İlkokul Öğrencileri arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması

Nasreddin Hoca
Nasreddin Hoca Fıkra

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan
fıkra canlandırma yarışmasına; resmi ve özel okullarda öğrenim gören ilkokul birinci, ikinci,
üçüncü sınıf öğrencileri okulları adına katılabilir.

1. Her okul kendi adına sadece 1 ( bir ) katılımcı grup ile katılabilir.

2. Yarışmacılar ancak birer adet fıkra canlandırması ile başvuru yapabilir, birden fazla
fıkraları birleştirerek kompozisyon oluşturulması ile tek canlandırma da yapabilirler.

3. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırmalarda, sahne hazırlığı, canlandırma ve sahne
toparlanması dahil en fazla 20 en az 10 dakika ile sınırlı olacaktır.

4. Katılımcılar sergileyecekleri canlandırma için kuracakları oyuncu, teknik ekip ve ekip
lideri 12 kişiyi geçmeyecektir.

5. Ekipler; ilçe, il, bölge ve Türkiye finaline aynı eserle (dekor, kostüm, metin,
seslendirme) katılmak zorundadır.

6. Katılımcılar sergileyecekleri Fıkra Canlandırmarında müzik, ses, seslendirme vb.
kullanacaklarsa bunları CD ve/veya usb bellekten seslendirilmesini yapabileceklerdir.

7. Yarışmaya katılacak ekipler, Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları içerisinde yer alan
Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU ve Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN tarafından yazılmış
“Nasreddin Hoca” adlı kitaptan seçilen http://www.aksehir.bel.tr/fikralar.pdf linkinde
belirtilen fıkralardan canlandırma yapacaklardır.

8. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun Nasreddin Hoca ve yaşadığı dönemi
sergileyen her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

9. Katılımcılar sergileyeceği Fıkra Canlandırmalarında kullanacakları her türlü dekor,
tasarım ve malzemeyi kendileri temin edeceklerdir.

10. Yarışmada sergilenen Fıkra Canlandırmaları orijinal ve daha önce yayınlanmamış,
sergilenmemiş olmalıdır. Fıkra Canlandırmaların alıntı ve/veya çalıntı olmasından
doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar Fıkra Canlandırmaların sahibine aittir.

11. Katılımcılar yarışmaya rumuz ve eser adı ile katılacaklardır. Rumuz kullanımında okul
isimleri, temsil ettikleri ilçe veya şehrin simgesi haline gelmiş nesne, kişi, yer adları
kullanılmayacaktır. Rumuz ve Eser Adları Başvuru formunda bulunan alana
yazılacaktır.

12. Yarışmacıların, yarışma esnasında okulların isimlerini, katıldıkları ilçe ve il adını
belirten pankart, vinil branda, şapka, t- shirt vb. görseller kullanmayacaktır.

13. Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve son katılım tarihinden önce
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunca belirlenen tertip komitesine elden
teslim etmeleri gerekmektedir.

14. Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı
ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa
olsun firma adı kullanılan Fıkra Canlandırmaları yarışma dışı kalacaktır.

15. Tertip Komisyonu ve Seçici Kurul çalışanları ve birinci derece yakınları yarışmaya
katılamazlar.

16. Yarışmaya katılan Fıkra Canlandırmaların telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin izni
(muvafakat) alınarak basım, yayın ve paylaşımı Akşehir Belediyesine verilir. Gerekli
durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı bu eserleri muvafakat almadan ve herhangi bir
ücret ödemeden kullanma hakkına sahiptir.

17. Sergilenen Fıkra Canlandırmalarının sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve
ilkelerle; Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce
tarzına, Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi amacını güden, yaşam
tarzına aykırı olamaz. Kullanılan dil Türkçe olmalı, argo, kaba tabir kelimeler
kullanılmamalıdır. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü
veya yerici müstehcen, anlamsız olmaması ve ticarî bir amaç taşımaması
gerekmektedir.

18. Katılımcılar sergiledikleri canlandırma eserlerinin metinlerini Bölge Finalleri
etabından bir (1) ay öncesinden Cd, Flash yolu ile ya da [email protected] adresine
göndereceklerdir.

19. Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama
esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Akşehir Belediyesi’ne aittir.

ÇOCUKLAR VE ÖĞRETMEN GİDERLERİ:
Her ilde birinci olan okullar, bölge ve final yarışmaları için katılımcı öğrenciler ve
öğretmeni 2020 yılı Ekim ayında Akşehir’de yapılacak “Nasreddin Hoca Anma Günleri” ne
davet edileceklerdir. Etkinliklere katılım için konaklama, yeme-içme giderleri, Akşehir
Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Ulaşım her okulun kendisi tarafından karşılanacaktır.

ÖDÜLLER:
Final yarışmasına katılan okullar ödüllendirilecektir. Ayrıca değerlendirme sonucunda;
Nasreddin Hoca Birincilik Ödülü : 15.000,00 TL
Nasreddin Hoca İkincilik Ödülü : 10.000,00 TL
Nasreddin Hoca Üçüncülük Ödülü : 7.500,00 TL
Tarık Buğra Özel Ödülü : 2.000,00 TL
Nimetullah Nahçivani Özel Ödülü : 2.000,00 TL
Seyyid Mahmud Hayrani Özel Ödülü : 2.000,00 TL
Hacı İbrahim Veli Sultan Özel Ödülü : 2.000,00 TL
Akşehir Belediyesi Özel Ödülü : 2.000,00 TL

Şartname DEtay ve Başvur için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin