II. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması

II. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması

Konu: “Serbest”

Bölgelerde Son Teslim Tarihi: 30 Ağustos 2012

Bölgelerde Dereceye Girenlerin Açıklanması: 30 Eylül 2012

Bölgelerde Ödül Törenleri Düzenlenmesi: Ekim-Kasım 2012

Uluslararası Değerlendirme: Kasım 2012

Uluslararası Ödül Töreni: Aralık 2012

Bölgelerde Ödüller
Birinciye: 500 $
İkinciye : 300 $
Üçüncüye: 150 $

Yarışma Şartnamesi1.Yarışmaya katılacak eserler Hamamönü Sokak N0 24 Altındağ Ankara adresine elden veya posta yolu ile teslim edilecektir.
2.Yarışmaya katılacak olan eserlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
3.Hikaye konusu serbesttir.
4.Jüri üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
5.Yarışmaya en çok iki ayrı hikaye ile katılmak mümkündür.
6.Gönderilecek hikayelerin her birinin en az 1.000 bin) en çok 3.000 (üç bin) kelimeden oluşması gerekmektedir.
7.Yarışmaya gönderilecek hikayelerin üzerinde sadece rumuz bulunacaktır; rumuz dışında yarışmacının kimliğini belirten her hangi bir işaret bulunması halinde hikaye yarışma dışı bırakılacaktır.
8.Yarışmacı, kimliğini, açık adresini ve biyografisi ile birlikte 1 adet fotoğrafını ayrı bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazıp, hikayenin yer aldığı büyük zarfın içine koyacaktır.
9.Bilgisayarla 12 punto ve 1,5 satır aralıkla yazılacak hikayeler 6 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrıca daha sonra dereceye giren hikayeler kitaplaşacağı için, hikayenin konulduğu zarfın içine word formatında hazırlanmış dosya, CD’ye yüklenmiş olarak da gönderilecektir.
10.Yarışmaya katılan hikaye metinleri kesinlikle geri verilmeyecek ve metin sahibi bu konuda hiçbir hak iddia edemeyecektir.
11.Yarışmada ödül kazanan eserlerin her türlü hakları Avrasya Yazarlar Birliği’ne ait olacaktır.

Uluslararası ÖDÜLLER (TL)
Birinciye: 10.000
İkinciye : 7.500
Üçüncüye: 5.000
Mansiyon: 2500

II. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması birinci kademe değerlendirmeleri 25 Türkçe konuşan ülke-bölgede yapılacaktır. Avrupa’da ve diğer ülkelerde yaşayan Türkler, Türkiye jürisine diğer lehçeleri konuşanlar ise dünyanın hangi ülkesinde yaşarlarsa yaşasınlar hikaye yazdıkları lehçenin jürisine müracaat edebileceklerdir.

Ayrıca yarışmaya katılmak için hikaye yazarının ana dilinde yazması gerekmemektedir; Türk dilinin her hangi bir lehçesini sonradan öğrenenler de kendi yazdıkları lehçenin jürisinden yarışmaya müracaat edebilirler.

Dolayısı ile dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, II. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması, Türk dilinin herhangi bir lehçesini bilen ve katılmak isteyen herkese yarışma açıktır.

Bölgesel derecelendirmelerde ilk üç dereceye girenlere ödül verilecektir.

Bölgelerde dereceye girenler belirlendikten sonra her bölgenin birincileri arasında, uluslararası bir jüri, yeni bir değerlendirme ile II. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması uluslararası dereceleri açıklanacaktır. Hikayelerin uluslararası değerlendirilmesinde şu yol takip edilecektir: 25 jüride dereceye giren birincilerin hikayeleri, Türkiye Türkçesine çevrilecek ve yarışmanın yapıldığı değişik ülkelerden Türkiye Türkçesi bilen yazarlar arasında kurulacak uluslararası jüri tarafından değerlendirme yapılacaktır.

Uluslararası değerlendirmede ilk üçe ve mansiyon ödülü verilecektir.

Avrasya Yazarlar Birliği
Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyat Dergisi
AYB Edebiyat Akademisi

II. ULUSLARARASI KAŞGARLI MAHMUD HİKÂYE YARIŞMASI
TÜRKİYE TÜRKÇESİ JÜRİSİ
KARAR TUTANAĞI

Jürimiz, “II. Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Hikâye Yarışması”na müracaat eden hikâye metinlerini değerlendirmiş ve ödüllerin aşağıdaki şekilde dağıtılmasına karar vermiştir.

Birincilik Ödülü: Jürimiz yarışmaya katılan hikâyeler arasında, birincilik ödülüne değer metin olmadığı kararına varmıştır.

İkincilik Ödülü: Jürimiz, ikincilik ödülünün iki yazarın eserleri arasında paylaştırılmasına karar vermiştir. Yarışmaya “Ülker” rumuzuyla katılan Nüket Okutan’a ait “Uluğ Hurtuyah Tas” adlı hikâyeyi, Türk mitolojisine ait değerleri, modern bir anlatım tarzı ve dil ustalılığıyla sunmadaki başarısıyla; yarışmaya “Durna” rumuzuyla katılan Nuri Demir’e ait “Rüstem Ferman’ın Cevherleri” adlı hikâyeyi ise gerek işlediği konu gerekse kurgulamadaki başarısıyla ikincilik ödülüne lâyık görmüştür.

Üçüncülük Ödülü: Jürimiz, yarışmaya “Ayzıt” rumuzuyla katılan Ayşe Benginur Zengin’e ait “Çamur” adlı hikâyeyi, hem içerdiği kültürel zenginlik hem akıcılığı, hem de ele aldığı konuyu hikâyeleştirmedeki başarısıyla üçüncülük ödülüne lâyık görmüştür.

Jürimiz, ayrıca Emine Kuraç’a ait “Kırk Beş Dakika” adlı hikâye başta olmak üzere; Tuğçe Tınaztepe Korkmaz’ın “San’dık” adlı hikâyesi ile Cem Ozan Avcı’nın “Bir Göç, Bin Hüzün” adlı hikâyesinin dikkate değer metinler olduğuna karar vermiştir.

Katılımcılara ve kamuoyuna saygıyla ilân ederiz.

Yarışma Jürisi
Osman ÇEVİKSOY
İmdat AVŞAR
Ataman KALEBOZAN
Nazım ŞİMŞEK
Mustafa KURT