İlköğretim Ortaokul ve Üniversite Öğrencileri arası Fikir Proje Yarışması

Çorum Belediyesi tarafından şehrimizdeki eğitim kurumlarında öğrenim gören çocuk ve gençlere şehir yaşamındaki sorunlara ilişkin yenilikçi çözümler üretmelerini sağlamak amacıyla “Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” düzenlenmektedir.

Yarışmanın amacı, Çorum il merkezinde bulunan eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, şehir yaşamını kolaylaştırmaya ve yeni teknolojilerin uygulanma alanlarının geliştirilmesine ilişkin yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmesini teşvik etmek, şehir yaşamına dair sorunların çözümünde katılımlarını artırmak ve yarışma sonunda değerlendirme kurulunun seçtiği fikir ve projelerin kullanım haklarını Çorum Belediyesi adına alarak ödüllendirmektir.

FİKİR ve PROJELERDE ARANACAK NİTELİKLER
Yarışma kapsamında, yeni teknolojilerin kullanılması suretiyle mevcut süreç ve çalışma yöntemlerinin iyileştirilmesi hedefi ile aşağıdaki alanlarda fikir ve projeler sunulabilir;

Alan
Fikir ve proje Konuları*

Akıllı Çevre
– Yenilenebilir Enerji kaynaklarını artırmak
– Doğal Güzellikler Korumak, Kent Estetiğini Arttırmak
– Kirliliği Azaltmak
– Çevre Dostu, Sürdürülebilir Yeşil Bina ve Yaşam Alanları Oluşturmak
– Akıllı Bina Sistemleri ve şebekeler oluşturmak

Akıllı Ulaşım (Mobilite)
– Çevreci ve sağlıklı ulaşım seçenekleri
– Hareketliliği teşvik edecek uygulamalar
– Güvenli ulaşımın sağlanması
– Gelişmiş ulaşım yönetim sistemleri

Akıllı Yaşam
– Toplumun sağlık, beslenme, barınma, eğitim gibi temel ihtiyaçlarına dokunarak yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen uygulamalar.

Akıllı Yönetim
– Vatandaşların hizmetlere kolay erişimi ve kullanımı
– Vatandaşların akıllı şehir inisiyatiflerine katılabilmesi
– Devlet ve vatandaşlar arasında iki yönlü iletişim
– Vatandaş odaklı özel hizmetler
– Üretilen ve sunulan faaliyetlerde katılımı teşvik eden uygulamalar

Akıllı Ekonomi
– Şehrin ekonomik kapasitesinin gelişimine katkı sağlayacak model uygulamalar.
– Paylaşım ekonomisini ve inovatif düşünceyi teşvik eden uygulamalar.

Akıllı Toplum
– Yaşam boyu öğrenme
– Kişiye özel öğrenme ve danışma
– Sosyal ve Kültürel gelişimi teşvik eden uygulamalar

Yeni teknolojiler ve yenilikçi yaklaşımlar vasıtasıyla kıt kaynaklarını etkin kullanarak şehrin ihtiyaçlarını karşılayan, çevreye ve doğal kaynaklara saygılı, insan hayatına değer katan ve yaşam kalitesini iyileştiren proje veya fikirler yarışma kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Yarışma Akıllı Şehircilik uygulamalarına yönelik bütün fikir ve projelere açıktır.

Fikir ve Projelerin mevcut süreç ve çalışma yöntemlerinin iyileştirilmesi, trafik ve toplu ulaşım, çevre, sağlık, eğitim, güvenlik, ekonomi ve yönetişimin daha ileri bir boyuta taşımasına yardımcı olması gerekmektedir.

Fikir veya proje çıktıları ölçülebilir olmalı ve sistematik düzeyde bir değişimi hedeflemelidir.

Başvurular özgün ve orijinal fikirlerden oluşmalıdır. Halihazırda uygulanmakta olan projelerin farklı yöntemler ile geliştirilmesine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

Yarışma akıllı şehircilik uygulamalarına yönelik bütün fikirlere açıktır.

