I. Uluslararası Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi

I. Uluslararası Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi

I. Uluslararası Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 12-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Almatı/Kazakistan’da gerçekleştirilecektir.

Afro-Avrasya, Afrika ve Avrasya’yı tek bir kıta olarak tanımlayan terimlerdir. Bu kıta Eski Dünya olarak adlandırılmaktadır. Jeopolitik açıdan Afro-Avrasya’nın anakarası Dünya Adası olarak tanımlanmaktadır. Afro-Avrasya ülkeleri ve şehirleri arasındaki ilişkiler bir taraftan ekonomik, politik, kültürel ve hatta sosyal alanlarda gelişirken, diğer taraftan sosyal bilimciler arasındaki akademik ilişkiler de giderek artmaktadır. Bu çerçevede, Afro-Avrasya ülkelerinde ve şehirlerinde Sosyal Bilimler alanında çalışan akademisyenler arsında etkili bir iletişim ağının geliştirilmesinin, entelektüel ve akademik değişimlerin güçlendirilmesinin, karşılıklı işbirliği, bilgi ve deneyimlerinin paylaşılmasının önemi açıktır.

Afro – Avrasya Araştırmaları Kongresi sosyal bilimler alanında yapılacak çalışmalarda farkındalık oluşturmaya ve çeşitli kültürel perspektifleri karşılaştırmaya katkı sağlayacaktır. Böylelikle, Afro-Avrasya ülkeleri ve şehirlerinden sosyal bilimciler akademik faaliyetlerini ve çalışmalarını kolaylıkla sunabilecek, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara genel ve bölgesel anlamda katkı sağlayabileceklerdir.

Kongrenin amacı, akademisyenlerin çalışmalarını, bölge meseleleri ve sorunlarına dair yeni bulgularını ve görüşlerini ve bu konulara yönelik yöntem ve yaklaşımlarını paylaşmaları için her yıl düzenlenerek ortak bir merkez haline gelmektir. Kongre Afro-Avrasya ülkelerinin ve şehirlerinin akademik ve entelektüel çevrelerde var olan eğilimlerin keşfedilmesine de hizmet etmektedir. Kongre, her yıl farklı bir Afro-Avrasya ülkesinde düzenlenecektir.

Kongrede bildiriler Türkiye Türkçesi dâhil diğer Türk lehçeleri, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak sunulabilecektir. Bütün katılımcıların gala yemeği, sempozyum kitapçığı ve sempozyum çantaları sempozyum organizasyonu tarafından karşılanacaktır.

Gönderilen ve sunulan çalışmalar arasından seçilen bildiriler;

Dumlupınar University Journal of Social Sciences
British Journal of Educational Technology
International Journal of Administration Economics Politics
International Journal of Afro-Eurasian Research
Eurasian Research Journal (First issue will be published in 2017)

dergilerinde yayınlanacaktır.

Kongre Konuları

Kongremiz her yıl Afro-Avrasya bölgesini ilgilendiren farklı temalarla sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlere bilgi alışverişi yapma fırsatı sunacaktır.

Bu yılın teması “Afro Avrasya Ülkelerinde Devlet, Toplum, Bilgi ve Bilgi Teknolojisi”dir. Bu kapsamda Kongenin temel amacı, Afro Avrasya ülkelerinde bilgi teknolojilerinin toplum ve politika üzerinde etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu nedenle şu konu başlıklarındaki bildirilere öncelik verilecektir:

Afro-Avrasya Ülkelerinde Politik Koşullar ve Devlet
Afro-Avrasya Ülkelerinde Sosyal Yapı
Afro-Avrasya Ülkelerinde İnternet Kullanımı ve Sosyo-Politik Etkileri
Afro-Avrasya Ülkelerinde Bilgi Teknolojisinin Sosyal Politikası
Afro-Avrasya Ülkelerinde Yenilk ve Sanayileşme
Afro-Avrasya Ülkeleri ve Kalkınma
Afro-Avrasya Ülkelerinde Teknolojik Buluşlar ve Teknoloji Transferleri

Fakat aşağıdaki temel bilim alanlarında da Afro-Avrasya Ülkeleri ile ilgili olmak koşuluyla tebliğ kabul edilebilir:

