II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi

19 – 21 Ekim 2017

Bakü / AZERBAYCAN

Davet

İlki 2015 yılında Saraybosna’da gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilerek sürdürülebilir bir uluslararası sosyal bilim etkinliği olarak devam ettirilmeye çalışılan “Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi” nin ikincisi Bakü Avrasya Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi işbirliğinde; 19-21 Ekim 2017 tarihlerinde Bakü/Azerbaycan da gerçekleştirilecektir. Etkinliğin her yıl doğu-batı koridorunda Türk kültürüyle alakalı farklı bir ülkede ve tarihte iz bırakan kadim bir şehirde yapılması planlanmaktadır.
Gönül coğrafyamızın kalbinde yer alan Kafkaslar, her dönem dikkatleri kendisine çeken ve üzerinde farklı senaryoların kurgulandığı bir bölgedir. Sosyal Bilimciler olarak dertlerini yüreğimizin derinliklerinde hissettiğimiz bölgenin sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretmek kongrenin ana teması olarak belirlenmiştir.

Kongrede; Arkeoloji, Coğrafya, Dil, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Felsefe, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisat, İlahiyat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Psikoloji, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi, Sosyal Bilgiler, Sosyoloji, Tarih, Turizm, Türk Kültürü, Uluslararası İlişkiler ve Diğer Konular başlıkları olmak üzere bildiriler kabul edilecektir. Sosyal Bilimlerin farklı disiplinlerinde sunulacak bildiriler kongre öncesinde “e-Özet Kitabı” olarak basımı yapılacak ve hakem sürecinden geçtikten sonra; isteyenlerin bildirileri “Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi’nde” diğerleri ise “e-kitap” olarak yayınlanacaktır.

Farklı ülkeler ve disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirerek uluslararası işbirliklerini artırmayı ve araştırmacılara yeni ufuklar açmayı hedefleyen 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi; bilgi çağında üzerine düşen sorumluluk bilinciyle özellikle genç sosyal bilim araştırmacılarına tarihi görev ve sorumluluk yüklemektedir.

Düzenleme Kurulu olarak kardeş ülke Azerbaycan’da Bakü’de görüşmek dileğiyle…

Kongre Düzenleme Kurulu

KONGRE DİLLERİ

Türkçe
Azerbaycan Dili
İngilizce

KONGRE KONULARI
Kongremiz; Sosyal Bilimlerin farklı disiplinlerindeki özgün araştırmaları kapsayan disiplinler arası bir etkinliktir. Aşağıdaki konu başlıkları altında daha önce başka yerde sunulmamış, orijinal bildiriler kabul edilecektir.

Arkeoloji
Coğrafya
Dil
Edebiyat
Eğitim Bilimleri
Ekonomi
Felsefe
Güzel Sanatlar
Halk Bilimi
Hukuk
İktisat
İlahiyat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Psikoloji
Sanat Tarihi
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilgiler
Sosyoloji
Tarih
Turizm
Türk Kültürü
Uluslararası İlişkiler
Diğer Konular

http://www.usobak.org/