İbni Sina Hasta Öyküleri Yarışması 2016

İbni Sina Hasta Öyküleri Yarışması

Yüksek İhtisas Üniversitesini kurarken, Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilen, sorgulayan ve araştıran, üreten, ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edecek, ahlaki değerlere ve toplumsal sorumluluklara duyarlı, başarılı gençler yetiştirmek hedefiyle yola çıktık.

İşte tıp eğitimine yeni bir boyut kazandırmak, hastalıkları hasta, doktor, hasta yakını vb. konuyla ilgili herkesin gözüyle kısacası üç yüz altmış derece bakış açısı kazandırmak için yepyeni bir hastalık hikâyesi yarışması açtık. Dünyanın en büyük Türk hekimi olan İbni Sina adıyla açılan bu yarışma aynı zamanda üniversitemizin bir toplumsal sorumluluk projesi olacaktır. Hastalıklarını yazarak içlerini döken hastaların da bir nevi uğraşı tedavisi şeklinde gönülleri ferahlayacaktır.

Milli kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan hikâyelerin hastalık anlatımında kullanılması tıp öğrencilerinin “bilgilerin akılda kalıcılık” sorununa çok önemli bir çözüm olabilecektir.

Her ne kadar bu bir yarışma olsa da, bir farkındalık yaratacak ve hikâyelerin yarışma platformundan ziyade insanlık platformuna faydalı olabilmesi için gönderileceğine inanıyorum. Yarışma sonrası jürinin seçtiği belli sayıda öykü kitaplaşacak ve sizlerin beğenisine sunulacaktır.

Yarışmaya katılımlarınız bizleri çok mutlu edecektir. Güzel ve verimli bir yarışma olması dileğiyle.

YARIŞMA KURALLARI
1. Yarışmamız uluslararası katılıma açıktır. Her yaş ve meslek kümesinden ilgililer
yarışmaya katılabilir. Yarışma dili Türkçedir.
2. Öykülerin konusu her türlü tibbi hastalıkla ilgili olabilir.
3. Yarışmaya katılan öyküler hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.
4. Başvuru için öykü ve kimlik dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya
ibnisinaoykuleri@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başvurular sadece elektronik
ortamda kabul edilecektir.
5. Öykü dosyası: Öyküler Microsoft Office 2003 Word programıyla A4 kağıt
boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman karakteriyle beş
sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek öyküyü içeren MS Word
dosyasının adı öykünün adı olmalıdır.
6. Kimlik dosyası: Öykü Yazarının “adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, mesleği, telefon
numarası, e-posta adresi ve yaşadığı il” bilgilerini içermelidir.
7. Son Başvuru tarihi 01 Ocak 2016 tarihidir.
8. Sonuçların resmi duyurusu 14. Mart 2016 tarihinde www.yuksekihtisas.edu.tr
adresinde yapılacaktır.
9. Kişiler sadece bir öykü ile katılabilir.
10. Ödül olarak:
Birinciye: 3000 TL
İkinciye: 2.000 TL
Üçüncüye: 1.000 TL
Değerinde çek verilecektir.
Aynı derece birden fazla kişi tarafından alındığı durumda ödül kişiler arasında eşit
olarak paylaşılacaktır.
11. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
12. Yarışmaya katılan öyküler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları Yüksek İhtisas
Üniversitesinde olmak kaydıyla yayımlanabilecektir.
13. Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya
ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir. Yalnızca öyküleri
kitaplaşanlara, kargo bedeli tarafımızca karşılanmak kaydıyla üç adet kitap hediye
edilecektir. Yarışmaya katılan yazarlar eserleriyle ilgili basım, yayım, devir, dağıtım
vb. her türlü telif haklarını Yüksek İhtisas Üniversitesine devredeceklerdir.
14. Değerlendirme jürisinde görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı
olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
15. Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
16. Eserler milli ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine
uygun olmalıdır.
17. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda
(yayınların) içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazara aittir.
18. İhtilaf halinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
19. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
20. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.yuksekihtisas.edu.tr adresinden ilan
edilecektir.