Eğitim
Bilgi Yönetimi
Ekonomi ve Maliye
Girişimcilik ve İşletme
Yönetim ve Organizasyon
Hukuk
İletişim
Sağlık, Spor, Turizm
Tarih
Afro-Avrasya Ülkeleri Toplulukları ve Kültürü
Coğrafya
Muhasebe ve Finans
İstatistik ve Sayısal Yöntemler
Kamu Yönetimi
Sosyoloji
Felsefe
Psikoloji
Pazarlama
Üretim
Siyaset bilimi ve Uluslararası ilişkiler
Etik ve Ahlaki Değerler
Antropoloji Çalışmaları
Bilim Felsefesi ve Metedoloji
Dil ve Edebiyat
Türk Kültürü, Dili ve Edebiyatı
İpek Yolu ve Ekonomik Problemler
Sosyal Problemler
Kadın Çalışmaları
Gençlik Sorunları
Afro-Avrasya Ülkeleri Etkileşim ve İlişkileri
Çevre Sorunları
Din ve İnanç Meseleleri
Afro-Avrasya Ülkeleri Folkloru ve Araştırmaları
Sanat Çalışmaları
Sanat Tarihi Çalışmaları
Arkeoloji Çalışmaları
Afro-Avrasya Ülkeleri Ortak Eğitimi Meselesi
Afro-Avrasya Ülkelerinin Çevre Ülke ve Toplumlarla İlişkileri
Medya Çalışmaları
Ulaşım Sorunları
Afro-Avrasya Ülkeleri Arasında Teknolojik Buluşlar ve Teknoloji Transferleri
Tarım Ekonomisi

Önemli Tarihler

ÖZET METİNLER İÇİN SON GÖNDERİM TARİHİ
15 Temmuz 2016

KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN İLANI
29 Temmuz 2016

TAM METİN GÖNDERME TARİHİ
15 Ağustos 2016

SEMPOZYUMA KAYIT İÇİN SON TARİH
15 Temmuz 2016 (Erken Kayıt)
30 Ağustos 2016 (Geç Kayıt)

SEMPOZYUM TARİHİ
12-15 Ekim 2016

Kurullar

ONURSAL BAŞKANLAR
Prof.Dr. Musa YILDIZ (Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi – Mütevelli Heyet Başkanı)
Prof.Dr. Remzi GÖREN (Dumlupınar Üniversitesi – Rektör)
Prof.Dr. Fadil HOCA (Uluslararası Vizyon Üniversitesi – Rektör)
Prof.Dr. Yücel OĞURLU (Uluslararası Saraybosna Üniversitesi – Rektör)
Prof.Dr. İbrahim TAŞ (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi – Rektör)
Prof.Dr. A. Kemal ÇELEBİ (Celal Bayar Üniversitesi – Rektör)
Prof.Dr. Muzaffer ŞEKER (Necmettin Erbakan Üniversitesi – Rektör)

KONGRE KOORDİNATÖRLERİ
Doç.Dr. Niyazi KURNAZ Dumlupınar Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Nevzat ŞİMŞEK Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan

DÜZENLEME KURULU
Prof.Dr. Hüseyin AKTAŞ Celal Bayar Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Murat ÇEMREK Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Mustafa MIYNAT Celal Bayar Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Hayal Ayça ŞİMŞEK Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan
Doç.Dr. Özgür ÖNDER Dumlupınar Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Buğra ÖZER Celal Bayar Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Mehmet AKINCI Aksaray Üniversitesi Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Halil ADIYAMAN Dumlupınar Üniversitesi Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARIDEMİR Dumlupınar Üniversitesi Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Coşkun ÇILBANT Celal Bayar Üniversitesi Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Mustafa KAYIK Dumlupınar Üniversitesi Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Özer ÖZÇELİK Dumlupınar Üniversitesi Türkiye
Dr. Aidarbek AMIRBEK Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan
Dr. Erkin BAYDAROV Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan
Dr. Farkhod AMINJONOV Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan
Dr. Bilgehan EMEKLİER Celal Bayar Üniversitesi Türkiye
Lidiya PARKHOMCHIK Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan

