II. Fen Bilimleri Yarışması

İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ
II. Fen Bilimleri Yarışması
Geleceğin büyükleri olacak gençlerimizin bilime olan ilgisini artırmak, bilimsel
düşünce yapılarının gelişmesine yardımcı olmak, bilimi anlamaları için genç yaşta
öğrenmelerine imkân sağlamak, bilimi hayatının içinde sindirerek evrensel hayat tarzı
yapmak.

Konu: Fizik, Kimya, Biyoloji Yarışması

Yasal Dayanak
Bu esaslar 08.06.2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir.

Kapsam:

Madde 1: Yapılacak bilim sınavı; Fizik, Kimya ve Biyoloji olmak üzere üç farklı alandan
oluşacaktır.

Madde 2: Sınav lise müfredatında yer alan Fizik, Kimya ve Biyoloji konularından
yapılacaktır.

Madde 3: Yarışmaya katılacak öğrenciler Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarından sadece
birinde yarışabileceklerdir.

Madde 4: Sınavda sorulacak soru sayıları Fizik alanında 20 soru, Kimya alanında 50 soru,
Biyoloji alanında 30 soru olarak belirlenmiştir. Her üç alanda sınav çoktan seçmeli olarak
hazırlanacaktır.

Madde 5: Fizik ve Kimya sınavının süresi 2 saat, biyoloji sınavının süresi 1 saattir.

Madde 6: 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında İstanbul il genelindeki resmi ve özel liselerin
herhangi bir sınıfında okuyan öğrenciler fen bilimleri yarışmasına katılabilirler.

Madde 7: Yarışmaya katılacak olan okullar Fizik, Kimya, Biyoloji alanlarından her birinden
1 öğrenci olmak şartıyla en fazla üç öğrenci ile katılabilirler.

Başvuru

Madde 8: Başvurular İstanbul Atatürk Fen Lisesi internet sitesinde www.iafl.meb.k12.tr
3 Aralık 2018’de açılacak olan başvuru bağlantısı (linki) kullanılarak 5 Mart 2019’a kadar
yapılabilecektir.

Madde 9: Yarışmaya katılacak öğrencilerin yanlarında ıslak imzalı ve fotoğraflı öğrenci
belgeleri bulundurmaları zorunludur. Kimya yarışmasına katılacak olan öğrenciler sınava
basit hesap makineleri ile girebilir. Ancak karmaşık hesap makineleri yarışmaya
alınmayacaktır. Fizik ve Biyoloji yarışmasına katılacak öğrenciler ise herhangi bir hesaplama
ya da çizim için kullanabilecek teknolojik bir aletle yarışmaya katılamaz.

Sınav Yeri ve Tarihi

Madde 10: Yarışma 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 10’da Fizik, Kimya ve Biyoloji
olmak üzere üç ayrı salonda İstanbul Atatürk Fen Lisesinde yapılacaktır.

Yarışma Şekli

Madde 11: Sınav her üç alanda da çoktan seçmeli olarak hazırlanacak olup, her sorunun
doğruluk değeri eşit puanda olacak ve yanlış yapılan soruların dörtte biri doğru soru
sayısından çıkarılarak öğrencinin neti hesaplanacaktır.
Madde 12: Her öğrenci sınavdaki soruları bireysel yanıtlayacak ve yarışacaktır. Sınav
sonunda ise her öğrenci ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Madde 13: Değerlendirme Atatürk Fen Lisesi Fizik, Kimya, Biyoloji öğretmenleri tarafından
yapılacaktır. Değerlendirme sonunda eşitlik olması halinde yaş olarak küçük olan yarışmacı
ödül almaya hak kazanacaktır.

Sonuçların Duyurulması

Madde 14: Ödül töreni İstanbul Atatürk Fen Lisesinde 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat
15:00 da yapılacaktır.

Madde 15: Bireysel değerlendirme sonucunda Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında ayrı ayrı
ödüller verilecektir. Bu değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenciler aşağıdaki şekilde
ödüllendirilecektir:
1. olan öğrenci ALTIN Madalya
2. olan öğrenci GÜMÜŞ Madalya
3. olan öğrenci BRONZ Madalya

Madde 16: İstanbul Atatürk Fen Lisesi gerekli hallerde bu şartnamede değişiklik yapma
hakkına sahiptir.

Madde 17: Yarışmaya katılan tüm okullara teşekkür belgesi ve öğrencilere katılım belgesi
verilecektir.

Madde 18: Bu Şartname İstanbul Atatürk Fen Lisesi Müdürlüğünce hazırlanmış olup 18
maddeden oluşmaktadır.

Atatürk Fen Lisesi Fen Bilimleri Yarışması Başvuru Formu