İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONULU KOMPOZİSYON YARIŞMASI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERİSTESİ
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONULU
KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BİLGİLENDİRME:
İnsani, endüstriyel, tarımsal ve enerji tüketimi gibi faaliyetlerinin sonucu olarak,
atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınma;
iklim değişikleri, kuraklık, çölleşme, tundraların erimesi yağışlardaki dengesizlik ve
sapmalar, buzulların erimesi denizlerin su düzeyinde yükselme su baskınları, tayfun,
fırtına, sel hasarlarının artması, hortum vb meteorolojik olaylarda artışlar gibi
belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtilerin insan yaşamı üzerine etkileri giderek
artmaktadır. Bu etkilerin azaltılabilmesi için yine insanlar ve kurumlar tarafından
alınabilecek önlemler çok önemli hale gelmiştir.

1. YARIŞMANIN AMACI
“Öğrenciler ve öğretmenler ile yerel yönetimlerin iklim değişikliği konusundaki
farkındalığının artırılması.”

2. YARIŞMANIN KONUSU
İklim Değişikliği

3. HEDEF KİTLE
Türkiye genelindeki resmi ve özel tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri.

4. KATILIM ŞARTLARI
a) Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması ve herhangi bir yerde
yayınlanmamış olması gerekmektedir.
b) Öğrenciler birer eserle yarışmaya katılacaklardır.
c) İki (2) sayfa A4 kağıdı geçmeyecektir.
d) Teknik olarak herhangi bir kısıtlama yoktur.(Serbest teknik)
e) Eserlerin ön yüzünde herhangi bir isim ya da imza vb. olmayacaktır.
f) Eserler bilgisayar ortamında yazılacak, Yazı tipi: Calibri, Punto : 12 olacak
g) Zarf içinde yıpranmadan gönderilecektir.
h) Zarfın üzerinde “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İklim Değişikliği Kompozisyon
Yarışması” ibaresi yer alacaktır.
i) Dereceye girsin ya da girmesin yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir.
j) Eserlerin sonunda sağ alt köşede öğrencinin adı, soyadı, cinsiyeti, sınıfı, okulu,
açık adresi, ili, ilçesi, mail adresi, okul ve ev telefonları yazılacaktır. Uygun
görülen eserler Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından belirlenen yerlerde
sergilenecektir.
k) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi gönderilen eserleri
basım ve yayın organlarında kullanma hakkına sahiptir.

5. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma son katılım tarihi 28.04.2017 tarihidir.

6. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Teslim edilecek eserler için adres:
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ayvalı Mah. 150. Sk.
Etlik-Keçiören/Ankara
Telefon: 0312 324 15 55
Fax: 0312 324 15 05

Yarışma ile ilgili duyuruların takip edileceği web adresleri:
www.iklimicindegisin.org

7. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİNE KATILIM
Yarışmaya katılanlar arasından en iyi 3 ilkokul, 3 ortaokul kategorisinden olmak üzere 6
esere aşağıda gösterilen ödüller takdim edilecektir.
İlkokul Kategorisinde:
I. 2.500 TL
II. 2.000 TL
III. 1.500 TL

Ortaokul Kategorisinde:
I. 2.500 TL
II. 2.000 TL
III. 1.500 TL ödül verilecektir.
Kazanan yarışmacılar ile kendilerine vekalet edecek 1 (bir) veli veya öğretmeninin ödül
törenine katılımlarında otobüs veya tren yol ücretleri rayiç bedel üzerinden proje
kapsamında kendilerine ödenecektir.

8. YASAL HAKLAR
Yarışmaya katılan tüm öğrenciler Yarışma Şartnamesinde yer alan şartları kabul
edilmiş sayılırlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Proje
Koordinatörlüğü gerekli görmesi halinde yarışmaya ait görselleri afiş, broşür ve kitap
halinde yayınlayabilecektir. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Proje Koordinatörlüğü
yarışma hakkında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

9. TEKNİK DESTEK İLETİŞİM BİLGİLERİ
0506 560 8126 Gökhan Karabulut