BİLİM KURULU*
Prof.Dr. M. Bahattin ACAT Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Nurullah ÇETİN Ankara Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. İbrahim ERDOĞAN Muş Alparslan Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Lawrence ETIM Uyo Üniversitesi Nijerya
Prof.Dr. E. J. ETUK Calabar Üniversitesi Nijerya
Prof.Dr. Zoran FILIPOVSKI Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya
Prof.Dr. Fadil HOCA Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya
Prof.Dr. Mesut İDRİZ Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Bosna Hersek
Prof.Dr. Selehattin KARAPINAR Sakarya Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Bilhan KARTAL Anadolu Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Boraş Smailoviçti MIRZALIEV Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan
Prof.Dr. Musa MUSAI Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya
Prof.Dr. Gulnar NADIROVA Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Kazakistan
Prof.Dr. Sheripzhan NADYROV Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Kazakistan
Prof.Dr. Dick NG’AMBI ETILAB, Cape Town Üniversitesi Güney Afrika
Prof.Dr. Gulnara NYUSSUPOVA Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Kazakistan
Prof.Dr. Oraye Dicta OGISI Delta State Üniversitesi Nijerya
Prof.Dr. Yücel OĞURLU Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Bosna Hersek
Prof.Dr. Florence OLELE Delta State Üniversitesi Nijerya
Prof.Dr. M. Başaran ÖZTÜRK Niğde Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. H. Mustafa PAKSOY Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Şakir SAKARYA Balıkesir Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Udo STEINBACH HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform /
Governance Center Middle East – North Africa Almanya
Prof.Dr. İsmail TATLIOĞLU Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Selahattin TURAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Gabriel UMOH Uyo Üniversitesi Nijerya
Prof Dr. Ayşegül YARAMAN Marmara Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Mehmet YÜCE Uludağ Üniversitesi Türkiye
Prof.Dr. Bayan ZHUBATOVA Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Kazakistan
Doç.Dr. Elmira ADİLBEKOVA Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan
Doç.Dr. Mehmet AKINCI Aksaray Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Ali ARI Kırklareli Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Arzu ARIDEMİR İstanbul Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Mehmet ARSLAN Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Kazakistan
Doç.Dr. Nursaule AYTBAYEVA Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan
Doç.Dr. Metin BOŞNAK Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Bosna Hersek
Doç.Dr. Muhittin DEMİRAY Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Osman EMIN Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya
Doç.Dr. Erkan ERDEMİR İstanbul Şehir Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Ebrar IBRAIMI Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya
Doç.Dr. Mehmet KARA Mustafa Kemal Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Garip KARTAL Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya
Doç.Dr. Gülizar KURT GÜMÜŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Niyazi KURNAZ Dumlupınar Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Elena MIHAJLOVA Ss. Cyril and Methodius University Makedonya
Doç.Dr. Abdülmecit NUREDIN Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya
Doç.Dr. Mensur NUREDIN Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya
Doç.Dr. Özgür ÖNDER Dumlupınar Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Buğra ÖZER Celal Bayar Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Sadettin PAKSOY Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Özcan SEZER Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Kalina SOTIROSKA Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya
Doç.Dr. Nevzat ŞİMŞEK Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan
Doç.Dr. Süleyman UYAR Akdeniz Üniversitesi Türkiye
Doç.Dr. Adnan VRAYNKO Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya
Yrd.Doç.Dr. Halil ADIYAMAN Dumlupınar Üniversitesi Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARIDEMİR Dumlupınar Üniversitesi Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Eftal Şükrü BATMAZ Ahmet Yesevi Üniversitesi Kazakistan
Yrd.Doç.Dr. Yavuz CANKARA Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Sıla ÇEHRELİ Marmara Üniversitesi Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Orhan ÇELTİKÇİ Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ Mersin Üniversitesi Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Mücahid DÜNDAR Sakarya Üniversitesi Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Mustafa KAYIK Dumlupınar Üniversitesi Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Ozan ÖRMECİ Girne Amerikan Üniversitesi K.K.T.C.
Yrd.Doç.Dr. Özer ÖZÇELİK Dumlupınar Üniversitesi Türkiye
Yrd.Doç.Dr. Anđela Jakšić STOJANOVIĆ Mediterranean Üniversitesi Karadağ
Dr. Muhammed ADIL TASEN / TASCA Tunus
Dr. Bilgehan EMEKLİER Celal Bayar Üniversitesi Türkiye
Dr. I. P. SOLOMON Uyo Üniversitesi Nijerya

SEKRETERYA
Arş.Gör. Fadime ÇELİK

GRAFİK – TASARIM
Yrd.Doç.Dr. Mustafa KAYIK
Arş.Gör. Erkan ÖZKARAKAŞ

* Listeler, ünvan ve soyadı alfabetik sırasına göre dizilmiştir.

Kongre sekretaryası iletişimi için: info@afroavrasya.com

http://www.afroavrasya.com/tr_index.php

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.