BAŞVURU VE YAZIM KURALLARI

Yazım dili Türkçe, verilen formata uygun olmalıdır. Başvurular internet ortamında yapılacak olup aşağıda verilen ve diğer bilgiler web sitesi üzerinde doldurulmalıdır.

Fikir ve Projeye ilişkin görsel, şematik gösterim veya destekleyici dokümanlar ayrıca .jpeg, .pdf. .doc. .xls. gibi formatlarda başvuru aşamasında sisteme yüklenebilir.(Maksimum boyut: 5mb)

Fikir veya Proje Kapsamında aşağıdaki maddeler için belirtilen ölçülerde bilgi girişi yapılmalıdır.

Fikir veya Projenin Adı (Projeye, amacına ya da işlevine uygun bir ad belirleyiniz.)
Okul veya Üniversite Adı
Sınıf veya Bölüm Adı
Fikir/Proje Sahibi Öğrenci / Öğrencilerin Adı
Proje Sahibi veya Sözcüsünün İletişim Bilgileri
Adres
E-posta
Ev veya Cep Telefonu
Fikir veya Projenin Amacı (Proje ile neyi / neleri amaçladığınızı yazınız.)
Fikir veya Projenin Kapsamı (Proje ile kimlerin ve nelerin kapsandığı, projenin neden ele alındığı, proje konusu ürün veya hizmetin nerelerde kullanılabileceği belirtilmelidir.)
Fikir veya Projenin Özeti (Kısa ve anlaşılır olmalı ve tamamı 400 kelimeyi aşmamalıdır. Yapılması gereken temel çalışmalar, fikir veya projenin somut hedef ve sonuçları, uygulanması sonunda ortaya çıkacak etki ve faydalar anlatılacaktır. Çıktı, herhangi bir ürün veya hizmet ise, bu ürün veya hizmet anlatılmalıdır. Süreç, yöntem veya sistemin sağlayacağı sosyal, ekonomik, teknik vb. yararların tümü açık bir biçimde özetlenmelidir.)

ÖDÜLLER

Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen tasarımlara aşağıdaki miktarlarda ödül
verilecektir.

Birincilik Ödülü: 5.000 TL
İkincilik Ödülü: 3.500 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL
Bir katılımcı en fazla bir ödül alabilir. Bir katılımcının jüri tarafından birden fazla ödüle layık görülmesi halinde sadece (miktar açısından) en yüksek ödüle hak kazanılmış sayılır.

Ödüle layık görülen fikir veya projeler www.smarttwinning.org adresinden kamuoyuna duyurulur.

Ödül töreninin yapılacağı yer ve tarih sonuçların açıklanması sürecinde ilgililere
duyurulacaktır.

Hak edilen ödül kapsamında ödenmesi gereken vergi ve kesintiler ödeme aşamasında ödül sahibinin hak edişinden kesilerek ilgili kurumlara ödemesi Çorum Belediyesi tarafından gerçekleştirilir.

YARIŞMA BAŞVURU ADRESİ

Yarışmaya Çorum Belediyesinin faydalanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Programı kapsamında yürütülen “A Roadmap For Smart City” projesine ait http://www.smarttwinning.org adresinde bulunan başvuru formu doldurularak katılım sağlanacaktır.

Başvurular hakkında sorularınızı sgm@corum.bel.tr veya smarttwinning@gmail.com e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Telefonla yapılacak bilgi talepleri için tel: 0364 2250810 / 1510

FİKİR YARIŞMASI TAKVİMİ
Yarışmaya ilişkin takvim aşağıdaki şekilde olacaktır;
Yarışma Son Başvuru Tarihi: 27 Aralık 2019
Değerlendirme Tarihi: 30 Aralık 2019- 2 Ocak 2020
Sonuçların Açıklanması: 3 Ocak 2020

smarttwinning.org/proje-basvuru