmesini amaçlamaktadır.

 

 1. Yarışma İçeriği

Yarışmaya ilimiz geneli resmi ve özel tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılacaktır. Öğrenciler yarışmaya yalnızca bir (1) hikâye ile katılabilecektir.

 

 1. Katılım Şartları

Kocaeli İl Millî Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmî ve özel ilkokul ve ortaokul tüm eğitim kurumları öğrencileri katılabilecektir.

 1. İlkokul ve Ortaokul kategorileri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Öğrenciler yarışmaya yalnızca bir (1) hikâye ile katılabilir.
 2. Hikayeler özgün bir şekilde hazırlanacaktır. Öğrenci hikâye yazarken kendi el yazısını kullanacaktır. Bilgisayarda dizilmiş, yazılmış hikayeler yarışmadan elenecektir.

3.Hikâye teması, hikâye kapağında yer alacaktır. Hikâye oluştururken kullanılan kaynakça hikâye sonunda belirtilecektir.

 1. Hikayeler, ilkokul kademesinde en fazla 2 (iki) ve ortaokul kademesinde en fazla 3 (üç) sayfa olmalı ve kâğıtlar tek yönlü kullanılmalıdır.
 2. Hikayeler resimli, çizimli, şekilli hazırlanabilir.
 3. Her ilçe kendi okulları arasında yarışmayı düzenleyecek, okul komisyonları okul birincilerini seçerek ilçe yarışmasına gönderecektir. İlçe komisyonu ilçe birincilerini (ilkokul ve ortaokul seviyesinde) seçerek ilçe birincilerini il yarışmasına gönderecektir. İl yarışmasında dereceye giren eserler ödüllendirilecektir.
 4. Hikâyenin son sayfasına; öğrencinin adı-soyadı, okulu ve ilçesi yazılacaktır.
 5. Birinci seçilen hikayeler, en geç 16 Ocak 2024 mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Bölümüne teslim edilecektir.

9.Dereceye giren hikayelerde; A4 Boyutunda kâğıt kullanılması (ciltleneceği için) soldan en az 2 cm olmak üzere (yan taraflarından) boşluk bırakılması gerekmektedir.

 

 1. Son Müracaat Tarihi

Okullar; eserleri öğrencilerden teslim aldıktan sonra ekteki etiketleri her eser için doldurup kapalı zarfla eserlerin arkasına iliştirilecektir. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri eserleri en geç 16 Ocak 2024 Salı günü mesai bitimine kadar İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir.

 

 1. Değerlendirme

Yarışmaya katılan eserler, ilçelerde İlçe Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. İl Yürütme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda il birincisi eser belirlenecektir.

 

 1. Sonuçlar

Sonuçlar, seçici kurullar tarafından değerlendirilip uygun görülen yer ve zamanda açıklanacak ve sonuçların ilanı ise tören öncesinde gerçekleştirilecektir.

 

 1. Ödüller

Yarışmada derece alan öğrencilere verilecek ödüller aşağıdaki gibidir:

 

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ “DEDE KORKUT HİKAYELERİ’NDEN HAREKETLE YENİ BİR HİKAYE YAZMA YARIŞMASI”

 1. Katılım Belgesi ve Uygun Görülen Ödül
 2. Katılım Belgesi ve Uygun Görülen Ödül
 3. Katılım Belgesi ve Uygun Görülen Ödül

 

 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ SÖZLÜK TASARIM YARIŞMASI

 1. Katılım Belgesi ve Uygun Görülen Ödül
 2. Katılım Belgesi ve Uygun Görülen Ödül
 3. Katılım Belgesi ve Uygun Görülen Ödül

Ödüller İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

 1. Seçici Kurul

Madde 14.Kurullar aşağıdaki şekilde oluşturulacaktır.

SEÇİCİ KURUL

İlkokul Seçici Kurul: Millî Eğitim Müdürlüğü / 2 Türkçe Öğretmeni,1 Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve 1 Görsel Sanatlar Öğretmeni

Ortaokul Seçici Kurul: Millî Eğitim Müdürlüğü / 2 Türkçe Öğretmeni 1 Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve 1 Görsel Sanatlar Öğretmeni

İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Yarışmaları için linke tıklayınız.

 1. Dede Korkut Hikayeleri Değerlendirme Kriterleri

Hikâye Değerlendirme Kriterleri        Puan

Kurgunun etkililiği ve özgünlüğü              10

Akıcı bir dilin kullanılması           10

Hikâyede geçen olayların okuyucunun gözünde canlanabilme durumu 10

Konunun anlatılış tarzındaki beceri        10

Çevre ve karakter betimlemelerinin etkililiği 10

Kullanılan kelime dağarcığı         10

Cümlelerin açık ve anlaşılırlığı    10

Türkçenin etkin kullanılabilmesi              10

Sanatsal ifadelerin yoğunluğu   10

İmla ve noktalamanın doğru kullanımı 10

TOPLAM             100