I. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu

I. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu

01-03 Aralık 2016-Amasya/Türkiye

I. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, tarihsel, ekonomik, sosyal ve politik nedenleri ve sonuçları bulunan karmaşık göç olgusunu kültürel, sanatsal boyutlarıyla ele almayı ve bunları bilimsel bir zeminde tartışmayı amaçlamaktadır.

Bu sempozyumun genel çerçevesini kültürel anlamda göç, ana çerçevesini ise sosyal bilimlere yansıma biçimiyle göç oluşturmaktadır.

Sempozyum; iç ve dış göç başta olmak üzere işçi, eğitim, beyin göçü, mübadele, mültecilik gibi göç ve göç olgusunu kültürel boyutlarıyla ele alıp irdeleyecektir. Tarih, felsefe, sosyoloji, edebiyat, psikoloji, sinema, eğitim ve antropoloji disiplinlerinin inceleme zemininde; insanlık tarihinin kimi zaman dönemeç noktalarını oluşturan ama aynı zamanda da en dramatik öykülerinin yaşandığı göç gerçekliği ve olgusuna sağlıklı çözüm önerileri üretilebilinecek, böylelikle günümüzde bir insanlık trajedisine dönüşmüş olan hadisenin hasarlarının azaltılmasına katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.

Bu sempozyumda sunulan bildiriler, basım için gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yazarlarınca yapılmasının ardından, bildiri kitabı olarak yayımlanacaktır. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu ile ilgili belirlenen tarihlerde kurulumuza ulaşacak bildiriler ana temalarına göre gruplandırılacak, oturumlara buna göre şekil verilecektir.

Amasya Üniversitesi koordinasyonunda KIBATEK(Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu)’in katkılarıyla 01-03 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Sempozyumda siz değerli bilim insanlarını Amasya’da ağırlamak bizleri mutlu edecektir.

I. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyum organizasyonuna destek veren tüm kurumlara ve bilim insanlarına şimdiden teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Sempozyum Konuları
Aşağıda, sempozyumda yer alması planlanan konular sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı olmayıp, sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması koşuluyla farklı bildirilerde kabul edilebilecektir.

Sempozyum Konuları

Göç ve kültürel uyum

Göç, kültür ve iletişim

Tarihte göç

Tarih öncesi göç

Türk tarihinde göç

Edebi metinlerde göç

Göç ve savaşlar

Göç ve kültürel değişim

Sinema ve göç

Göç ve kadın çalışmaları

Dünyada göç hareketleri

Kentleşme, kentlileşme ve göç

Ekonomi-göç ilişkisi ve mevsimlik göç

Göçün farklı toplumsal gruplar üzerine etkisi