İlkokul Öğrencileri Arası “Yalova’da Kış” konulu Öykü Yarışması

İlkokul Öğrencileri
İlkokul Öğrencileri Arası "Yalova'da Kış" konulu Öykü Yarışması

1.YARIŞMANIN AMACI
Kentlerde kış, köylerde kış, kasabalarda kış, ormanlarda, ev içlerinde, okulda, kapı ve pencere
önlerinde kış… Yılın Aralık, Ocak ve Şubat aylarını içine alan kış mevsiminde soğuğun
ürpertisi, yağmurun sesi ve karın sevimli görüntüsü kalpleri ısıtır adeta…. Kar yağınca kışın
en eğlenceli yanlarından biri de şüphesiz kar topu oynamak ve kardan adam yapmaktır. Kışın
bir o kadar zorlu bir o kadar da eğlenceli yanı hepimizin duygusal dünyasına dokunur. Bir
bardak çay, bir bardak sıcak süt ve belki de kışın içimizi ısıtan bir fincan sahlep bu zorlu
yaşam şartlarını barındıran kış mevsimini özlememizi sağlar.
Kış mevsiminin bu duygusal karakteri ile minik kalplerimizi öykülerle buluşturmak amacıyla
bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Kış Öyküleri İlkokullar Arası Öykü Yarışması düzenlemiştir.

2.YARIŞMANIN KONUSU
2020 İlkokullar arası Öykü Yarışması’nın teması kış mevsimi olarak belirlenmiş olup konusu;
Kış Öyküleri’dir.

3.YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel ilkokullarda okuyan 3 ve 4. sınıf
öğrencileri katılabileceklerdir.
2. Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile
Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen
ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu
şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
3. Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.
4. Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve
herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
5. Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Yalova Millî Eğitim
Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti
almayacağını velisi izni altında taahhüt eder.
6. Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde,
-A4 kâğıt ebadında,
-Times New Roman yazı tipi,
-12 punto ve 1,5 satır aralıklı,
-Sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve
-Eserler 5 sayfayı geçmemeli ve word formatında hazırlanmalıdır. Word formatına
hazırlanan eserler pdf formatına dönüştürülüp ıslak imzalı Ek-1 Başvuru Formu ve
Veli İzni Taahhütnamesi taratılarak (cep telefonu veya yazıcıdan taranarak bilgisayar
ortamında) öğrenciler tarafından okul idaresine mail ortamında gönderilmelidir
(Pandemiden dolayı dijital ortamlar tercih edilmektedir.).
7. Eserin ilk sayfasına isim ve soy isim, okul adı, sınıf ve şube adı ile numara yazılacaktır.
8. Millî Eğitim Müdürlüğü, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
9. Yalnızca eserlerin dijital ortama aktarılmasında veya doğrudan dijital ortamda yazılmasında
öğrenciler aile bireylerinden yardım alabilirler. Aile bireyleri öykülerin içeriğine müdahale
etmemelidirler.
10.Başvurusunu tamamlayan her katılımcı kılavuzdaki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.
11. Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla
Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğüne aittir.
2 İl Milli Eğitim Müdürlüğü / YALOVA
Yalova’da Kış ‘ ÖYKÜ ‘ Yarışması
12.Okul idaresi “Yarışmaya Katılım Şartları”ndaki maddeleri biçimsel ve teknik şartları
taşımayan eserleri değerlendirmeye almayacaklardır.
13.Okul idaresi gelen eserler içerisinden en fazla ilk 3 (üç) eseri seçerek müdürlüğümüz
adresine mail atılarak gönderilecektir.

4. YARIŞMAYA KATILIM TARİHİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

5. YAPILACAK İŞLEMLER
a. Okul/Kurumlar;
• Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda öğrencilere gerekli duyuru yapılacaktır.
• Öğrencilerin öykülerini ve Ek-1 (başvuru formu ve taahhütnameyi imzalı olarak taratılmış
halini) gönderecekleri e-mail adresini öğrencilere duyuru içerisinde yazacaklardır.
• Başvuru yapan kişilerin başvuruya esas belgeleri incelenerek belirlenen takvim süresinde
başvuru şartlarına uygun olarak hazırlanmış eserleri ve Ek-1’i (dereceye giren ve diğer
eserleri) il milli eğitim müdürlüğüne mail atılacaktır.
b.İl Millî Eğitim Müdürlükleri;
• Seçme ve değerlendirme takvimi doğrultusunda ilçe millî eğitim müdürlüklerine ve okullara
gerekli duyuru yapılacaktır.
• Okullardan dijital ortamda gelen eserler il millî eğitim müdürlüğünde oluşturulan
komisyon tarafından değerlendirilecektir ve dereceye giren en fazla 3 (üç) eser
belirlenecektir.
• Bütün eserler sıralama değeri gözetme.

6. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARI
1. Okul müdürlüklerinde üyeleri sınıf öğretmeni olmak üzere 3 kişilik komisyon
oluşturulacaktır.
1 Başvuru sahiplerinin eserlerini okul/kurum müdürlüklerine son
teslim tarihi.
15 Şubat 2021
2 Okul müdürlüklerinin başvuru yapılan eserler içerisinden
dereceye girenleri ve yarışmaya katılım şartlarındaki
biçimsel ve teknik şartları taşıyan eserleri Yalova İl Millî
Eğitim Müdürlerine göndereceği son tarih.
19 Şubat 2021
Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğünün dereceye giren eserleri
ilan etmesi. 26 Şubat 2021
4 Ödül Töreni Mart ayı içerisinde
belirlenecektir.
3 İl Milli Eğitim Müdürlüğü / YALOVA
Yalova’da Kış ‘ ÖYKÜ ‘ Yarışması
2. İl millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilecek müdür yardımcısı/şube müdürü
başkanlığında 3 sınıf öğretmeni ve 1 Türkçe öğretmeninden 5 kişilik komisyon
oluşturulacaktır.
3. İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyelerine eser sahibinin kimliğini açıkça ortaya
koyan bilgi ve belge kesinlikle verilmeyecektir.
4. İnceleme ve değerlendirme komisyonları kendilerine gelen eserleri EK-2 Eser İnceleme ve
Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyeceklerdir
5. Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması
alınarak EK-3’e göre hesaplanacaktır.
6. İnceleme ve değerlendirme komisyonlarının verdiği kararlar nihai karar olup itirazlar
işleme alınmayacaktır.

7. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
İnceleme ve değerlendirme süreci bitiminden itibaren ilk 3 derecede yer alan eser
yalova.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

8. ÖDÜLLER
Değerlendirme sonucunda verilecek ödüller:
a. 1’inci olan eser – (600 TL
b. 2’nci olan eser – (400 TL)
c. 3’üncü olan eser – (200 TL)
Dereceye girenlere, ödül töreninin tarihi ve yeri Müdürlüğümüz tarafından bildirilecektir.

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki mail adres ve telefon
numarası kullanılacaktır.
E-mail: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

four × 3 =