I.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi

I.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (UUBK 2015), Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından 23-24 Ekim 2015 tarihlerinde Konya’da düzenlenecektir. Kongrenin ana teması “Sosyal Sermaye” olarak belirlenmiştir.

Kişi ve kurumlar arası güvene dayalı ilişkilerin ekonomik açıdan incelenmesi olarak tanımlayabileceğimiz “sosyal sermaye” ülkelerin gelişme süreçlerinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. Sosyal sermayenin yüksek oluşu hayatın her aşamasında maliyetleri düşürmekte ve gelişmişliği artırmaktadır. Dolayısıyla bilimin hemen her alanını kapsayan bu kavramı akademisyen ve iş dünyası ile birlikte ele almak, tartışmak ve ülkemiz açısından artırmak amaçlı bir araya gelmeyi umut etmekteyiz.

2015 yılında ilk defa düzenlenecek olan kongre Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ev sahipliğinde düzenlenecektir. Kongre 23-24 Ekim 2015 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecektir. Kongre uygulamalı bilimler açısından en önemli uluslararası etkinliklerden birisi olma niteliğindedir.

Kongrenin en önemli amacı Uygulamalı Bilimler alanlarında teorik ve ampirik çalışmaları teşvik etmektir. Kongre 2015 için seçilen ana tema “Sosyal Sermaye” olmuştur. Kongre alt konu başlıkları şu şekildedir:

Sosyal Sermaye ve Ahlak
Sosyal Sermaye ve Aile
Sosyal Sermaye ve Beşeri Sermaye
Sosyal Sermaye ve Bilgi Ekonomisi
Sosyal Sermaye ve Bilgi Toplumu
Sosyal Sermaye ve Bölgesel Kalkınma
Sosyal Sermaye ve Çocuk-Ergen Madde Bağımlılığı
Sosyal Sermaye ve Çocuk-Ergen Suçluluğuna Etkisi
Sosyal Sermaye ve Demokrasi
Sosyal Sermaye ve Eğitim
Sosyal Sermaye ve Ekonomi
Sosyal Sermaye ve Entelektüel Sermaye
Sosyal Sermaye ve Gelişme
Sosyal Sermaye ve Girişimcilik
Sosyal Sermaye ve Kültür
Sosyal Sermaye ve Pazarlama
Sosyal Sermaye ve Sivil Toplum
Sosyal Sermaye ve Verimlilik
Sosyal Sermaye ve Yenilikçilik
Sosyal Sermaye ve Yönetim Alternatifleri
Kongre dili İngilizce ve Türkçedir. Kabul edilen bildiriler basılı bildiri kitabında ve elektronik ortamda yayınlanacaktır.

Kongrede ayrıca Konya’nın ekonomik potansiyeli ve altyapısına ilişkin özel bir panel düzenlenecek ve ülkemizde başarılara imza atmış Türkiye’yi küresel ölçekte temsil etme kapasitesine sahip bir iş adamının sunumu gerçekleştirilecektir.

Kongre konuları kapsamında akademik olarak çalışmalar yapan araştırmacıların bildiri göndermek suretiyle katkı vermeleri bizi mutlu edecektir. 23-24 Ekim 2015 tarihlerinde Konya’da buluşmak ümidiyle…

Prof. Dr. Ahmet DİKEN

Kongre Dönem Başkanı

ÖNEMLI TARIHLER
Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi : 25 Mayıs 2015
Kabul edilen bildirilerin duyurulması : 15 Haziran 2015
Bildiri tam metinlerinin son gönderim tarihi : 7 Ağustos 2015
Kayıt işlemlerinin tamamlanması : 28 Ağustos 2015

uubk2015@konya.edu.tr

info@uubk.org

0332 320 21 86-88

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu